Logo Stredniskoly.cz

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

www.sstd.cz
sekretariat (zavináč) sstd.cz
555 503 101
555 503 102

Sídlo školy

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice, 70300
Hodnocení prezentace (Co je to?):
61,86 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr.Miroslav Dočkal
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
IČ:14451093
Kontaktní osoby:Vladimíra Miklašová (studijní referentka), 555 503 102
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Středa21. ledna 201513:00–18:00 hod.
Čtvrtek22. ledna 201513:00–18:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Sportovní areál
 • Svářečská škola
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Obědy v naší jídelně

Ubytování

Ubytování na DM Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596715553. Pro žáky starší 18-ti let ubytování kolejového typu na vlastní ubytovně, tel.:555503410, paní Dagmar Sezemská

Vybavení

Komplex školního areálu v Ostravě - Vítkovicích má zázemí jak pro vzdělávací činnost, tak pro sportovní a společenské akce. Je velmi moderně vybaven. Všechny učebny školy jsou opatřeny počítačem pro vyučujícího včetně dataprojektoru, ozvučení a 11 učeben má interaktivní tabule. Dále jsou pro výuku k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, elektrolaboratoře, učebna s trenažéry pro autoškolu, učebna pro simulaci dopravní kanceláře železničního provozu a moderní odborná učebna Autotronik. Škola má k dispozici sportovní halu, hřiště, posilovny, společenský sál, Galerii Na cestách a jídelnu. Máme vlastní autoškolu, ve které v rámci výuky žáci získávají řidičský průkaz skupiny „B a C“ a zájemci i profesní průkaz. Součástí je i svářečská škola, kde žáci mají možnost získat svářečské průkazy.

Další informace

Škola je zapojena do projektu KVALITA I, jsme členy sdružení 14 regionálních škol při SAČRu, jsme garantem spolupráce škol s výukou autooborů a garantem soutěže Automechanik Junior v Moravskosletském kraji. Kromě automobilního a dopravního zaměření se škola specializuje na železniční opravárenství a dopravu. Jsme jedna z partnerských 12 škol pro spolupráci s Českými dráhami a.s. a jedna z 11 škol pro spolupráci s ČD Cargem a.s. ve stipendijním programu. Výuka praktického vyučování probíhá na 55 smluvně zabezpečených provozních pracovištích sociálních partnerů školy např. Dopravní podnik Ostrava, OKD Doprava, Autocentrála Hlučín, Auto Heller, Auto Tichý, Honda, Ford Dankar,OKD Doprava aj. Praxe u oborů zaměřených na železniční dopravu je zabezpečována Českými dráhami a.s., Cargem a.s a u Arcelor Mittal Ostrava a.s. Součástí výuky je svářečský kurz a autoškola, kterou zajišťujeme vlastními vozidly. Za produktivní práci získávají žáci finanční odměnu. Žáci neplatí školné, naopak využívají příspěvku na řidičský průkaz, lyžařské kurzy, stravování, apod. Škola organizuje pro žáky lyžařské kurzy, cyklokurzy, sportovní a kulturní akce, odborné exkurze, souvislé praxe žáků. Provozní technika - denní a dálková (1x týdně od 7.00 do 16.00 hodin) forma, pro vyučené v oboru Automechanik, Karosář, Autolakýrník apod.
Škola je členem profesních společností: Regionální hospodářská komora, Elektrotechnický svaz český, Svaz chladící a klimatizační techniky, Česká společnost pro jakost, Česká společnost strojírenská, Cech KOVO Hospodářské komory ČR.
Škola je zapojena do projektů s podporou strukturálních fondů EU: projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost a mezinárodní partnerství škol - Comenius. Součástí zařízení je svářečská škola s evropskou certifikací.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2345M01 – Dopravní prostředky
Silniční doprava
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní30
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem a splnění kritérií přijímacího řízení.

Popis oboru: studijní obor Silniční doprava je zaměřen na zajišťování provozu osobní a nákladní dopravy, údržbu dopravních prostředků a diagnostiku technického stavu vozidel.

ZDARMA: Řidičský průkaz skupiny C (platí se jen za vykonání zkoušky); Profesní osvědčení řidiče nákladní dopravy

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání činnosti v oblasti provozní údržby, opravy a výroby dopravních prostředků a zařízení. Umí provádět výkony vyplývající z provozu vnitrostátní i mezinárodní dopravy.

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje pokračování v dalším studiu na vyšší odborné škole, v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na VŠ u nás i v zahraničí.
Všeobecné informace o oboru Dopravní prostředky
Školné: neplatí se
2641M01 – Elektrotechnika
Elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní15
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem a splnění kritérií přijímacího řízení.

