Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Agropodnikání 41-41-M/01 (4141M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských a semenářských podnicích, v ekonomických útvarech podniků a ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (41)


Další obory „Agropodnikání“ včetně neaktuálních

Agropodnikání 41-41-M/001 (4141M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Agropodnikání 41-41-L/501 (4141L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.