Logo Stredniskoly.cz

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

www.stsul.cz
sts (zavináč) stsul.cz
stefl (zavináč) stsul.cz
zavoralova (zavináč) stsul.cz
477 753 822 (Spojovatelka)
477 753 804 (Studijní oddělení)
475 501 222 (Spojovatelka)

Sídlo školy

Čelakovského 5
Ústí nad Labem, 40007

Odloučená pracoviště

Ústecká 55, Povrly
Okružní 6, Ústí nad Labem
U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem

Domov mládeže

Čelakovského 2, Ústí nad Labem
Hodnocení prezentace (Co je to?):
50,24 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Zřizovatel:Ústecký kraj
Kontaktní osoby:Zdena Zavoralová (studijní oddělení), 475 501 222
Ing. Patrick Gurský (zástupce ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů), 477 753 830
Ing. Karel Filas (zástupce ředitele pro odborný výcvik technických oborů), 477 756 144
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Rámcové smlouvy o spolupráci se zaměstnavateli
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace

SÍLA - SEBEVĚDOMÍ - ÚSPĚCH
Škola má ve vzdělávání odborníků ve stavebních a technických oborech již dlouholetou, zavedenou a respektovanou tradici. Stavební sekce již od roku 1953, technická sekce od roku 1991.

1) JEDINEČNOST ŠKOLY

1.1 Škola úzce spolupracuje s největšími a nejvýznamnějšími stavebními a technickými podniky naší republiky. Tyto firmy naše žáky přímo vyhledávají!
1.2 Stavební a technické obory – to je dnes lukrativní záležitost! Firmy, velké i malé, státní i soukromé, ty přímo volají po řemeslnících, po odbornících stavařích a technicích. Přijďte mezi nás a budete si moci vybírat! Poptávka po našich absolventech je tak rok od roku stále větší.
1.3 Těmto trendům naše škola vyhovuje po všech stránkách - všichni naši žáci, kteří dokončili Studijní a učební obory v loňském školním roce, našli odpovídající zaměstnání nebo pokračují ve studiu.

2) VÝJIMEČNÉ VÝHODY

2.1 Jsme jedna z největších a nejoceňovanějších středních škol Ústeckého kraje. Jsme držitelé prestižního titulu PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE, který má pouze čtrnáct středních škol.
2.2 Jsme JEDINÁ ŠKOLA v Ústeckém kraji, která je partnerem firmy METROSTAV, z čehož našim smluvním žákům plynou nadstandardní, nikde jinde nevídané a nikde jinde neposkytnuté výhody (např. měsíční stipendium od firmy, tisícové bonusy za řádné studium, zdarma jízdenky, zdarma stravenky, zdarma ubytování, zdarma učební pomůcky a nářadí a pracovní oblečení – a to není všechno)!
2.3 Jsme JEDINÁ ŠKOLA v Ústeckém kraji, která je pro dřevoobory (Truhlář, Tesař, Truhlářské práce) partnerem firmy MAFELL
2.4 Navíc dostanete odměnu za produktivní práci. Tato částka dosahuje ve vyšších ročnících i několika tisíc korun!
2.5 Přijďte k nám a na vybraných oborech budete ještě navíc každý měsíc dostávat stipendium!
2.6 Začněte u nás studovat a budete moci pobírat i příspěvek na dopravu a to každý měsíc!
2.7 Na žádné jiné střední škole nenajdete tak komplexní systém výhod pro žáky, jako u nás. Přijďte se přesvědčit, žádná jiná střední škola vám takové výhody nenabídne.

3) A DALŠÍ PŘEDNOSTI?

