Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

www.zamekkurim.cz
skola (zavináč) zamekkurim.cz
541 231 038 (Ředitelka)
511 116 024 (Sekretariát (VoIP))
541 231 349 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

Křížkovského 48
Kuřim, 66434

Odloučené pracoviště

Blanenská 585, Kuřim

Domov mládeže

Blanenská 613, Kuřim
Hodnocení prezentace (Co je to?):
93,74 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Hana Novotná
Zřizovatel:Město Kuřim a 3 fyzické osoby.
IČ:47917865
Kontaktní osoby:Ing. Hana Novotná (ředitelka), 541 231 038
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Úterý5. prosince 201708:00–18:00 hod.Dny otevřených dveří
Středa6. prosince 201708:00–18:00 hod.Dny otevřených dveří
Čtvrtek7. prosince 201708:00–18:00 hod.Dny otevřených dveří
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Volná místa

Aktuální volná místa pro přijímací řízení naleznete na http://www.zamekkurim.cz/index.php/prijimacky.

Preferenční stipendium

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. poskytuje žákům 3- letých učebních oborů
OBRÁBĚČ KOVŮ
ELEKTRIKÁŘ

podle těchto pravidel:
500,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 1
200,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 2
100,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 3

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.

Státní maturity

U "státní maturity 2011" uspělo na naší škole 98,2% studentů. (průměr SŠ v ČR je 89,8%). Na drtivé většině oborů na naší škole byla 100% úspěšnost.

V roce 2012 se dle žebříčku aktualne.cz naše škola umístila v celkové úspěšnosti u státních maturit mezi odbornými školami a učilišti v Jihomoravském kraji na 10. místě (z 54 škol).
Mezi srovnatelnými středními odbornými školami dokonce na 3. místě. Studentům blahopřejeme a děkujeme.
Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/03/01/stredni....

Stravování

Ve školní jídelně. Škola studentům přispívá na stravování ve školní jídelně.

Ubytování

Škola má vlastní domov mládeže pro cca 50 studentů.
Pro studenty s vysokými náklady na dopravu nabízíme slevu na školném.

Vybavení

Škola je vybavena čtyřmi učebnami výpočetní techniky. Dále je škola vybavena učebnou administrativní techniky, učebnou anglického a německého jazyka, učebnou elektroniky, elektrotechnickou laboratoří, učebnou technologie, učebnou CNC strojů, učebnou PLC strojů, elektrodílnami, ručními dílnami, učebnou fyziky a univerzálními učebnami. Tělesná výchova probíhá na stadionu v sokolovně a ve fitness centru.

Další informace

Školu je možno po tel. domluvě navštívit kdykoliv.
Možnost prospěchového stipendia (do průměru 1,5 - 500 Kč za pololetí a do prům. 2,0 - 250 Kč za pololetí).
U žádného z oborů nejsou přijímací zkoušky.
Školné je splatné (mimo nástavbové obory) průběžně s možností 50% až 100% slevy dle příjmů rodiny.
Škola zapůjčuje učebnice a poskytuje sešity v rámci školného.
U "státní maturity 2011" uspělo na naší škole 98,2% studentů. (průměr SŠ v ČR je 89,8%).

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1820M01 – Informační technologie
Elektronické počítačové systémy
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Čtyřletý obor slaboproudé elektrotechniky zaměřený do oblasti informačních technologií.
Zcela nekompromisně vstoupila do života vyspělé lidské společnosti výpočetní technika. Rozvíjí se raketovým tempem. Jejím prostřednictvím je již řízeno mnoho lidských činností. Její smysluplné využití ale vyžaduje vysoce kvalifikované techniky, kteří jsou schopni do jazyka pro ni srozumitelného převést informace a příkazy a kontrolovat a zabezpečovat její chod. Absolventi - absolventky tohoto oboru jsou na trhu pracovních sil velmi žádaní a pro náročnost profese a jejich nedostatek za dobrou práci dobře odměňovaní. Mohou rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Jako absolvent(-ka) tohoto oboru budeš schopen(-na) navrhovat a sestavovat osobní počítače, využívat prostředky elektronické komunikace, vytvářet a spravovat webové stránky, zvládat tvorbu a úpravu grafických objektů a prezentací, vytvářet jednoduché programy pro PC a jednočipové mikroprocesory. Uplatnění na trhu práce je možné například na pozici technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií.

Další podrobnosti:
Kód oboru:18-20-M/01
Název oboru: Informační technologie
Zaměření: Elektronické počítačové systémy
Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do 2,2
Přijímací zkoušky: se nekonají
Kapacita žáků: 30
Školné: jen 100 - 500,- Kč/měsíčně 10 x v roce, s možností 50 až 80 % slevy dle příjmů rodiny
Další náklady, které hradí rodiče: stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz 1 x za studium asi 2 500 - 3 000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
Ubytovné na DM (inernát): 1100,- Kč (v tomto případě poskytujeme automaticky 50% slevu na školném)
Možnost dalšího studia: VOŠ,VŠ
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 0 - 5000/rok
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Technická administrativa
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Čtyřletý ekonomický obor s technickým minimem. Máš-li představu, že by ses chtěla - chtěl po studiích vrhnout do víru podnikání nebo se stát ekonomickým či obchodním pracovníkem firmy, můžeme Ti vřele doporučit tento obor.

