Logo Stredniskoly.cz

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

www.svehlova.cz
svehlova (zavináč) svehlova.cz
582 345 624 (Sekretariát)

Sídlo školy

nám. Spojenců 17
Prostějov, 79601
Hodnocení prezentace (Co je to?):
34,96 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Radomil Poles
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Stravování

školní jídelna, Vojáčkovo nám. 4, vlastní jídelna, na odloučených pracovištích jsou to výdejny

Ubytování

Domov mládeže, Fanderlíkova 25, Prostějov - vlastní ubytovací kapacity

Vybavení

Solárium, posilovna,školní bufet, sauna,tělocvična,počítačová učebna, laboratoře, multimediální sál

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
4152E01 – Zahradnické práce
Zahradnické práce
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní12
Pro absolventy speciálních škol a žáky vycházející z nižších ročníků ZŠ nabízíme učební obor: Zahradnické práce - obor určen pro chlapce i dívky, kteří se uplatní při údržbě zeleně, parků, práci v sadech, zahradnictvích a školkách. Odborný výcvik probíhá v dílnách školy a zahradnictvích v Prostějově a okolí.
Všeobecné informace o oboru Zahradnické práce
4155E01 – Opravářské práce
Opravářské práce
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní12
Pro absolventy speciálních škol a žáky vycházející z nižších ročníků ZŠ nabízíme učební obor: Opravářské práce - určen pro chlapce, kteří pak naleznou uplatnění při méně náročných opravářských a servisních činnostech.
Všeobecné informace o oboru Opravářské práce
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2014–20152 rokyDenní30
Absolventi tříletých učebních oborů mohou pokračovat v nástavbovém studiu : Podnikání - připravuje studenty pro výkon ekonomických, obchodních a administrativních činností v podniku a pro samostatné podnikání.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
3667E01 – Zednické práce
Zednické práce
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní12
Jde o tříletý učební ukončený závěrečnou zkouškou. Žáci připravují stavební směsi a materiály, provádí jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, ovládají zdění zdiva různých druhů a materiálů.
Všeobecné informace o oboru Zednické práce
Školné: Podpora učňovského školství
2942M01 – Analýza potravin
Kvalitní potraviny - kvalitní život
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní15
Absolventi získají znalosti technologických postupů v oblasti výroby, skladování a distribuce potravin. Ovládají základy chemie potravin, výživy, hygieny abezpečnosti potravin. Rovněž získají komunikační dovednosti, jazykové znalosti a schopnost pracovat s moderní výpočetní technikou. Kontrolují technologické procesy v potravinářeské výrobě. Uplatní se i v podnikatelské sféře při kontrole a řízení jakosti potravinářských výrobků. Široké uplatnění umožňuje absolventům školy získat práce v laboratorních provozech, potravinářských a obchodních řetězcích, inspekcích jakosti potravin, atd. Řada absolventů pokračuje dále ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách přírodovědného a odborného zaměření. Naším mottem i snahou je výchova mladého samostatného člověka, kterým se svými praktickými znalostmi a vědomostmi uplatní na současném trhu práce.
Všeobecné informace o oboru Analýza potravin
Školné: Prospěchové stupendium podporova
3941L01 – Autotronik
Autotronik
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní30
Absolvent je schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel za použítí moderní diagnostické techniky. Je schopen měřením a kontrolou ověřovat funkce elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu C. Absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole. Praktická výuka probíhá v nově vybavených pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy - FTL PV, Autoservis Fedor, Automechanika PV, a další.
Všeobecné informace o oboru Autotronik
4155H01 – Opravář zemědělských strojů
Opravář zemědělských strojů
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní30
V rámci výuky je příprava k získání oprávnění pro svařování el. obloukem, el. obloukem v ochranné atmosféře a svařování plamenem, řidičský průkaz sk. B,C,T. Uplatnění naleznou v servisních službách, opravnách nejen zemědělské techniky.
Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy - FTL PV, ZD Klenovice, LASKI Smržice, ROLS Lešany, WISCONSIN PV.
Všeobecné informace o oboru Opravář zemědělských strojů
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Mechanik opravář motorových vozidel
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní30
