Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Analýza potravin 29-42-M/01 (2942M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik - kontrolor jakosti při výrobě a kontrole potravin v potravinářském odvětví a dalších příbuzných odvětvích. Uplatní se zejména jako laborant v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích a institucích zabývajících se fyzikálně-chemickými, chemickými, biologickými a mikrobiologickými rozbory (např. provozní laboratoře potravinářských závodů, státní laboratoře inspekce jakosti potravin, soukromé akreditované laboratoře, úpravny vod a čistírny odpadních vod, instituce ochrany životního prostředí, stravovací zařízení, apod.). Uplatní se ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, v obchodních firmách v oblasti marketingu potravin, případně jako technolog v potravinářském provozu. Může se uplatnit také v oblasti kontroly a péče o životní prostředí.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (10)


Další obory „Analýza potravin“ včetně neaktuálních

Analýza potravin 29-41-N/02 (2941N02)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (2)

Analýza potravin 29-31-N/004 (2931N004)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola

Analýza potravin 29-42-M/001 (2942M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.