Jako absolvent(-ka) tohoto oboru budeš schopen(-na) pracovat s počítačem, psát na stroji, vyřizovat obchodní korespondenci, naučíš se základy účetnictví, teorii obchodu, teorii řízení firem a osob, seznámíš se s právními podklady podnikání a získáš přehled o technických výrobcích. Tvoje píle se odrazí ve znalosti dvou cizích jazyků. Uplatníš se na trhu práce především v ekonomické sféře na pozicích ekonom, mzdový referent, účetní, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, pracovník marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko - administrativních funkcích. Ve firmách i živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

U "státních maturit" v roce 2011 uspělo na naší škole 90% absolventů tohoto oboru. Průměrná úspěšnost škol v ČR byla 89,8%.

Další podrobnosti:
Kód oboru:63-41-M/01
Název oboru: Ekonomika a podnikání
Zaměření: Technická administrativa
Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do 2,2
Přijímací zkoušky: se nekonají
Kapacita žáků: 30
Školné: jen 100 - 500,- Kč/měsíčně 10 x v roce, s možností 50 až 80 % slevy dle příjmů rodiny
Další náklady, které hradí rodiče: stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz 1 x za studium asi 2 500 - 3 000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
Ubytovné na DM (inernát): 1100,- Kč (v tomto případě poskytujeme automaticky 50% slevu na školném)
Možnost dalšího studia: VOŠ,VŠ
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 0 - 5000/rok
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Mechanik číslicově řízených strojů
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Čtyřletý elektrotechnický obor s teoretickou a praktickou přípravou. Tento obor se zabývá elektrosložkou strojů a zařízení. Žáci si nacvičují montáž agregátů, oživování číslicově řízených strojů a zařízení. Připravují se na předávání nových číslicově řízených celků a systémů zákazníkům, včetně záručního servisu, seřizování, údržby, diagnostiky a oprav.
Absolvent se může uplatnit při navrhování, výrobě, montáži, údržbě, oživování, zkoušení, servisu, opravách a obsluze zejména obráběcích strojů, obráběcích center a linek s NC a CNC řízením, dalších elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace. Díky našemu zaměření se uplatní také jako dnes velmi žádaný programátor CNC strojů.

Část absolventů tohoto oboru každoročně pokračuje ve studiu na vysoké škole stejného zaměření.Školné na oborech Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač pozastaveno

Vzhledem k probíhajícímu projektu MŠMT na realizaci rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání se na oborech Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač neplatí do odvolání žádné školné.


Další podrobnosti:
Kód oboru: 26-41-L/01
Název oboru: Mechanik elektrotechnik
Zaměření: Mechanik CNC strojů
Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do 2,4
Přijímací zkoušky: se nekonají
Kapacita žáků: 30
Délka studia: 4 roky
Zakončení studia:maturitní zkouška a vyučení v oboru
Školné: 350,- Kč měsíčně 10 x v roce s možností poskytnutí 50 až 80 % slevy dle příjmů rodiny
Další náklady: zápůjčné za učebnice asi 250,- Kč/šk. rok, za poskytnutí sešitů asi 150,- Kč/šk. rok,stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz (nepovinný) 1 x za studium asi 2 500 - 3000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
Možnost výdělku: ano, za produktivní práci
Ubytovné na DM (inernát) 1100,- Kč(v tomto případěposkytujeme automaticky50% slevu na školném)
Výuka cca: 77% teorie + 23% praxe
Možnost pokračování ve studiu: vysoká škola, vyšší odborná škola
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
Školné: 0 - 3500/rok
2345L01 – Mechanik seřizovačStřední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Školné na oboru Mechanik seřizovač pozastaveno
Vzhledem k probíhajícímu projektu MŠMT na realizaci rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání se na oboru Mechanik seřizovač neplatí do odvolání žádné školné.

Charakteristika oboru:
Čtyřletý strojírenský obor s teoretickou a praktickou přípravou.
Vyšším vývojovým stádiem obráběcích strojů jsou obráběcí stroje, obráběcí centra a linky s NC a CNC řízením.
Obor tě připraví pro seřizování, kontrolu, obsluhu a údržbu takovýchto obráběcích strojů, obráběcích center a linek s NC a CNC řízením. Osvojíš si zásady teorie a praxe obrábění od základních konvenčních obráběcích strojů, přes jejich programově řízené provedení, po moderní automatizované výrobní celky. Naučíš se navrhovat technologické postupy a řídící programy pro číslicově řízené stroje a zařízení. Můžeš se uplatnit v technickohospodářských funkcích výrobního charakteru na pozicích mistr, dispečer, technolog, programátor CNC strojů. Můžeš pracovat jako montér, seřizovač i jako obsluha konvenčních a CNC strojů.

