Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

www.copnb.cz
cop (zavináč) copnb.cz
adamcova (zavináč) copnb.cz
kroupova (zavináč) copnb.cz
325 512 154
325 512 764 (Sekretariát)
325 514 870 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

V Kolonii 1804
Nymburk, 28802

Domov mládeže

V kolonii 1804, Nymburk
Hodnocení prezentace (Co je to?):
92,51 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing.Jiří Hubálek
Zřizovatel:krajský úřad
Kontaktní osoby:Adamcová Lucie (studijní oddělení), 325 514 870
Kroupová Markéta (sekretariát), 325 512 764
Mgr. Ševčík Jiří (zástupce ředitele), 604 348 376
Ing. Hubálek Jiří (ředitel školy), 733 715 230
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zajištění autoškoly

Stravování

Vlastní školní kuchyně a jídelna nabízí denně výběr ze 4 hlavních jídel

Ubytování

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům
středních škol kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti navazuje na obsah výchovně vzdělávací práce střední školy. Jeho klienty jsou kromě žáků naší školy i žáci ostatních středních škol z Nymburka a okolí.

Domov mládeže je v provozu během školního roku kromě prázdnin vždy od neděle od 18 hodin do pátku do 15.00 hodin. Pokoje jsou třílůžkové se sociálním zařízením a připojením na internet. Na každém podlaží je k dispozici vybavená kuchyňka a kulturní místnost s televizí a DVD.

Přijetí k ubytování schvaluje ředitel domova mládeže, není nárokové a rozhodnutí o přijetí je platné po dobu aktuálního školního roku. Provoz domova mládeže se řídí vnitřním řádem. Ubytování žáků je v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých. Ubytovací kapacita je 380 lůžek.

Součástí areálu je i školní jídelna, která se nachází v přízemí domova mládeže a zajišťuje celodenní stravování žáků, kteří jsou zde ubytováni.

Částka za ubytování činí 1300 Kč za kalendářní měsíc.

Celodenní stravné činí 75 Kč (snídaně 22 Kč, oběd 25 Kč, večeře 28 Kč).

Školní jídelna zajišťuje stravování formou čipového systému a bezhotovostních plateb.

Vybavení

Domov mládeže, tělocvična, jídelna, počítačové učebny, jazykové učebny,odborné učebny strojní a elektro, interaktivní tabule, emisní stanice, svářečská škola, autoškola.

Další informace

Spolupráce s místními firmami,které se podílejí na tvorbě ŠVP. Velký zájem firem o absolventy školy, stipendijní programy firem. Účast v projektech EU, neustálá modernizace podmínek vyučovacího procesu.

Další aktivity školy:

• Ubytovací a stravovací služby
• Vlastní víceúčelový sál se šatnami, WC, sprchou, pódiem, možností projekce, občerstvení aj.
Sál ve stolové úpravě pojme 280 lidí, v úpravě s řadami židlí 400 lidí.
• Sportovní hala BIOS
• Profesní školení řidičů
• Kvalifikační kurzy a zkoušky
• Svářečská škola
• Produktivní zakázkové práce žáků
• Zakázková řemeslná výroba v rámci nabídky vyučovaných oborů
• Servisní zastoupení značek CITROËN, ŠKODA, VOLKSWAGEN, FORD, FIAT, HONDA, RENAULT

