Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

www.zdravotnickaskola5kvetna.cz
zdravotnickaskola (zavináč) centrum.cz
244 105 001 (Centrála)
244 105 021 (Studijní oddělení)
244 105 040 (Stravovací provoz)

Sídlo školy

5. května 200/51
Praha 4 - Nusle, 14000
Hodnocení prezentace (Co je to?):
99,37 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PhDr. Mária Janáková, Ph.D.
Zřizovatel:Hlavní město Praha
IČ:00638722
Kontaktní osoby:Jana Klánová (studijní oddělení), 244 105 021
Jana Stojanovová (stravovací provoz), 244 105 040
Marcela Jedličková (sekretariát ředitelky školy), 244 105 007
Škola se zúčastní těchto akcí:Schola Pragensis 2014, Kongresové centrum Praha
20. listopadu 2014 – 22. listopadu 2014

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Středa12. listopadu 201415:30–17:30 hod.Pro střední školu
Středa7. ledna 201515:30–17:30 hod.Pro střední školu
Středa11. března 201515:30–17:30 hod.Pro vyšší školu

Výhody školy

  • Automat na nápoje
  • Automat na občerstvení
  • Lyžařské kurzy
  • Online informační systém klasifikace
  • Školní bufet
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Volně přístupné počítače připojené na internet
  • Zahraniční výlety a exkurze

Stravování

Stravování je možné ve školní jídelně, která je součástí budovy školy. Objednávání jídel přes internet nebo automat.

Ubytování

Škola neposkytuje ubytování dojíždějícím žákům.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
5341M01 – Zdravotnický asistentStřední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní
Informace o oboru
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/ka připraven/a k výkonu práce zdravotnického asistenta, který pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým. Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní léčbě, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.
Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

Podmínky přijetí
Hodnocení chování: velmi dobré.
Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
V případě většího počtu uchazečů jsou dalším kritériem průměry celkového prospěchu (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Dále hodnocení z českého jazyka, cizího jazyka a biologie (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk.
Všeobecné informace o oboru Zdravotnický asistent
7842M04 – Zdravotnické lyceumStřední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní
Informace o oboru
Absolvent oboru vzdělání zdravotnické lyceum je připraven především pro další studium všech oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách (např. připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky) vysokých škol a vyšších odborných škol, případně jiných souvisejících vysokých škol či studijních oborech. Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným odborným vzděláváním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

Podmínky přijetí
Hodnocení chování: velmi dobré.
Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
Do průměru 1,7 bez přijímacích zkoušek (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy – počítáno každé pololetí zvlášť).
Nad průměr 1,7 testy z biologie člověka a cizího jazyka (v rozsahu základní školy).
Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk. Druhým cizím jazykem je německý nebo francouzský jazyk.
Všeobecné informace o oboru Zdravotnické lyceum
5341M02 – Nutriční asistentStřední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní
Informace o oboru
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/ka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.
Absolvent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy zejména ve zdravotnických zařízeních, ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče a služeb.

Podmínky přijetí
Hodnocení chování: velmi dobré.
Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
V případě většího počtu uchazečů jsou dalším kritériem průměry celkového prospěchu (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Dále hodnocení z českého jazyka, cizího jazyka a biologie (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk.
Všeobecné informace o oboru Nutriční asistent
6941L01 – Kosmetické službyStřední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní
Informace o oboru
Absolvent/ka se uplatní v povolání kosmetička, pedikér/ka a manikér/ka v kosmetických salonech, které poskytují odborné profesionální služby v souladu s individuálními požadavky klientů, módními trendy, zdravotně-hygienickými, estetickými a novými vědeckými poznatky. Absolvent/ka umí posoudit stav kůže na obličeji, rukou a nohou, určit akutní stav pleti a zvolit vhodný způsob kosmetického ošetření, provádět čištění pleti, aplikovat masky, zábaly, kosmetickou masáž, líčení, pedikúru a manikúru. Je schopen navrhnout a zajistit zařízení a vybavení provozovny.