3.1 Připravíme vás na soukromé podnikání
3.2 Ubytujeme vás v moderním domově mládeže
3.3 Jsme UKÁZKOVÁ škola v mnoha prestižních projektech, od řady OPVK přes UNIV2 po třeba rekvalifikační řízení a činnost svářečské školy.
3.4 Všichni žáci u nás mohou získat ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ za výrazně nejnižší možnou cenu!!!
3.5 Máme příkladně vybavená pracoviště
3.6 Máme moderně vybavené třídy
3.7 Máme vynikající a rozsáhlé počítačové vybavení (možnost využití i mimo vyučování)
3.8 Zohledňujeme vzdělávací potřeby jednotlivců
3.9 Jsme VZOROVÁ škola vzhledem k přístupu k žákovi
3.10 Můžete se u nás stravovat
3.11 Ubytovaným nabízíme celodenní stravu v naší moderní jídelně
3.12 Naši pedagogové jsou špičkovými odborníky
3.13 Škola je pověstná svou příznivou atmosférou a vstřícnými mezilidskými vztahy
3.14 Účastníme se mezinárodních projektů EU (včetně výměnných pobytů žáků)
3.15 Náš odborný výcvik je vybaven a vyučuje dle standardů EU (svářečská škola, truhlářské a tesařské dílny, instalatérské učebny, autodílny a další)
3.16 Sportovní aktivity, zájmové kroužky, kulturní vyžití – nic není problém!
3.17 Spolupracujeme s těmi firmami: Metrostav, Istar, Elben, Almond, Lanter, Tommi Sever, Raab Karcher, ZOO Ústí nad Labem a dalšími, dále např. s ČEZ, KB Blok, Spokar, Balakryl, Welding Praha, Wieneberger, Schiedel, Doka, Ytong, Hansa, Persona Grata, AlcaPlast, Velux, Primalex, Panlux...

4) Náš domov mládeže slouží k ubytování studentů i z jiných škol!!!

Stravování

Vlastní školní kuchyně a jídelna přímo v areálu školy, možnost výběru jídel.

Ubytování

Vlastní domov mláděže, dvou a tří-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením I.kategorie, celkem 126 lůžek. Ubytování hotelového typu, skvělé vybavení na úrovní evropského standardu, služby, kroužky atd. Náš domov mládeže slouží k ubytování i žákům z jiných středních škol včetně studentů z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vybavení

8 učeben výpočetní techniky špičkového vybavení s připojením na internet, laboratoře pro maturitní obory, odborné učebny pro obory všech kategorií, odborné dílny včetně nejmodernějšího strojního vybavení pro truhláře, mechaniky opraváře motorových vozidel (automechaniky), zedníky, autoelektrikáře, tesaře, karosáře, malíře, strojní mechaniky (zámečníky), instalatéry, obráběče kovů a instalatéry (vše v příjemném prostředí), venkovní sportoviště, víceúčelový sál, posilovna a řada dalších skutečností. Škola byla vyhodnocena jako jedna z nejmoderněji vybavených vzdělávacích institucí v Ústeckém kraji.

