Logo Stredniskoly.cz

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

www.sstd.cz
sekretariat (zavináč) sstd.cz
vladimira.miklasova (zavináč) sstd.cz
555 503 101 (Sekretariát)
555 503 102 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice, 70300
Hodnocení prezentace (Co je to?):
96,69 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr.Miroslav Dočkal
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
IČ:14451093
Kontaktní osoby:Vladimíra Miklašová (studijní referentka), 555 503 102
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Středa9. prosince 201513:00–18:00 hod.
Čtvrtek10. prosince 201513:00–18:00 hod.
Středa20. ledna 201613:00–18:00 hod.
Čtvrtek21. ledna 201613:00–18:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Sportovní areál
 • Svářečská škola
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Obědy v naší jídelně

Ubytování

Ubytování na DM Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 715 553. Pro žáky starší 18-ti let ubytování kolejového typu na vlastní ubytovně, tel.:555 503 410, paní Dagmar Sezemská

Vybavení

Komplex školního areálu v Ostravě - Vítkovicích má zázemí jak pro vzdělávací činnost, tak pro sportovní a společenské akce. Je velmi moderně vybaven. Všechny učebny školy jsou opatřeny počítačem pro vyučujícího včetně dataprojektoru, ozvučení a 11 učeben má interaktivní tabule. Dále jsou pro výuku k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, elektrolaboratoře, učebna s trenažéry pro autoškolu, učebna pro simulaci dopravní kanceláře železničního provozu a moderní odborná učebna Autotronik. Škola má k dispozici sportovní halu, hřiště, posilovny, společenský sál, Galerii Na cestách a jídelnu. Máme vlastní autoškolu, ve které v rámci výuky žáci získávají řidičský průkaz skupiny „B a C“ a zájemci i profesní průkaz. Součástí je i svářečská škola, kde žáci mají možnost získat svářečské průkazy.

Další informace

Škola je zapojena do projektu KVALITA I, jsme členy sdružení 14 regionálních škol při SAČRu, jsme garantem spolupráce škol s výukou autooborů a garantem soutěže Automechanik Junior v Moravskosletském kraji. Kromě automobilního a dopravního zaměření se škola specializuje na železniční opravárenství a dopravu. Jsme jedna z partnerských 12 škol pro spolupráci s Českými dráhami a.s. a jedna z 11 škol pro spolupráci s ČD Cargem a.s. ve stipendijním programu. Výuka praktického vyučování probíhá na 55 smluvně zabezpečených provozních pracovištích sociálních partnerů školy např. Dopravní podnik Ostrava, OKD Doprava, Autocentrála Hlučín, Auto Heller, Auto Tichý, Honda, Ford Dankar,OKD Doprava aj. Praxe u oborů zaměřených na železniční dopravu je zabezpečována Českými dráhami a.s., Cargem a.s a u Arcelor Mittal Ostrava a.s. Součástí výuky je svářečský kurz a autoškola, kterou zajišťujeme vlastními vozidly. Za produktivní práci získávají žáci finanční odměnu. Žáci neplatí školné, naopak využívají příspěvku na řidičský průkaz, lyžařské kurzy, stravování, apod. Škola organizuje pro žáky lyžařské kurzy, cyklokurzy, sportovní a kulturní akce, odborné exkurze, souvislé praxe žáků. Provozní technika - denní a dálková (1x týdně od 7.00 do 16.00 hodin) forma, pro vyučené v oboru Automechanik, Karosář, Autolakýrník apod.
Škola je členem profesních společností: Regionální hospodářská komora, Elektrotechnický svaz český, Svaz chladící a klimatizační techniky, Česká společnost pro jakost, Česká společnost strojírenská, Cech KOVO Hospodářské komory ČR.
Škola je zapojena do projektů s podporou strukturálních fondů EU: projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost a mezinárodní partnerství škol - Comenius. Součástí zařízení je svářečská škola s evropskou certifikací.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2345M01 – Dopravní prostředky
Silniční doprava
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyDenní30
ZDARMA
Řidičský průkaz skupiny C (platí se jen za vykonání zkoušky)
Příprava na profesní osvědčení řidiče nákladní dopravy

Zaměření oboru na:
• zajišťování provozu osobní a nákladní dopravy,
• údržbu dopravních prostředků,
• diagnostiku technického stavu vozidel.

Absolvent ovládá:
• zajišťování provozuschopnosti dopravních prostředků,
• potřebnou dokumentaci pro provoz vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy,
• přepravní a provozní kontrolu,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• maturitní zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventa:
• ve firmách jako technik silniční dopravy, mistr silniční dopravy,
• jako revizní technik, pracovník spedice a v dalších technických funkcích v oblasti dopravy,
• v oblastech souvísející s manipulací a dopravou, např. logistika,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Dopravní prostředky
Školné: ZDARMA
2641M01 – Elektrotechnika
Elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyDenní30
Zaměření oboru na:
• elektrickou trakci v dopravě
• navrhování, zapojování a sestavování jednoduchých elektronických obvodů,
• provádění ručního a základního strojního obrábění různých materiálů,
• měření elektronických veličin.