Podmínky přijetí
Hodnocení chování: velmi dobré.
Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
V případě většího počtu uchazečů jsou dalším kritériem průměry celkového prospěchu (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Dále hodnocení z českého jazyka, cizího jazyka a biologie (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk.
Všeobecné informace o oboru Kosmetické služby
6941L02 – Masér sportovní a rekondičníStřední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní
Informace o oboru
Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salónech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Při masérských službách uplatňuje zdravotní hlediska a zásady hygieny. Umí poskytovat masérské služby, používat přípravky v souladu s technologickými postupy, jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery a vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.

Podmínky přijetí
Hodnocení chování: velmi dobré.
Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
V případě většího počtu uchazečů jsou dalším kritériem průměry celkového prospěchu (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Dále hodnocení z českého jazyka, cizího jazyka a biologie (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk.
Všeobecné informace o oboru Masér sportovní a rekondiční
6842M01 – Bezpečnostně právní činnostStřední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní
Informace o oboru
Absolvent/ka se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent/ka se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Podmínky přijetí
Přijímací zkoušky formou testu tělesné zdatnosti (člunkový běh, šplh na tyči).
Hodnocení chování: velmi dobré.
Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
Nutnou podmínkou pro přijetí a absolvování oboru je výborný zdravotní stav (hlavně pro předměty tělesná výchova a sebeobrana). Žáci musí být z těchto předmětů klasifikováni. Povinnou součástí ŠVP je také absolvování 3 sportovních kurzů.
V případě většího počtu uchazečů jsou dalším kritériem průměry celkového prospěchu (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Dále hodnocení z českého jazyka, cizího jazyka a biologie (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk.
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostně právní činnost
5341N21 – Diplomovaný zdravotnický záchranářVyšší odborné vzdělání2014–20153 rokyDenní
Informace o oboru:

Studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář připravuje studenty vyšších odborných zdravotnických škol pro činnost v oblasti neodkladné péče, jmenovitě v systému zdravotnické záchranné služby a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci (horská, báňská, vodní apod.).

Připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci kompetencí k rozhodování o naléhavosti poskytování neodkladné péče. Absolventi získají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče.

Absolvent při výjezdu Rychlé zdravotnické pomoci spolupracuje s operačním střediskem, zajišťuje bezpečné naložení a správné polohování pacienta během převozu, sleduje stav pacienta, provádí krytí ran, popálenin, stavění krvácení a znehybnění zlomenin.

V denní formě je jako cizí jazyk vyučován anglický jazyk.

Podmínky přijetí:

Všeobecné podmínky:

– maturitní zkouška, dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část:

– test z biologie člověka a základů první pomoci (rozsah testu vychází z učebnice biologie člověka pro gymnázia a základy první pomoci jsou v rozsahu znalostí z autoškoly). Test obsahuje 70 otázek, každá správně zodpovězená otázka odpovídá 1 bodu – 1 % (70 bodů - 70 %).

Fyzické testy:

– šplh na tyči 5 metrů s přírazem – tyč je dřevěná, lakovaná, ve standardní úpravě od výrobce (15 bodů - 15 %)

– plavání na 100 metrů – plavecký styl si volí uchazeč sám (15 bodů - 15 %)

Poplatek za bazén: 200,- Kč

Podmínkou pro přijetí ke studiu na VOŠZ a SZŠ 5. května je vykonání teoreticko-praktické přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška má tři části, uchazeč o studium je povinen vykonat všechny tři části. Při nevykonání kterékoliv z nich bude chování uchazeče považováno za odstoupení od zkoušky bez nároku na přijetí i při dostatečně vysokém počtu bodů. Uchazeč se nesmí účastnit přijímacího řízení v době pracovní neschopnosti.

V případě rovnosti bodů několika uchazečů bude přihlédnuto k výsledku uchazeče při maturitní zkoušce (posouzení průměru maturitního vysvědčení). Pokud by i nadále byl výsledek nerozhodný, přednost bude dána uchazeči s vyšším počtem dosažených bodů v teoretickém testu z biologie člověka.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář
Školné: 3.000,- Kč ročně
5341N21 – Diplomovaný zdravotnický záchranářVyšší odborné vzdělání2014–20153,5 rokuKombinované
Informace o studiu

Studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář připravuje studenty vyšších odborných zdravotnických škol pro činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče a akutního příjmu, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání zdravotnického záchranáře zákonem MZČR č. 96/2004 Sb. v platném znění o nelékařských zdravotnických povoláních, § 17 a předpisy s ním souvisejícími. Dále je zdravotnický záchranář připravován tak, aby se mohl podílet na neodkladné léčebné a diagnostické péči v záchranném segmentu zdravotnictví.