Další informace

STALI JSME SE PÁTEŘNÍ ŠKOLOU, JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH STŘEDNÍCH ŠKOL V ÚSTECKÉM KRAJI!!!
JSME JEDINÁ ŠKOLA v Ústeckém kraji, která je partnerem firmy METROSTAV, z čehož smluvním žákům plynou nadstandardní, NIKDE JINDE nevídané a NIKDE JINDE neposkytnuté výhody (např. měsíční stipendium od firmy, tisícové bonusy za řádné studium, zdarma jízdenky, zdarma stravenky, zdarma ubytování, zdarma učební pomůcky a nářadí a pracovní oblečení - a to není všechno.
Navíc je škola zařazena do MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ÚSTECKÉHO KRAJE, kdy žáci vybraných oborů pobírají měsíční stipendium a ještě navíc i příspěvek na dojíždění!
Jsme příjemci a realizátory řady často unikátních projektů včetně několika Operačních programů vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), dále UNIV2, spolupracujeme mj. i s Okresní hospodářskou komorou a s dalšími významnými sociálními partnery.
Žáci si své vědomosti mohou rozšířit i o poznatky ze zahraničí. Možnost celodenního stravování, možnost ubytování.
Všichni naši žáci mají možnost u nás získat ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ a to za daleko nejnižší ceny!
S Í L A - S E B E V Ě D O M Í - Ú S P Ě C H! Základní motto školy.
Škola úzce spolupracuje s největšími a nejvýznamnějšími stavebními a technickými podniky naší republiky. Tyto firmy naše žáky přímo vyhledávají! Stavební a technické obory - to je dnes lukrativní obor!
FIRMY PŘÍMO VOLAJÍ po řemeslnících, po odbornících stavařích a technicích. Přijďte mezi nás a BUDETE SI MOCI VYBÍRAT - máme čtyřleté maturitní obory, máme tříleté učební, firmami a podnikateli vyhledávané obory, máme nástavbové obory denní i dálkové!
Náš odborný výcvik je vybaven a vyučuje dle standardů EU (svářečská škola, truhlářské a tesařské dílny, instalatérské učebny, autodílny a další). Sportovní aktivity, zájmové kroužky, kulturní vyžití – nic není problém!
Spolupracujeme s těmito firmami: Metrostav, Elben, Almond, Lanter, Tommi Sever, Raab Karcher, ZOO Ústí nad Labem a dalšími, dále např. s ČEZ, KB Blok, Spokar, Balakryl, Welding Praha, Wieneberger, Schiedel, Doka, Ytong, Hansa, Persona Grata, AlcaPlast, Velux, Primalex, Panlux...
Navíc v našich prostorách exkluzivně sídlí Pedagogickopsychologická poradna Ústeckého kraje, pobočka Ústí nad Labem.
JSME UKÁZKOVÁ ŠKOLA S PŘÍKLADNÝM PŘÍSTUPEM K ŽÁKOVI!!! ŠKOLA JE POVĚSTNÁ SVOU PŘÍZNIVOU ATMOSFÉROU A VSTŘÍCNÝMI MEZILIDSKÝMI VZTAHY!!! NEMŮŽETE UDĚLAT LEPŠÍ VOLBU, NEŽ NASTOUPIT K NÁM, TO VÁM GARANTUJEME!
NA ŽÁDNÉ JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLE NENAJDETE TAKOVÝ SOUHRN VÝHOD PRO ŽÁKY, JAKO U NÁS!!!

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3647M01 – Stavebnictví
Stavebnictví
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Stavebnictví
3645M01 – Technická zařízení budov
Technická zařízení budov
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Technická zařízení budov
2345L01 – Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyDenní25
Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
3652H01 – Instalatér
Instalatér
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Instalatér
3656H01 – Kominík
Kominík
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní10
Všeobecné informace o oboru Kominík
2651H01 – Elektrikář
Elektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
3356H01 – Truhlář
Truhlář
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Truhlář
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Mechanik opravář motorových vozidel
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2351H01 – Strojní mechanik
Strojní mechanik
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
3664H01 – Tesař
Tesař
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Tesař
2355H02 – Karosář
Karosář
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Karosář
2356H01 – Obráběč kovů
Obráběč kovů
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
3667H01 – Zedník
Zedník
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Zedník
3356E01 – Truhlářské práce
Truhlářské práce
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Truhlářské práce
3657E01 – Malířské a natěračské práce
Malířské a natěračské práce
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Malířské a natěračské práce
3667E01 – Zednické práce
Zednické práce
Střední vzdělání s výučním listem2015–20163 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Zednické práce
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2015–20162 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2015–20162 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Podnikání

Fotogalerie

Kampus řemesel 01Ředitelství školy - areál budov A sekce Spohled z hřiště školyBudova školy (S) - stavební sekceBudova školy (T) - technická sekceAreál školyKuchyně a jídlena - areál budov A sekce Skampus řemesel - vchodBudova domova mládeže (DM) - vedení organizacekampus řemesel - prostor mezi teorií a odborným výcvikemPodpis smlouvy s firmou MAFELLNaši nejlepší žáci ve WarnemundeNaši nejlepší v BerlíněZ výuky odborného výcvikuučebna PCz výuky teoriez exkurzíz exkurzíz odborného výcvikuz odborného výcvikuz odborného výcvikuSlavnostní zahájení unikátní spolupráce s firmou METROSTAVVýuka - Mafell

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2015, Školy Online.