Absolvent ovládá:
• montážní a elektroinstalační práce
• údržbu a konstrukci drážních vozidel,
• užití elektrické energie od výroby až po její spotřebu,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• maturitní zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventa:
• ve firmách pro oblast konstrukce, technického rozvoje, výroby, technologie,
• v oblasti technické kontroly,
• jako revozní a servisní technik,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
Školné: ZDARMA
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
Provoz a ekonomika dopravy
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyDenní30
ZDARMA
Řidičský průkaz skupiny B (platí se jen za vykonání zkoušky)

Zaměření oboru na:
• dopravu a přepravu,
• logistiku a ekonomiku podniku,
• orientaci v dopravní síti,
• informační technologie.

Absolvent ovládá:
• organizaci dopravní a přepravní práce,
• řízení toku materiálu v jednotlivých částech logistických řetězců,
• organizaci přepravy cestujících a zboží,
• funkce zabezpečovacích a sdělovacích zařízení,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• maturitní zkouška.

Uplatnění absolventa:
• v oblastech řízení a organizace osobní a nákladní dopravy,
• jako podnikový logistik junior nebo logistik operátor,
• v oblasti dopravních a přepravních funkcí, např.: signalista, posunovač, průvodčí osobní dopravy, vlakvedoucí, řidič drážního vozidla, osobní pokladník, nákladní pokladník, skladník přepravy, atd.,
• v oblastech finančnictví, obchodu a spedice.
Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy
Školné: ZDARMA
3941L01 – Autotronik
Autotronik
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyDenní30
ZDARMA
Řidičský průkaz skupiny C (platí se jen za vykonání zkoušky)

Zaměření oboru na:
• ovládání diagnostických zařízení pro silniční vozidla,
• postupy oprav a údržby silničních vozidel,
• práce se servisní dokumentací.

Absolvent ovládá:
• měření a diagnostiku technického stavu silničních vozidel,
• provádění montáže, oprav a seřízení silničních vozidel,
• organizaci zajištění provozu opravárenství,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• maturitní zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventa:
• ve firmách zabývající se činností v oblasti údržby a oprav silničních vozidel s důrazem na diagnostiku elektrických a elektronických systému automobilů,
• jako přejímací technik, pracovník organizující údržbu a opravy silničních vozidel osobní nebo nákladní dopravy, atd.
• ve firmě jako diagnostik, servisní technik, vedoucí autoservisu, atd.
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Autotronik
Školné: ZDARMA
2351H01 – Strojní mechanik
Strojní mechanik
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
ZDARMA
Svářečský průkaz

Zaměření oboru na:
• strojní obrábění součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí,
• opravy strojů a kovových konstrukcí,
• obsluhu strojních zařízení,
• montáž, údržbu a servisní činnost.

Absolvent ovládá:
• sestavování jednotlivých součástí a funkčních celků strojů,
• uvádění strojních zařízení do provozu,
• provádění údržby, diagnostikovat a odstraňovat jejich závady,
• číst strojnické výkresy a schémata,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• závěrečná zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Uplatnění absolventa:
• v povolání provozní zámečník, montér a strojní zámečník,
• v energeticke, zpracovatelském průmyslu, dopravě, apod.,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: ZDARMA
2355H02 – Karosář
Karosář
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní24
ZDARMA
Svářečský průkaz
Řidičský průkaz skupiny B (platí se jen za vykonání zkoušky)

Zaměření oboru na:
• opravy a vyrábění karoserií a skříní vozidel,
• správnou přípravu a použití ručního nářadí a nástrojů,
• práci se stroji a nástroji používaným ke karosářským pracím.

Absolvent ovládá:
• opravy a údržbu karosérií vozidel,
• čtení strojnických výkresů a schémat,
• zvolení vhodného materiálu pro části karosérií i jejich opravu s ohledem na jejich vlastnosti a použití,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• závěrečná zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Uplatnění absolventa:
• v autoopravárenství, především v autoservisech a karosárnách,
• při výrobě a opravách karosérií,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Karosář
Školné: ZDARMA
2361H01 – Autolakýrník
Autolakýrník
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní10
ZDARMA
Řidičský průkaz skupiny B (platí se jen za vykonání zkoušky)

Zaměření oboru na:
• organizace pracoviště pro nátěrové a lakýrnické práce,
• provádění nátěrových a lakýrnických prací,
• provádění povrchových úprav karosérií a skříní vozidel.

Absolvent ovládá:
• provádět přípravné autolakýrnické práce,
• provádí autolakýrnické práce,
• obsluhu zařízení a linky pro manipulaci a opravy karoserií a skříní vozidel,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• závěrečná zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Uplatnění absolventa:
• v autoopravárenství, především v autoservisech a karosárnách,
• při výrobě a opravách karosérií,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Autolakýrník
Školné: ZDARMA
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní60
ZDARMA
Řidičský průkaz skupiny C (platí se jen za vykonání zkoušky)

Zaměření oboru na:
• opravy, údržbu a montáž vozidel,
• diagnostiku motorových vozidel,
• praxi ve smluvních autoservisech.