Po ukončení vyšší odborné školy může také zdravotnický záchranář vykonávat ošetřovatelskou péči dle odborné způsobilosti v ostatních zdravotnických a sociálních zařízeních na úrovni stanovené tímto zákonem v § 29, odst. 2. a) pro výkon povolání zdravotnického asistenta.

Studium připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci kompetencí k rozhodování o naléhavosti poskytování neodkladné péče. Absolventi získají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče.

Absolvent při výjezdu Zdravotnické záchranné služby spolupracuje s operačním střediskem, zajišťuje bezpečné naložení a správné polohování pacienta během převozu, sleduje stav pacienta, provádí krytí ran, popálenin, stavění krvácení a znehybnění zlomenin.

Uchazeči mají povinnost nechat si v přihlášce ke vzdělávání na VOŠ zdravotnickou potvrdit registrujícím praktickým lékařem způsobilost ke vzdělávání v daném oboru.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby splňoval požadavky na odbornou teoretickou a praktickou přípravu zdravotnických záchranářů odpovědných za akutní ošetřovatelskou péči a aby umožnil absolventům uplatnění na trhu práce v rámci EU.

Obecné informace o oboru

Vzdělávání je organizováno jako kombinované, v době trvání tři a půl roku. Kombinovanou formou vzdělávání se dle zákona 561/2004 Sb. § 25 rozumí střídání denní a dálkové formy vzdělávání. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole nebo školícím zařízení vybraném školou a praktickou výuku, která probíhá v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných zdravotníků a učitelů, kteří mají způsobilost k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu.

Denní forma zahrnuje povinné předměty v celkovém rozsahu 2245 hodin, z toho 745 hodin teoretické výuky, praktická výuka činí 1500 hodin za vzdělávání. Dálková forma obsahuje řízené samostudium dle stanovených výchovně vzdělávacích cílů, práci s literaturou a informacemi, zpracovávání seminárních prací, odborně vzdělávací semináře, aktivní účast na studentské vědecké a odborné činnosti a examinaci.

Výuka ve škole probíhá dva dny v týdnu (středa + čtvrtek) přibližně jednou za tři týdny. Od konce zimního studijního období 1. ročníku navíc praxe ve zdravotnických zařízeních:

1. ročník 280 hodin
2. ročník 480 hodin
3. ročník 480 hodin
4. ročník 260 hodin

V 1. ročníku jsou praxe na standardních odděleních a je plněna na odděleních určených školou pod vedením odborných vyučujících nebo školitelek. Ve druhém ročníku je praxe na jednotkách intenzívní péče (chirurgická, interní a dětská JIP), na gynekologicko-porodnickém oddělení, zdravotnické záchranné službě, urgentním příjmu. Ve třetím ročníku na ARO a anestezii, zdravotnické záchranné službě, urgentním příjmu, porodním sále a u nezdravotnické složky IZS, ve čtvrtém ročníku na psychiatrii, ARO, anestezii a zdravotnické záchranné službě. Od druhého ročníku si může student v případě zájmu domluvit pracoviště v místě svého bydliště.

Součástí studia jsou dvě odborná soustředění: Vodní záchranná služba – letní část ve druhém ročníku a Lanové a transportní techniky – zimní část ve třetím ročníku.

Délka praktického vyučování může být zkrácena pouze o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech uvedených ve Vyhlášce č. 39/2005 Sb. odst. 1 pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, pokud není stanoveno jinak; musí však být zachován požadovaný obsah praktického vyučování.

