Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Aplikovaná chemie 28-44-M/01 (2844M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru, ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí, kontrolou dodržování hygieny a v referátech státní správy a samosprávy odpovídajících příslušnému zaměření vzdělávacího programu.

Absolventi se uplatní při výkonu povolání chemický technik, v oblasti chemie, farmacie, silikátů, textilu, ve vodním a odpadovém hospodářství a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažér provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti, v péči o životní prostředí a obchodně-ekonomických činnostech.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (16)


Další obory „Aplikovaná chemie“ včetně neaktuálních

Aplikovaná chemie 28-44-M/001 (2844M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.