Popis oboru: studijní obor Elektrotechnika je zaměřen na elektrickou trakci v dopravě, navrhování, zapojování a sestavování elektronických obvodů, provádění ručního a základního strojního obrábění různých materiálů a měření elektronických veličin.

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání činnosti konstruktéra v oblasti elektrických výzbrojí drážních vozidel ve výrobních firmách. Dále jako elektrotechnický pracovník v dílnách pro údržbu drážních vozidel, případně ve firmách zabývajících se energetikou, alternativními zdroji elektrické energie, technickým zabezpečením budov při domovní a průmyslové instalaci a údržbě.

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje pokračování v dalším studiu na vyšší odborné škole, v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na VŠ u nás i v zahraničí.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
Školné: neplatí se
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
Provoz a ekonomika dopravy
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní15
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem a splnění kritérií přijímacího řízení.

Popis oboru: studijní obor Provoz a ekonomika dopravy je zaměřen na železniční dopravu a přepravu. Žák získá dovednosti a vědomosti v oblasti základního, ale i operativního řízení dopravy a přepravy, rovněž se umí orientovat a používat předpisy železničních a dopravních podniků.

ZDARMA: Řidičský průkaz skupiny B (platí se jen za vykonání zkoušky)

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání činnosti v oblasti osobní a nákladní dopravy jako výpravčí, průvodčí, dispečer. Dále v oblastech řízení dopravních procesů spedičních, výrobních a dopravních podniků a dalších organizací.

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje pokračování v dalším studiu na vyšší odborné škole, v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na VŠ u nás i v zahraničí.
Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy
Školné: neplatí se
3941L01 – Autotronik
Autotronik
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní30
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem a splnění kritérií přijímacího řízení.

Popis oboru: studijní obor Autotronik je zaměřen ovládání diagnostických zařízení pro silniční vozidla, postupy oprav a údržby silničních vozidel a práce na servisní dokumentaci.

ZDARMA: Řidičský průkaz skupiny C (platí se jen za vykonání zkoušky)

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání náročných pracovních činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po získání praxe v autoopravárenství mohou vykonávat funkci přijímacího technika, vedoucího autoservisu. Uplatnění je možné i v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje pokračování v dalším studiu na vyšší odborné škole,
v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na VŠ u nás i v zahraničí.
Všeobecné informace o oboru Autotronik
Školné: neplatí se
2351H01 – Strojní mechanikStřední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní30
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem.

Popis oboru: učební obor Strojní mechanik je zaměřen na strojní obrábění součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí, obsluhu strojních zařízení a montáž, údržbu včetně servisní činnosti. Orientuje se ve výkresové dokumentaci, umí vyhotovit jednoduché náčrty, schémata systémů, které se vyskytují u strojů a zařízení.

ZDARMA: Svářečský průkaz

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání údržby různých strojů a zařízení a jejich funkční kontroly. Absolvent umí provádět opravy a údržbu spojenou s demontáží, opravou a opětovnou montáží jednotlivých celků a součástí konstrukcí, strojů a zařízení. Ve strojírenské praxi má široké uplatnění jako provozní zámečník, montér, strojní zámečník.

Ukončení studia výučním listem umožňuje pokračování v dalším studiu formou denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavby.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: neplatí se
2355H02 – Karosář
Karosář
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní24
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem.

Popis oboru: učební obor Karosář je zaměřen na technologické postupy, které se uplatňují při opravách karosérií. Žák umí základní ruční i strojní klempířské práce, zná povrchovou úpravu plechů a umí ji aplikovat v praxi.

ZDARMA: Řidičský průkaz skupiny B (platí se jen za vykonání zkoušky)

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání práce v oblasti autoopravárenství především v autoservisech a karosárnách.

Ukončení studia výučním listem umožňuje pokračování v dalším studiu formou denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavby.
Všeobecné informace o oboru Karosář
Školné: neplatí se
2361H01 – Autolakýrník
Autolakýrník
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní10
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem.

Popis oboru: učební obor Autolakýrník je zaměřen na komplexní lakýrnické práce vyžadované při výrobě a opravách dopravní techniky, týkající se zpracování nátěrových hmot, podstatu a princip povrchových úprav materiálů. Žák rozezná příčiny koroze materiálů a umí je odstranit.

ZDARMA: Řidičský průkaz skupiny B (platí se jen za vykonání zkoušky)

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání praxe v oblasti autoopravárenství.

