Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

http://spsjicin.stredniskoly.cz
posta (zavináč) vos-sps-jicin.cz
493 532 686 (Hospodářka)
493 533 137 (Ředitelka)
493 592 535 (Zástupkyně ředitelky)

Sídlo školy

Pod Koželuhy 100
Jičín, 50641

Odloučené pracoviště

Komenského náměstí 45, Jičín

Domov mládeže

Denisova 212, Jičín
Hodnocení prezentace (Co je to?):
94,26 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Alena Žalská
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Kontaktní osoby:Lea Vojtěchová (zástupkyně ředitelky), 493 592 535
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Pátek1. prosince 201709:00–14:00 hod.
Sobota2. prosince 201709:00–12:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Další 3D tiskárna na VOŠ a SPŠ Jičín

S tiskem 3D objektů se na naší škole začalo již v roce 2013, kdy byla na strojní oddělení zakoupena tiskárna pro tisk objektů navržených studenty při výuce.
V roce 2015 byla studenty z elektro oddělení sestavena tiskárna vlastními silami. Jednalo se o model Reprap i2. Po jednoletém provozu se ovšem ukázaly technické nedostatky hlavně u kalibrace a samotné elektroniky tiskárny.
Proto jsme se rozhodli pořídit další, tentokrát profesionální tiskárnu Prusa i3 MK2, která nám poskytuje vysokou kvalitu vytištěných výrobků (umíme tisk o rozlišení výšky vrstvy 0,05mm), ale také nám nabízí komfort v předtiskové fázi. Tiskárna se pomocí indukční sondy dokáže sama kalibrovat. Tiskárna byla zakoupena v podobě stavebnice a se zájmem byla sestavena žáky naší školy.
Využívat ji budou moci žáci napříč obory například pro tvorbu krabiček pro Internet Věcí, elektrotechniku, modelů pro grafiku, či vlastní vývoj a výzkum.

Krajské kolo soutěže Bobřík Informatiky

Ve středu 1. února 2017 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže Bobřík Informatiky. Soutěž se konala na Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři. Ještě na podzim se u nás konalo školní kolo, ze kterého do krajského kola postoupili 3 studenti ze třetích ročníků Ondřej Nosek, Antonín Říha a Daniel Ott. V konkurenci 27. žáků v okresním kole nakonec Antonín Říha skončil na pěkném 6. místě, osmý byl Daniel Ott a Ondra Nosek se umístil na 18. místě.
Řešili se zajímavé úlohy z oblasti algoritmizace a informatiky prostřednictvím online testu s cca 15 úlohami.
Úlohy si můžete vyzkoušet i vy prostřednictvím odkazu http://www.ibobr.cz/test/archiv (Kategorie Junior nebo Kadet)

Další kolo spolupráce firmy SWELL a VOŠ a SPŠ, Jičín

Přesto, že společnost Altran Technologies Czech Republic, s.r.o. se stala novým jediným akcionářem SWELL v Hořicích v listopadu 2016, na spolupráci s naší školou to nemá vliv. Nebo spíše naopak se spolupráce ještě více prohlubuje. Po prosincové prezentaci KONSTRUKCE A VÝPOČTY se v únoru tato úspěšná firma představila další zajímavou ukázkou své činnosti. Tématem tentokrát byla VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA. Přednášejícím byl Ing. JAROMÍR KEJVAL, PhD. - vedoucí útvaru zkoušek a simulací. V hodinovém vystoupení poutavě ukázal vývojovou zkušebnu, jež je akreditovaná dle ISO/IEC 17025:2005 (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552, ČIA) a je speciálně uzpůsobena pro oblast vývoje a kvality automobilových výrobců a jejich dodavatelů. Stručný přehled vývojových zkoušek: Vibrační zkoušky (za klimatických podmínek i za vysokých teplot), Funkční zkoušky dílů a sestav - komponentní zkoušky, Nízko/vysokocyklové únavové zkoušky, Zkoušky elektromechanických dílů, Dynamické rázové zkoušky, Analýzy rychlých dějů (vysokorychlostní záznamy), Klimatické a korozní zkoušky, Zkoušky krytí IP, Mikroskopické analýzy, Teplotní odolnosti v kapalinách.

