Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Asistent zubního technika 53-44-M/03 (5344M03)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a privátních zubních laboratoří.

Pod odborným dohledem vykonává práci v rámci léčebné a preventivní péče v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (11)


Další obory „Asistent zubního technika“ včetně neaktuálních

Asistent zubního technika 53-44-M/007 (5344M007)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.