V rámci výuky je příprava k získání oprávnění pro svařování el. obloukem, el. obloukem v ochranné atmosféře, popř. svařování plamenem, řidičský průkaz sk. B nebo T. Za úhradu režijních nákladů i skupinu C. Uplatnění nazlenete ve výrobě, v opravárenských provozech a servisech, ve stanicích technické kontroly a stanici měření emisí i v dopravě.Praktická výuka probího v pracovištích praktického vyucviku školy a na smluvních pracovištích školy - FTL PV, Autoservis Fedor, Automechanika PV PV auto a další.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2941M01 – Technologie potravin
Potraviny hýbou světem
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní15
Uplatnění: potravinářský technik-vedoucí směn a vedoucí jednotlivých provozních středisek, kontrolor jakosti při výrobě a kontrole potravin v potravi nářském odvětví a dalších příbuzných odvětvích, technolog v potravinářském provozu, při tvorbě systému HACCP, oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeji surovin a potravinářských výrobků, v obchodních firmách v oblasti marketingu potravin, při kontrole a péči o životní prostředí.
V rámci studia probíhá individuální praxe studentů na smluvních pracovištích v potravinářských provozech.
Všeobecné informace o oboru Technologie potravin
Školné: prospěchové studium od a.s. PENA
6954E01 – Provozní služby
Provozní služby
Střední vzdělání s výučním listem2014–20152 rokyDenní12
Absolvent disponuje: ovládá šití oděvů, bytových doplňků, zvládá opravy prádla, dovede připravit jednoduché pokrmy a nápoje, disponuje vědomostmi a dovednostmi v péči o fyzické a duševní zdraví, estetickými dovednostmi při úpravě bytových prostorů, zejména při stolování. Uplatnění: v oblasti společného stravování - může vykonávat pomocné práce při přípravě pokrmů, v domácnostech, v hotelích, v ubytovacích, sociálních, zdravotnických zařízeních, kancelářích a veřejných prostorách v oblasti úklidu.
Všeobecné informace o oboru Provozní služby
3644L51 – Stavební provoz
Stavební provoz
Nástavbové studium2014–20152 rokyDenní30
Absolvent disponuje: vysokou odborností v oblasti stavebních materiálů, technologie provádění staveb, stavební mechaniky, znalostmi pozemních staveb, dovedností pracovats odbornými texty, schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém nebo německém jazyce, dovednostmi v užívání prostředků ICT. Uplatnění: ppovolání stavební technik pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí, manažerské funkce v přípravné a realizační fázi staveb, v problematice investorské přípravy stavby, ve výkonu předvýrobní přípravy stavby, řídit a kontrolovat provádění pozemních staveb a jejich stavebních úprav, řízení podřízených pracovníků a organizování stavebních prací. V rámci studia probíhá individuální praxe studentů na smluvních pracovištích.
Všeobecné informace o oboru Stavební provoz
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Eletrikář - silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní16
Absolvent disponuje: orientací v technických principech využívání a rozvodu elektrické energie, rozlišuje bezpečnostní a kvalifikační specifika pro práci a obsluhu na elektrických zařízeních, zapojuje, uvádí do provozu, diagnostikuje a opravuje s pomocí technické dokumentace elektrické obvody, vždy v souladu s platnými normami a předpisy, rozumí funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, nejčastějším druhům elektronických zařízení, umí tato zařízení v případě poruchy diagnostikovat a odstranit poruchy.
Uplatnění: provádí identifikaci závad s použitím diagnostických měřících přístrojů, stanovuje rozsah a způsob opravy, vykonává dělnické činnosti v oblastech:práce na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, na montáži, na údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních přístrojů, vykonává servisní a montážní práce. Praktická výuka probíhá v peacovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
Školné: Podpora učňovského školství
3941H01 – Malíř a lakýrník
Malíř a lakýrník
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní16
Absolvent disponuje: vykonává malířské a lakýrnické práce, ovládá základní odborné práce v aplikaci nátěrových hmot, maleb, tapet, štukových omítek, ale i antických zemin a linkrust, provádí opravy a renovace včetně restaurátorských prací v oblasti oprav nátěrů a maleb, provádí tmelení karosářských prvků včetně automobilů, motocyklů apod., Uplatnění: provádí opravy a renovace, ovládá pracovní činnosti v oblasti oprav nátěrů a maleb, uplatní se při výkonu povolání malíř na pozici zeměstnancev malých nebo středních firmách a zejména jako drobný živnostník.
Všeobecné informace o oboru Malíř a lakýrník
Školné: Podpora učňovského školství
3667H01 – Zedník
Zedník
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní16
Absolvent disponuje: vykonává zednické, betonářské, omítkářské a obkladačské práce, podle prováděcího výkresu zvládne vlastní realizaci bytové zástavby pro komerční či soukromé účely, provádí základní zednické práce na pozemních stavbách (tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché hydroizolace a tepelné izolace), osazuje výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov, zhotovuje části zednických stavebních výrobků a konstrukcí, orientuje se v průvodní technické dokumentaci a kreslí stavební náčrty.