Další oblastí byly akreditované zkoušky dle ISO/IEC 17025:2005, kam patří: Zkoušky tahem za okolní teploty – kovy, Smykové zkoušky tahem - lepené spoje, Zkoušky vlivu prostředí - vlhké teplo cyklické, Zkoušky vlivu prostředí - vlhké teplo konstantní, Zkoušky vlivu prostředí - suché teplo, Zkoušky vlivu prostředí – chlad, Zkoušky vlivu prostředí - změny teploty, Korozní zkoušky v solné mlze, Vibrační zkoušky, Zkoušky krytí IPX9K, Elektrické zkoušky komponentů vozidel, Zkouška vlivu prostředí - stálobarevnost na umělém světle, Zkouška vlivu prostředí - sluneční simulace

Tento přehled ukázal studentům prvního a druhého ročníku vyšší odborné školy jak široká je oblast strojírenského zkušebnictví. Je jisté, že škola nemůže zajistit celou šíři takových zkoušek ve své výuce, vždyť i většina komerčních provozů si zadává specializované a akreditované zkoušky od externích dodavatelů. Důležité je aby studenti měli alespoň představu o praktickém zkušebnictví, podpořenou slušným teoretickým základem.

V Jičíně 20. února 2017

Ing. Miroslav Vavroušek

Přípravný kurz ke studiu pro žáky 9. tříd ZŠ

Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ.
Přihlásit se můžete zde: http://www.vos-sps-jicin.cz/?main=pripravny_kurz

Krajské kolo přeboru školních týmů 2017

Ve středu 25. 1. 2017 se naše šachové družstvo zúčastnilo Krajského kola přeboru středních škol v šachu 2017 konaného v Třebechovicích pod Orebem. Už postup do krajského kola byl pro naše mladé družstvo úspěchem, protože v okresním kole jsme byli vyškoleni družstvem Lepařova gymnázia z Jičína, ve kterém hráli i ligoví hráči. I přes vysoký debakl to ale byla pro družstvo velice cenná zkušenost.
V krajském kole jsme patřili mezi outsidery, kdy podle výkonosti jsme byli nasazeni na úplném chvostu startovního pole. Hráli jsme ve stejném složení jako v okresním kole, i když pořadí hráčů na soupisce bylo odlišné. Hráči, kteří jsou schopni porazit slabší protihráče, byli na soupisce na zadních šachovnicích. Naopak hráči, kteří jsou schopni hrát vyrovnané partie se silnějšími protihráči, byli na soupisce na předních pozicích. Vzhledem k našemu nasazení se tento krok v konečném pořadí ukázal jako velice dobrý a účinný. Naše družstvo hrálo v následujícím složení: 1. Petr Pipek, 2. Aleš Lukášek, 3. Martin Pajr, 4. Jan Jirků a 5. Josef Zívr. Celkem mohli v zápasu nastoupit pouze čtyři hráči, tak se z taktického hlediska na 2. šachovnici střídali Aleš Lukášek a Martin Pajr. Ostatní hráči hráli všechna utkání.
Turnaje se celkem zúčastnilo deset týmů z kraje. V některých družstvech byli velice silní hráči, kteří hrají i ligy v mužských kategoriích. Naše družstvo postupně porazilo družstva Obchodní akademie z Trutnova, Gymnázia Boženy Němcové B z Hradce Králové a Gymnázia B Náchod. Velice silné týmy Gymnázia A Náchod, Obchodní akademie z Kostelce a SPŠ z Hradce Králové naši hráči potrápili, ale víc jak půl bodu s těmito týmy neuhráli. Ale zahrát si s nejlepšími hráči v kraji je velice cenná zkušenost. Co by za ni někteří hráči dali! Hráč se nejvíce učí právě z partií se silnějšími protihráči, kdy nejde třeba tolik o výsledek jako o výkon a dobrý pocit z partie. Prohra navíc může hráče více namotivovat do dalších utkání.
Celkově naše družstvo uhrálo slušných 10.5 bodů. V celkových výsledcích jsme skončili i přes dobré výkony na 9. místě, protože se do konečných výsledků sčítali výsledky jednotlivých hráčů a ne body družstva za vítězství. I přes toto umístění musím hráče pochválit, protože příkladně bojovali a i mě samotného počtem výher překvapili.
Petr Pipek na velice silné první šachovnici uhrál slušných 3.5 bodů z 9. partií. Na silné druhé šachovnici uhrál Aleš Lukášek bod z pěti partií. Martinovi Pajerovi se ve zbylých čtyřech utkáních na druhé šachovnici výsledkově nedařilo. Na třetí šachovnici Jan Jirků uhrál 2.5 bodů z 9 partií a na poslední šachovnici uhrál Josef Zívr 3.5 bodu z 9 partií. Našimi nejlepšími hráči podle výsledků byli Petr Pipek a Josef Zívr.
Děkuji všem hráčům za vzornou reprezentaci školy, za příkladnou bojovnost a vzorné vystupování v celém turnaji, kdy jsem nemusel řešit jediný problém.