Ukončení studia výučním listem umožňuje pokračování v dalším studiu formou denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavby.
Všeobecné informace o oboru Autolakýrník
Školné: neplatí se
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní60
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem.

Popis oboru: učební obor Automechanik je zaměřen na provádění běžné údržby silničních vozidel, diagnostiku s využitím diagnostické techniky.

ZDARMA: Řidičský průkaz skupiny B, C (platí se jen za vykonání zkoušky)

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání praxe v oblasti autoopravárenství. Především na montáž a seřízení motorových vozidel, vyhodnocení technického stavu a umí číst strojnické výkresy a schémata.

Ukončení studia výučním listem umožňuje pokračování v dalším studiu formou denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavby.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Školné: neplatí se
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní12
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem.

Popis oboru: učební obor Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení je zaměřen na provádění diagnostických, montážních, opravárenských a údržbářských prací na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, provádění elektrotechnického měření a vyhodnocování výsledků a montáž, údržbu a servisní činnost

ZDARMA: Svářečský průkaz

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání praxe ve službách jako servisní pracovník. Po získání odpovídající kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro práci na elektrických zařízeních jako provozní elektrikář, elektromontér. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

Ukončení studia výučním listem umožňuje pokračování v dalším studiu formou denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavby.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školné: neplatí se
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní12
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem.

Popis oboru: učební obor Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení je zaměřen na provádění diagnostických, montážních, opravárenských a údržbářských prací na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, provádění elektrotechnického měření a vyhodnocování výsledků a montáž, údržbu a servisní činnost

ZDARMA: Svářečský průkaz

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání praxe ve službách jako servisní pracovník. Po získání odpovídající kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro práci na elektrických zařízeních jako provozní elektrikář, elektromontér. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

Ukončení studia výučním listem umožňuje pokračování v dalším studiu formou denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavby.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školné: neplatí se
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní24
Základní podmínky pro přijetí: ukončení povinné devítileté školní docházky, zdravotní způsobilost doloženou lékařem.

Popis oboru: učební obor Autoelektrikář je zaměřen na obsluhu a měření na elektrických a elektronických zařízeních, orientaci na elektrotechnickou dokumentaci a vyhledávání závad a vyhodnocení naměřených hodnot.

ZDARMA: Řidičský průkaz skupiny C (platí se jen za vykonání zkoušky)

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven k vykonávání obsluhy měřící, diagnostického a testovacího zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel a jejich částí, provádění oprav, demontáž a montáž, výměnu, nastavení a seřízení elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel.

Ukončení studia výučním listem umožňuje pokračování v dalším studiu formou denní dvouleté nebo dálkové tříleté nástavby.
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
Školné: neplatí se
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2014–20152 rokyDenní30
Základní podmínky pro přijetí: vyučen v jednom z těchto oborů – Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů – názvy oborů dle RVP.

Popis oboru: dvouleté denní nástavbové studium Provozní technika je zaměřen na zabezpečení průběhu výrobního procesu, navrhování, úpravy a stanovení technologického postupu a podmínek.

Uplatnění absolventa: absolvent je schopen zabezpečit žádoucí průběh výrobního procesu. Je schopen vykonávat činnosti související s vedením úseku, provozovny ve strojírenském i v drobném podnikání.

Ukončení studia umožňuje pokračování v dalším studiu na vyšší odborné škole, v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na VŠ u nás i v zahraničí.
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
Školné: neplatí se
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2014–20153 rokyDálkové30
Základní podmínky pro přijetí: vyučen v jednom z těchto oborů – Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů – názvy oborů dle RVP.

Popis oboru: dvouleté denní nástavbové studium Provozní technika je zaměřen na zabezpečení průběhu výrobního procesu, navrhování, úpravy a stanovení technologického postupu a podmínek.

Uplatnění absolventa: absolvent je schopen zabezpečit žádoucí průběh výrobního procesu. Je schopen vykonávat činnosti související s vedením úseku, provozovny ve strojírenském i v drobném podnikání.

Ukončení studia umožňuje pokračování v dalším studiu na vyšší odborné škole, v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na VŠ u nás i v zahraničí.
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
Školné: neplatí se

Fotogalerie

Areál školyAreál školyDílna automechanikůElektrolaboratořJazyková učebnaMultifunkční učebnaPraxe v železničním depuUčebna autotronikůUčebna ICTDílny automatizaceUčebna pro elektrotechnická měřeníOdborný výcvik pro montáže výtahového strojeUčebna fyzikyUčebna pro mechaniky chladírenské technikyUčebna pneumatiky

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2014, Školy Online.