Další podrobnosti:
Kód oboru:23-45-L/01
Název oboru:Mechanik seřizovač
Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do 2,4
Přijímací zkoušky: se nekonají
Kapacita žáků: 30
Délka studia: 4 roky
Zakončení studia:maturitní zkouška a vyučení v oboru
Školné:350,- Kč měsíčně 10 x v roce s možností poskytnutí 50 až 80 % slevy dle příjmů rodiny.
Další náklady: zápůjčné za učebnice asi 250,- Kč/šk. rok, za poskytnutí sešitů asi 150,- Kč/šk. rok,stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz (nepovinný) 1 x za studium asi 2 500 - 3000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
Možnost výdělku: ano, za produktivní práci
Ubytovné na DM (inernát) 1100,- Kč(v tomto případěposkytujeme automaticky50% slevu na školném)
Výuka cca: 77% teorie + 23% praxe
Možnost pokračování ve studiu:vysoká škola, vyšší odborná škola
Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač
Školné: 0 (3500/rok)
2651H02 – Elektrikář - silnoproudStřední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní10
Tříletý obor zakončený vyučením v oboru, zaměřený na elektromontáž a údržbu strojů a zařízení.
V lidském těle roznáší energii krev. Krví strojů a zařízení je elektrická energie. Absolvent oboru vyrábí, sestavuje, montuje, udržuje a zkouší elektrickou výzbroj strojů a zařízení. A nejen to. Oživuje elektrické stroje a zařízení, provádí jejich elektroopravy a elektroúdržbu, zkouší a měří elektroveličiny. Provádí instalaci rozvodných zařízení vně strojů a zařízení, včetně oprav a údržby. Po absolvování oboru se uplatníš jako elektromontér, elektromechanik, elektroúdržbář, elektrikář.
Absolventem oboru se staneš, po vykonání výuční zkoušky po třech letech přípravy.


Preferenční stipendium
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. poskytuje žákům tohoto oboru preferenční stipendium podle těchto pravidel:
500,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 1
200,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 2
100,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 3

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.

Další podrobnosti:
Kód oboru: 26-51-H/02
Název oboru: Elektrikář
Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do 2,6
Přijímací zkoušky: se nekonají
Kapacita žáků: 10
Délka studia: 3 roky
Zakončení studia: vyučení v oboru
Školné: 0 Kč
Další náklady: zápůjčné za učebnice asi 250,- Kč/šk. rok, za poskytnutí sešitů asi 150,- Kč/šk. rok, stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz (nepovinný) 1 x za studium asi 2 500 - 3000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
Preferenční stipendium: až 500 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
Možnost výdělku: ano, za produktivní práci
Ubytovné na DM (inernát): 1100,- Kč
Výuka cca: 55% teorie + 45% praxe
Možnost pokračování ve studiu: dvouleté denní, tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
Školné: 0
2356H01 – Obráběč kovůStřední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní10
Tříletý obor zakončený vyučením v oboru, zahrnující práce na soustruzích, frézkách, bruskách a dalších strojích.
Soustruhy, frézky, brusky, vrtačky, vyvrtávačky,... stroje, jejichž cena se pohybuje od jednoho do desítek milionů. Jsou stále přesnější a dokonalejší. Byly by ale mrtvou hmotou, kdyby nebylo těch, kteří je budou obsluhovat. Nastavování, obsluha a udržování těchto strojů, kontrola a měření jejich výrobků a ošetřování jejich pracovních nástrojů je náplní výuky tříletého oboru obráběč kovů, zakončeného vyučením v oboru.
Po vyučení v oboru můžeš pracovat jako obráběč kovů - soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů.

Preferenční stipendium
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. poskytuje žákům tohoto oboru preferenční stipendium podle těchto pravidel:
500,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 1
200,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 2
100,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 3

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.


Další podrobnosti:
Kód oboru: 23-56-H/01
Název oboru: Obráběč kovů
Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do3,0
Přijímací zkoušky: se nekonají
Kapacita žáků: 10
Délka studia: 3 roky
Zakončení studia: vyučení v oboru
Školné: 0 Kč
Další náklady: zápůjčné za učebnice asi 250,- Kč/šk. rok, za poskytnutí sešitů asi 150,- Kč/šk. rok,stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz (nepovinný) 1 x za studium asi 2 500 - 3000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
Preferenční stipendium: až 500 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
Možnost výdělku: ano, za produktivní práci
Ubytovné na DM (inernát) 1100,- Kč
Výuka cca: 55% teorie + 45% praxe
Možnost pokračování ve studiu: dvouleté denní, tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
Školné: 0

Fotogalerie

Letecký pohled na školu.Učebna VT2Učebna VT1PřednáškaCNC učebnaPLC učebnaUčebna CNC strojů.Učebna AJADomov mládeže - internát.Univerzální učebna.Univerzální učebna.Nádvoří Zámku.Pokoj na domově mládeže - internátu.Slavnostní předání vysvědčeníPLC UčebnaCNC učebnaUčebna fyzikyUčebna VTUčebna VT1ExkurzeSpolupráce se ZŠ a MŠPřednáškaUčebna CNCUčebna CNC

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.