Logo Stredniskoly.cz

Střední škola - Waldorfské lyceum

www.wlyceum.cz
info (zavináč) wlyceum.cz
272 770 378
777 694 019

Sídlo školy

Křejpského 1501
Praha 4, 14900
Hodnocení prezentace (Co je to?):
85,09 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ivan Smolka
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Kontaktní osoby:Ivan Smolka (ředitel), 777 694 019
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Motivační programy podpory studia
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

V jídelně sousedního gymnazia

Ubytování

Ne

Vybavení

PC učebna se studovnou, jazyková a výtvarná učebna, dřevodílna, učebna pro přírodovědná praktika, sál pro pohybové aktivity, zahrada

Přijímací zkoušky

Státní jednotná zkouška z Českého jazyka a z Matematiky bude do celkového hodnocení uchazeče zahrnuta 60%.
Školní přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor a slohovou práci na zadané téma.
Ústní pohovor v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.

Pojetí studia

MYSLÍME - Vytváříme vlastní úsudek, vedeme studenty k tomu, aby jen nepřebírali tradované teorie a myšlenkové modely, ale aby se učili se aktivně myslet - řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy, zabývat se variantami. Využíváme exemplární a pojetí výuky, hlavní témata učíme formou koncentrovaného projektového vyučování.

TVOŘÍME - Propojujeme myšlenkové, umělecké i praktické poznávání světa, vytváříme prostředí podporující tvořivost, iniciativu a aktivitu, schopnosti pro práci v týmu i vlastní osobitý přístup.

ZKOUMÁME - Věda pro nás není přejímáním informací, ale zkoumáním a objevováním. Vše může být prověřeno, přezkoušeno, popř. znovu objeveno. Učíme se důkladně pozorovat, přesně popisovat, vyvozovat závěry, nacházet souvislosti, zákonitosti, nebo i praktické aplikace. A to jak v běžném vyučování, tak v prakticích z biologie, z fyziky a z geometrie, na týdenních výjezdech v přírodě, v ročníkových pracích, nebo na každoroční Konferenci mladých vědců Waldorfského lycea.

KOMUNIKUJEME - Široká síť waldorfských škol ve světě umožňuje individuální stáže našich studentů i učitelů v zahraničí, výměnné pobyty tříd, společné projekty, a také hostování zahraničních učitelů či studentů na naší škole.

ZAPOJUJEME SE - Výuka neprobíhá jen ve škole, nejsme izolovaný ostrov, ale zapojujeme studenty i do světa kolem nás. Spolupracujeme s různými ekologickými organizacemi, sociálními zařízeními a výrobními firmami, zejména v rámci ekologického praktika ve 2.ročníku, sociálního praktika ve 3.roč. a profesního praktika ve 4.ročníku.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7842M06 – Kombinované lyceum
Waldorfské lyceum
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Střední škola – Waldorfské lyceum v Praze nabízí denní studium oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum, ve specializaci humanitní a přírodovědné (volitelné od 3. ročníku)

Program školy je založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy, praktika a jazykové výměnné pobyty.

Vyučovací den má 3 části – hlavní epochové vyučování (2 hodiny), tzv. vedlejší vyučování (45 minutové vyuč. hodiny) a umělecké a odborné kursy.

Hlavní epochové (blokové) vyučování – Český jazyk, Matematika, Dějepis, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis – je pro celou třídu společné.
Společná je i část tzv. vedlejšího vyučování – Cizí jazyky, Tělesná výchova, cvičné hodiny Českého jazyka a Matematiky a některé další předměty.
V další části vedlejšího vyučování se studenti od 3. ročníku dělí podle zvolené specializace a probíhá vyučování předmětů jednotlivých specializací.

Ve 3. části vyučování probíhají společně pro všechny studenty různé umělecké a odborné kurzy. Zde se v průběhu studia střídají témata jako Malování, Modelování, Eurytmie, Práce se dřevem, Deskriptivní geometrie, Laboratorní cvičení z biologie či z fyziky apod.