Uplatnění: ve stavebních firmách jako dělník, vedoucí čety, stavbyvedoucí či mistr.
Všeobecné informace o oboru Zedník
Školné: Podpora učňovského školství
3664H01 – Tesař
Tesař
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní16
Absolvent disponuje: vykonává tesařské práce, svazuje a montuje jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, kontroluje provedení a osazení stavebních tesařských výrobků a konstrukcí, orientuje se v průvodní technické instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty.
Uplatnění: provádí základní tesařské práce na pozemních dřevozpracujících i inženýrských stavbách a provozovnách (tj. reallizace střešních konstrukcí, nosných konstrukcí, bednění a pažení výkopů povrchových úprav), plní důležité úkoly při výkonu dalších prací na stavbě jako je montáž jednoduchých tesařských konstrukcí, střešních oken a dalších střešních těles, provádí nátěry dolpňků střech a montáž záchytných konstrukcí pro práci ve výškách.
Všeobecné informace o oboru Tesař
Školné: Podpora učňovského školství
3666H01 – Montér suchých staveb
Montér suchých staveb
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní16
Absolvent disponuje: dovedností provádět základní práce při montáži konstrukcí suchých staveb (tj. zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podlehledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných systémem suché stavby), podle prováděcího výkresu zvládne suchou výstavbu pro komerční či soukromé účely, provádí základní sádrokartonářské práce na pozemních stavbách z různých druhů materiálů, zatepluje půdní prostory a střešní prvky včetně stropního kazetového podhledu, realizuje bytová jádta a plovoucí podlahy
orientuje se v průvodní technické dokumentaci a kreslí stavební náčrty.
Uplatnění: má široké spektrum uplatnění při provádění jednotlivých stavebních činností, v stavebních firmách jako dělník, vedoucí čety, stavbyvedoucí či mistr.
Všeobecné informace o oboru Montér suchých staveb
Školné: Podpora učňovského školství
2355H01 – Klempiř
Klempíř
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní16
Absolvent disponuje: samostatně vykonává klempířské práce,udržuje a opravuje klempířské konstrukce, vyměňuje jejich poškozené části, kontroluje provedení a osazení stavebních výrobků a konstrukcí, zhotovuje části klempířských stavebních výrobků a konstrukcí, slícovává je, sestavuje a spojuje do celků, orientuje se v průvodní technické instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty, osazuje a montuje klempířské stavební výrobky a konstrukce na stavbách, provádí montáž a demontáž klempířských prvků.
Uplatnění: plní důležité úkoly při výkonu prací na stavbě jako je montáž jednoduchých klempířských konstrukcí, střešních oken a dalších střešních těles. provádí opravy nadstřešních částí komínových těles, montáže hromosvodů, nátěry doplňků střech, montáž záchytných konstrukcí pro práci ve výškách, provádí komplexní oprav krytin včetně čištění a penetrací
Všeobecné informace o oboru Klempiř
Školné: Podpora učňovského školství
3652H01 – Instalatér
Instalatér
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní16
Absolvent disponuje:je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů, uplatnění při montážích rozvodů vzduchotechniky, znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu, orientuje se a čte průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty, součástí vzdělání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P2, ZK 11 P2, ZK 11 P3, ZP 912-9W31, ZP 942-8W31 a kurzu lisovyných spojů.
Uplatnění: zpracovává výpisy materiálu a sestavuje kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi, absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění,vykonává servisní a montážní práce, uplatnění nalezne ve výrobě a v opravárenských provozech.
Všeobecné informace o oboru Instalatér
3356H01 – Truhlář
Truhlář
Střední vzdělání s výučním listem2014–20153 rokyDenní16
Absolvent disponuje: provádí opravy a renovace nábytku a stavebně truhlářských prvků, ovládá pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků, provádí montáže a osazování v objektech, zhotovuje v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky apod.
Uplatnění: uplatní se při výkonu povolání truhlář v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech i živnostech, umí provádět základní truhlářské práce na pozemních dřevozpracujících i inženýrských stavbách a provozovnách (tj. realizace nábytku a truhlářských komponentů), plní důležité úkoly při výkonu dalších prací na stavbě jako je montáž jednoduchých truhlářských konstrukcí, palubek a obkladů.
Všeobecné informace o oboru Truhlář
Školné: Podpora učňovskému školství

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2014, Školy Online.