Podmínky přijetí – kombinovaná forma:

Všeobecné podmínky:

- maturitní zkouška
- dobrý zdravotní stav

Podmínkou pro přijetí ke studiu na VOŠZ a SZŠ 5. května je vykonání teoretické přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška má písemnou část, druhou částí je posouzení aktivity uchazeče v rámci oblasti oboru. Tato aktivita se zaznamenává do přihlášky na stranu B do kolonky „Záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru“ nebo na samostatné příloze, aktivita bude potvrzena razítkem a podpisem z dané organizace či zdravotnického zařízení. V případě nevyplnění nebo nedoložení všech podkladů bude uchazeč považován za uchazeče bez aktivity.

Do stejné kolonky žádáme o vyplnění poznámky, který jazyk bude studován (anglický nebo německý) v případě přijetí na školu.

Uchazeč se nesmí účastnit přijímacího řízení v době pracovní neschopnosti.

Účast na přijímacím řízení je bezplatná.

Teoretická část:

- teoretický test z biologie člověka a základů první pomoci (rozsah testu vychází z učebnice biologie člověka pro gymnázia a základy první pomoci jsou v rozsahu znalostí z autoškoly). Test obsahuje 70 otázek, každá správně zodpovězená otázka odpovídá 1 bodu. Test z biologie – maximálně 70% bodů, aktivita uchazeče maximálně 30% bodů.

Posouzení aktivity uchazeče

30 bodů - Získává aktivně pracující záchranář, který si doplňuje vzdělání a dále zdravotní sestra pracující na ARO, JIP nebo emergency

20 bodů - Získává aktivní člen IZS – řidič u ZZS, policista nebo hasič v činné službě, voják v mírových sborech, zdravotní sestra na standardním oddělení

12 bodů - Získává sanitář nebo ten, kdo se aktivně účastní v zájmové organizaci zaměřené na záchrannou činnost nebo první pomoc

5 bodů - Získává ten, kdo se pasivně účastní v zájmové organizaci

0 bodů - U uchazečů bez aktivity v záchranném systému

V případě rovnosti bodů několika uchazečů bude přihlédnuto k výsledku uchazeče při maturitní zkoušce (posouzení průměru maturitního vysvědčení). Pokud by i nadále byl výsledek nerozhodný, přednost bude dána uchazeči s vyšším počtem dosažených bodů v teoretickém testu z biologie člověka.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář
Školné: 3.000,- Kč ročně
5341N41 – Diplomovaný nutriční terapeutVyšší odborné vzdělání2014–20153 rokyDenní
Informace o oboru
Absolvent tohoto studijního oboru je připraven samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny a skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou nutriční péči o klienta či pacienta, podílet se na diagnostické, léčebné a preventivní péči. Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů nutriční péče, k respektování osobnosti a práv pacienta.

Podmínky přijetí
Všeobecné podmínky:
– maturitní zkouška, dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
Teoretická část:
– test z biologie člověka (rozsah testu vychází z učebnice biologie pro gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný nutriční terapeut
Školné: 3.000,- Kč ročně
5341N11 – Diplomovaná všeobecná sestraVyšší odborné vzdělání2014–20153 rokyDenní
Informace o oboru
Absolvent tohoto oboru je schopen se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.
Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům. Na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy, podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.

Podmínky přijetí
Všeobecné podmínky:
– maturitní zkouška, dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
Teoretická část:
– test z biologie člověka, první pomoci, psychologie (rozsah učiva gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaná všeobecná sestra
Školné: 3.000,- Kč ročně
5341N11 – Diplomovaná všeobecná sestraVyšší odborné vzdělání2014–20153,5 rokuKombinované
Informace o oboru
Absolvent tohoto oboru je schopen se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.
Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům. Na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy, podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.

Podmínky přijetí
Všeobecné podmínky:
– maturitní zkouška, dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
Teoretická část:
– test z biologie člověka, první pomoci, psychologie (rozsah učiva gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Zohledňujeme aktivní práci ve zdravotnictví doloženou pracovní smlouvou.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk nebo německý jazyk.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaná všeobecná sestra
Školné: 3.000,- Kč ročně
5341M01 – Zdravotnický asistentStřední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyDenní
Všeobecné informace o oboru Zdravotnický asistent

Fotogalerie

budova školydvůr školychodbachodbatělocvičnaškolní jídelnaodborná učebnaodborná učebnaučebna fyzikychemická laboratořodborná učebna

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2014, Školy Online.