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2951E01 – Potravinářská výroba
Cukrářské práce
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní12
Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba
3657E01 – Malířské a natěračské práce
Malířské a natěračské práce
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Malířské a natěračské práce
3667E01 – Zednické práce
Zednické práce
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Zednické práce
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
Kuchařské práce
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní28
Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
2356H01 – Obráběč kovů
Obráběč kovů
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní60
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář-silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
Sklář
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní10
Všeobecné informace o oboru Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
4155H01 – Opravář zemědělských strojů
Opravář zemědělských strojů
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Opravář zemědělských strojů
6653H01 – Operátor skladování
Operátor skladování
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní20
Všeobecné informace o oboru Operátor skladování
2341M01 – Strojírenství
Strojírenství
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Žáci získávají základní přehled o všeobecné strojírenské výrobě a technologiích. Studijní obor je zaměřen na počítačovou grafiku ve strojírenství - CAD, CAM, programování a CNC obrábění. Absolvent má vytvořeny předpoklady pro možnost dalšího studia na VŠ, pro získání živnostenského listu a pro uplatnění ve výrobní sféře v oblastech technologie, konstrukce, kontroly, programování CNC strojů.
Absolvent studijního oboru strojírenství je připraven především vykonávat činnosti středního technickohospodářského pracovníka v oboru strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování konstrukční a technologické přípravy výroby, zajišťování provozuschopnosti strojů a zařízení, k výkonu obchodně-technických činností, k řízení a organizování výroby a zajišťování služeb technického charakteru.
Absolvent po zapracování může vykonávat tyto pracovní pozice: konstruktér strojů, technolog, programátor CNC strojů, konstruktér nástrojů, měřidel a přípravků, kontrolor jakosti, zkušební technik, technik měření, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, dílenský plánovač, logistik, montážní technik, servisní technik, manažér prodeje a další.

Absolventi studijního oboru strojírenství jsou připraveni též k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách technického nebo ekonomického charakteru a některých oborů učitelství.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
2641M01 – Elektrotechnika
Elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Tento studijní obor Vás připraví na profesi v oblastech informatika, elektroenergetika a robotika. Díky širokým znalostem v daných oblastech budete mít široké uplatnění na pracovním trhu či možnost studia na vysokých školách. Absolventi najdou uplatnění jako správci počítačových sítí, technici v oblasti montáže výroby, provozu, údržby a řízení silnoproudé a komerční elektrotechniky a v provozech výroby a rozvodů elektrické energie.
Studenti získají znalosti v nejvýdělečnějších oblastech informatiky. Od programování, tvorby webových stránek, 3D grafiky, správy systémů až po robotiku, díky individuálnímu přístupu a spolupráci s firmami se v některé z výše uvedených oblastí s ohledem na své preference stane odborníkem.

Díky spolupráci s okolními firmami jsou žáci motivováni k lepším studijním výsledkům firemními stipendii. Zároveň mají možnost po dokončení studia využít nabídky zaměstnání v těchto firmách.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Žáci získají poznatky z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, účetnictví, obchodní korespondence, výpočetní techniky a cizích jazyků.
Absolventi tohoto oboru se uplatní v široké škále oborů, například na pozicích trenéra, manažera wellness a fitness studií, manažera, pracovníka či poradce volnočasových a sportovních aktivit v zařízeních pro děti, mládež či seniory, manažera ve sportovních klubech, manažera neziskových organizací, animátora, maséra, podnikatele v oblasti zdravé výživy, fitness, outdoor aktivit, zážitkové pedagogiky, či cestovního ruchu. Absolvent je připravován na práci s různými věkovými skupinami a na manažerské, komunikační a podnikatelské dovednosti. Součástí výuky je příprava pedagogická, psychologická a odborná v předmětech pedagogika volného času, psychologie, zdravá výživa, cestovní ruch. Informační a komunikační technologie zaměřené na tvorbu webových stránek a aplikací a praktické dovednosti získané prací na PC, kdy se žáci naučí pracovat s optimalizací webu (SEO), webovou analytikou, PPC, sociálními sítěmi, e-mailingem, cenovými porovnávači zboží atp.

Zároveň mají absolventi vytvořeny předpoklady pro možnost dalšího studia na VŠ a pro získání živnostenského listu.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2016–20171 rokDenní20
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář-silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2016–20171 rokDenní10
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
4155H01 – Opravář zemědělských strojů
Opravář zemědělských strojů
Střední vzdělání s výučním listem2016–20171 rokDenní10
Všeobecné informace o oboru Opravář zemědělských strojů
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2016–20172 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2016–20173 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
2641L52 – Provozní elektrotechnika
Provozní elekrotechnika
Nástavbové studium2016–20172 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika
2641L52 – Provozní elektrotechnika
Provozní elekrotechnika
Nástavbové studium2016–20173 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2016–20172 rokyDenní60
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2016–20173 rokyDálkové60
Všeobecné informace o oboru Podnikání

Fotogalerie

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.