Absolvent ovládá:
• montáže, opravy a seřízení motorových vozidel,
• diagnostiku silničních vozidel s využitím diagnostické techniky,
• vyhodnocení technického stavu vozidel,
• číst strojnické výkresy a schémata,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• závěrečná zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Uplatnění absolventa:
• v povolání při údržbách a opravách silničních vozidel,
• při výrobě silničních vozidel, v opravárenských provozech, autoservisích, STK, měření emisí, atd.,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Školné: ZDARMA
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní12
ZDARMA
Svářečský průkaz

Zaměření oboru na:
• provádění diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce
na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích,
• provádění elektrotechnického měření a vyhodnocování výsledků,
• montáž, údržbu a servisní činnost.

Absolvent ovládá:
• instalaci, uvádění do provozu a kontrolu elektrotechnická zařízení,
• údržbu a opravárenskou činnost zařízení,
• identifikaci technických problémů při závadách a opravuje je,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• závěrečná zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list,
• po závěrečné zkoušce možnost vykonání zkoušky z vyhl. č. 50/1978 Sb., §5.

Uplatnění absolventa:
• ve službách jako servisní technik pro chlazení, klimatizaci a tepelné čerpadlo,
• po získání odpovídající kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro práci na elektrických zařízeních jako provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, apod.,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školné: ZDARMA
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní12
ZDARMA
Svářečský průkaz

Zaměření oboru na:
• provádění diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce
na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích,
• provádění elektrotechnického měření a vyhodnocování výsledků,
• montáž, údržbu a servisní činnost.

Absolvent ovládá:
• instalaci, uvádění do provozu a kontrolu elektrotechnická zařízení,
• údržbu a opravárenskou činnost zařízení,
• identifikaci technických problémů při závadách a opravuje je,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• závěrečná zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
• po závěrečné zkoušce možnost vykonání zkoušky z vyhl. č. 50/1978 Sb., §5.

Uplatnění absolventa:
• montér a servisní technik výtahů a zdvihacích zařízení,
• provozní elektrikář, elektromontér, elektromechanik apod.,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školné: ZDARMA
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní24
ZDARMA
Řidičský průkaz skupiny C (platí se jen za vykonání zkoušky)

Zaměření oboru na:
• obsluhu a měření na elektrických a elektronických zařízeních,
• orientaci na elektrotechnickou dokumentaci,
• vyhledávání závad a vyhodnocení naměřených hodnot.

Absolvent ovládá:
• obsluhu měřícího, diagnostického a testovacího zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel a jejich částí,
• provádění oprav, demontáž a montáž, výměnu, nastavení a seřízení elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel,
• práce s PC, cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• závěrečná zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Uplatnění absolventa:
• u výrobců silničních vozidel, v opravárenských provozech, autoservisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, atd.,
• při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí s případnou drobnou úpravou, obsluhy diagnostické techniky, atd.,
• po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
Školné: ZDARMA
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2015–20162 rokyDenní30
Podmínky pro přijetí – vyučen v jednom z těchto oborů - Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů – názvy oborů dle RVP.

Zaměření oboru na:
• zabezpečení průběhu výrobního procesu,
• navrhování, úpravy a stanovení technologického postupu a podmínek,
• určovat stroje a zařízení, měřidla a materiály k uskutečněným technologickým operacím.

Absolvent ovládá:
• zabezpečení žádoucího průběhu výrobního procesu,
• vedení úseku, útvaru, provozovny, pracovního kolektivu ve strojírenském průmyslu i v drobném podnikání,
• cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• maturitní zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventa:
• v technické a technicko-ekonomické stránce provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání,
• ve strojírenských firmách jako strojírenský technik - mistr, dispečer, atd.
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
Školné: ZDARMA
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2015–20163 rokyDálkové30
Podmínky pro přijetí – vyučen v jednom z těchto oborů - Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů – názvy oborů dle RVP.

Zaměření oboru na:
• zabezpečení průběhu výrobního procesu,
• navrhování, úpravy a stanovení technologického postupu a podmínek,
• určovat stroje a zařízení, měřidla a materiály k uskutečněným technologickým operacím.

Absolvent ovládá:
• zabezpečení žádoucího průběhu výrobního procesu,
• vedení úseku, útvaru, provozovny, pracovního kolektivu ve strojírenském průmyslu i v drobném podnikání,
• cizí jazyk.

Způsob ukončení vzdělávání:
• maturitní zkouška,
• absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventa:
• v technické a technicko-ekonomické stránce provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání,
• ve strojírenských firmách jako strojírenský technik - mistr, dispečer, atd.
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
Školné: ZDARMA

Fotogalerie

Areál školyAreál školyDílna automechanikůElektrolaboratořJazyková učebnaMultifunkční učebnaPraxe v železničním depuUčebna autotronikůUčebna ICTDílny automatizaceUčebna pro elektrotechnická měřeníOdborný výcvik pro montáže výtahového strojeUčebna fyzikyUčebna pro mechaniky chladírenské technikyUčebna pneumatiky

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2015, Školy Online.