V každém ročníku mají všichni studenti 1 – 2 týdenní praktikum (zeměměřické, ekologické, sociální, profesní). Jejich účelem je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů. V 1. a 2. ročníku jsou praktika celotřídní, ve 3. a ve 4. ročníku jsou praktika individuální.

Ve 3. ročníku studenti vypracují dlouhodobou ročníkovou práci na individuální téma, ve 4. ročníku odbornou maturitní práci na zadané téma.

Součástí programu jsou i základy odborného vzdělání podle zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému nebo vyššímu odbornému studiu.

V každém ročníku je 3 – 4 týdenní rezerva, využitelná pro realizaci různých projektů, výjezdů a úprav učebního plánu podle potřeb školy.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku.
Všeobecné informace o oboru Kombinované lyceum
Školné: 0
Volná pracovní místa
Datum vloženíPlatnost doPopis
05.12.201601.03.2017Přijmeme hospodářku školy.
Nástup únor – červen 2017.
Náplní práce je administrativa, podklady pro účetnictví, pokladna, komunikace s úřady, zajištění provozního materiálu, drobných oprav a úklidu školy.
Požadujeme minimálně SŠ s maturitou, zkušenosti s administrativou, spolehlivost, pečlivost, samostatnost.
Nabízíme platovou třídu 9 + příplatky za vedení, příspěvky na stravování, odměny.
Nabídky s životopisem posílejte na e-mail: info@wlyceum.cz

Fotogalerie

Budova školyŘecnická soutěž v NěmeckuHodina malbyUmělecký týdenAdaptační týdenDen hudbyFestival eurytmie v NěmeckuUmělecký týdenVýjezd do FlorencieAdaptační týdenDen poesieGeodetické praktikumGeodetické praktikumVýjezd do BerlínaPraktika - dřevoŠkolní plesEpochový výjezdEpochový výjezdTurnaj v basketbaluNa jazykovém výjezdu v OstravěŠkolní plesBiologické praktikumPrezentace ročníkových pracíSpolečné setkání školyLyžařský výcvikŠkolní plesBiologické praktikumEkologické praktikumFestival eurytmie v NěmeckuAdaptační týdenLyžařský výcvikBiologické praktikumŠkolní plesŠkolní plesPředávání vysvědčeníBiologické praktikumŠkolní plesDen poesieTřídní výjezd do ŘímaFestival eurytmie v NěmeckuŘemeslné praktikum na SlovenskuDějiny umění v BerlíněFestival eurytmie v NěmeckuDen hudbyŠkolní plesFestival eurytmie v NěmeckuVýtvarná výchovaPrezentace ročníkových pracíBiologické praktikumŠkolní plesŘemeslné praktikum na SlovenskuBenefiční koncertBiologické praktikumTřídní cesta do FlorencieŘemeslné praktikum na SlovenskuV galerii DOXBiologické praktikumŘemeslné praktikum na SlovenskuTříní cesta do NorskaAdaptační týdenŘemeslné praktikum na SlovenskuŘemeslné praktikum na SlovenskuTřídní cesta do ŘímaLyžařský kursTřídní cesta do FlorencieŘemeslné praktikum na SlovenskuŘemeslné praktikum na SlovenskuTřídní cesta do FlorencieŘemeslné praktikum na SlovenskuŘemeslné praktikum na SlovenskuDen poesieGeodetické praktikumTřídní cesta do NorskaTřídní cesta do NorskaLiterární čajovnaPraktikum - kámenUmělecký týdenPrezentace ročníkových pracíPrezentace ročníkových pracíFestival eurytmie v NěmeckuFestival eurytmie v NěmeckuFestival eurytmie v NěmeckuEkologické praktikumFestival eurytmie v NěmeckuFestival eurytmie v NěmeckuDějiny umění v BerlíněGeodetické praktikumŠkolní plesMalování třídy povoleno!Biologické praktikumPohybové hryTřídní projektZ výukyZ výuky

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.