Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Dny otevřených dveří – Praha

Zobrazuji 164 termínů dnů otevřených dveří

Zpět na celou ČR

Obvody: Praha 1 (26), Praha 2 (7), Praha 4 (34), Praha 5 (8), Praha 6 (4), Praha 7 (5), Praha 8 (11), Praha 9 (55), Praha 10 (14)

Mapa
Praha 1 Praha 2 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10
5. října 2022
13:00–16:00 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
14:00–17:00 Anglicko-české gymnázium AMAZON
16:00–18:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
6. října 2022
13:00–17:00 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
15:00–17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
16:00–20:00 ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
11. října 2022
17:00–18:30 Naše lyceum - střední škola s.r.o.
12. října 2022
10:00–14:00 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
14:00–18:00 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
14:00–17:00 Anglicko-české gymnázium AMAZON
16:30–18:30 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
17. října 2022
14:00–18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
16:00–18:00 Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
18. října 2022
09:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
19. října 2022
13:00–17:00 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
14:00–17:00 Anglicko-české gymnázium AMAZON
20. října 2022
15:00–17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
1. listopadu 2022
13:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
13:30–15:00 Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), Praha s.r.o.
2. listopadu 2022
09:00–17:00 Střední odborná škola a Středníh odborné učiliště, Praha - Čakovice
10:00–14:00 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
14:00–17:00 Anglicko-české gymnázium AMAZON
14:00–18:00 Masarykova střední škola chemická
14:00–18:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
16:00–18:00 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
16:30–18:30 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
3. listopadu 2022
13:00–17:00 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
15:00–17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
15:30–17:30 Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
17:00–19:00 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
17:30–20:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
9. listopadu 2022
08:00–17:00 Soukromá střední odborná škola START, s. r. o.
13:00–16:00 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
14:00–18:00 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
14:00–17:00 Anglicko-české gymnázium AMAZON
15:00–17:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
16:00–18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51
16:30–18:30 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
12. listopadu 2022
14:00–18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
14. listopadu 2022
16:30–17:30 Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
15. listopadu 2022
09:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
17:00–19:00 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
16. listopadu 2022
13:00–17:00 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
14:00–17:00 Anglicko-české gymnázium AMAZON
21. listopadu 2022
14:30–17:30 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
17:30–20:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
23. listopadu 2022
10:00–14:00 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
14:00–17:00 Anglicko-české gymnázium AMAZON
15:00–18:00 Gymnázium Paměti národa
15:00–17:00 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o.
24. listopadu 2022
15:00–17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
17:00–19:00 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
26. listopadu 2022
10:00–14:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
27. listopadu 2022
16:00–18:00 ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
28. listopadu 2022
13:00–17:00 Střední škola knižní kultury s.r.o.
16:00–18:00 Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
29. listopadu 2022
13:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
13:00–17:00 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
16:00–18:00 Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
30. listopadu 2022
14:00–17:00 Anglicko-české gymnázium AMAZON
16:00–19:00 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100
16:30–18:30 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
1. prosince 2022
14:00–18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
14:00–18:00 Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
17:00–20:00 Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
2. prosince 2022
13:00–16:00 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
3. prosince 2022
09:00–14:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
09:00–12:00 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
5. prosince 2022
09:00–15:00 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
16:00–18:00 Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
6. prosince 2022
13:30–15:00 Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), Praha s.r.o.
14:30–17:30 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
15:00–17:30 Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní Praha 1 Masná 18
16:00–18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
17:00–18:00 Karlínská obchodní akademie
7. prosince 2022
09:00–17:00 Střední odborná škola a Středníh odborné učiliště, Praha - Čakovice
17:00–18:00 Střední odborná škola logistických služeb
17:00–19:00 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
17:00–18:30 Obchodní akademie Dušní
8. prosince 2022
14:00–18:00 Masarykova střední škola chemická
15:00–16:30 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
15:30–17:30 Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
10. prosince 2022
09:30–13:00 Střední průmyslová škola na Proseku
10:00–15:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
12. prosince 2022
16:30–17:30 Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
13. prosince 2022
13:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
14. prosince 2022
16:00–18:00 Střední zdravotnická škola
16:30–18:30 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
4. ledna 2023
16:00–19:00 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100
16:30–18:30 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
7. ledna 2023
09:30–11:00 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
14:00–18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
9. ledna 2023
13:00–17:00 Střední škola knižní kultury s.r.o.
16:30–17:30 Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
17:00–18:30 Obchodní akademie Dušní
10. ledna 2023
13:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
13:30–15:00 Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), Praha s.r.o.
15:00–18:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
16:00–18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
16:00–18:00 Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
17:00–18:00 Karlínská obchodní akademie
11. ledna 2023
09:00–17:00 Střední odborná škola a Středníh odborné učiliště, Praha - Čakovice
13:00–16:00 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
14:00–18:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
14:30–17:30 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
15:00–17:00 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o.
16:00–18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51
17:00–19:00 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
17:00–19:00 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
17:30–20:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
12. ledna 2023
09:00–11:30 Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
13:00–17:00 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
14. ledna 2023
09:30–13:00 Střední průmyslová škola na Proseku
10:00–14:00 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
16. ledna 2023
16:00–18:00 Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
17. ledna 2023
13:00–17:00 Trojské gymnázium s.r.o.
14:00–18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
18. ledna 2023
08:00–17:00 Soukromá střední odborná škola START, s. r. o.
16:00–18:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
16:00–18:00 Střední zdravotnická škola
16:30–18:30 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
19. ledna 2023
14:00–18:00 Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
14:30–17:30 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
15:00–16:30 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
15:00–17:30 Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní Praha 1 Masná 18
24. ledna 2023
15:00–18:00 Gymnázium Paměti národa
25. ledna 2023
15:00–17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
17:00–19:00 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
26. ledna 2023
16:00–20:00 Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
17:00–18:00 Střední odborná škola logistických služeb
28. ledna 2023
09:00–11:30 Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
09:30–13:00 Střední průmyslová škola na Proseku
09:30–11:00 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
1. února 2023
13:00–16:00 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
13:00–17:00 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
16:30–18:30 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
2. února 2023
14:00–18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
6. února 2023
16:30–17:30 Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
7. února 2023
16:00–18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
17:30–20:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
8. února 2023
09:00–17:00 Střední odborná škola a Středníh odborné učiliště, Praha - Čakovice
16:00–18:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
11. února 2023
10:00–14:00 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
13. února 2023
07:45–14:00 Karlínská obchodní akademie
14. února 2023
13:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
13:00–17:00 Trojské gymnázium s.r.o.
13:30–15:00 Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), Praha s.r.o.
17:00–18:30 Obchodní akademie Dušní
15. února 2023
13:00–16:00 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
15:00–17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
16:00–20:00 ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
16. února 2023
15:00–18:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
18. února 2023
09:00–11:00 Střední zdravotnická škola
22. února 2023
15:00–18:00 Gymnázium Paměti národa
23. února 2023
13:00–17:00 Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
25. února 2023
09:30–13:00 Střední průmyslová škola na Proseku
28. února 2023
15:00–17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
14. března 2023
13:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
15. března 2023
16:00–18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51
23. března 2023
14:00–16:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
4. dubna 2023
13:00–17:00 Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.
16:00–20:00 ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
20. dubna 2023
14:00–16:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
18. května 2023
14:00–16:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.