Ondřej Kořínek
Vedoucí šachového družstva

Návštěva technologického centra TUL

7. února 2017 navštívili studenti 4. ročníku oborů Slaboproudá elektrotechnika, Automatizace, Mechatronika a Programování CNC strojů Technickou univerzitu Liberec.
V úvodu návštěvy proděkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Ing. Miloš Hernych podal studentům informace o všech fakultách univerzity, jejich studijních programech a studijních možnostech, včetně ubytování na kolejích, sportovního a kulturního vyžití a zapojení studentů do vědecké práce. Seznámil studenty rovněž s možnosti studia v zahraničí.
Hlavním organizátorem prohlídky vybraných pracovišť technologického centra byl Ing. Jan Koprnický Ph.D. Naši studenti se mohli seznámit v laboratoři mechaniky tekutin s výzkumem proudění v technologických uzlech a procesech, prováděném v laserovém aerodynamickém tunelu, s vizualizací pohybu pomocí shadowgraphy a laserového řezu na reflektoru automobilu. Byla jim předvedena kavitační bublina a impedanční tomograf vlastní konstrukce. V laboratoři fyzikálních a optických měření byla studentům předvedena speciální metodika měření pomocí laserů, interferometrie a holografická interferometrie. Byl nám rovněž předveden elektromobil, který sestrojili Katedra mechatroniky a strojírenství. Na jeho návrhu a výrobě spolupracovali studenti se svými pedagogy. V laboratoři 3D tisku jsme mohli vidět jak tiskárny na tisk dílců z plastu, tak i dílců z různých kovů a pružných materiálů typu pryž. Naši studenti byli nejen podrobně seznámeni s touto moderní technologií, ale viděli i výsledky tisku a činnost tiskáren. Navštívili jsme i síťové centrum robotiky, kde jsme mohli vidět pracoviště osazené čtyřmi roboty KUKA pracujícími synchronně při výrobě skořepinových dílců. Byly nám zde i předvedeny kooperativní roboty firmy KUKA, které mohou pracovat vedle člověka, aniž by ho zranily. Jejich maximální využití a budoucnost je při přechodu na modernizaci v rámci průmyslu 4.0. S výzkumem a aplikací automatického rozpoznávání řeči, systémy pro hlasové ovládání a diktování, automatickým monitoringem médií, multimodálními a multilingválními systémy, zpracování obrazových a textových dat, zpracování signálů z mnoha senzorů, zlepšování signálu a redukce šumu a slepou separací signálů nás seznámil prof. Ing. Jan Nouza CSc. Návštěva těchto pracovišť studentům ukázala nejen špičková výzkumná a vědecká pracoviště, ale ukázala i možnosti jak by se sami mohli podílet na práci vědeckovýzkumných týmů, pokud budou aktivně na této univerzitě studovat. Ukázala jim i možnosti získání praktických zkušeností ve svém oboru.

HÁZENÁ – postup do republikového finále

V úterý 31. ledna 2017 se ve sportovním areálu v Jičíně uskutečnila kvalifikace o republikové finále chlapců v kategorii V (roč. 1997-2001). Do této kvalifikace se přihlásila pouze 1 škola z Libereckého kraje, jejíž hráče tvořili házenkáři z Jablonce a Liberce, kteří hrají 2. dorosteneckou ligu. Středočeši se do soutěže nepřihlásili.
Výsledek utkání:
VOŠ a SPŠ, Jičín - Gym. a SOŠPg Liberec 25 : 22 (14:13)

Branky: Kozubík 11, Krčka 5, Šachl 5, Podobský 2, Mydlář 2.

Utkání bylo celou dobu vyrovnané, ale od druhého poločasu jsme si stále drželi 2 až 3 brankový náskok, který jsme udrželi až do konce utkání. V každé herní činnosti bylo znát, že naši hráči hrají 1. dorosteneckou ligu a střelci byli mnohem úspěšnější z delší vzdálenosti a v brance dobře zachytal Luboš Typlt.

Tímto vítězstvím si naše škola zajistila účast na republikovém finále, které proběhne 14. – 15. 3. 2017 v Plzni.Naši školu reprezentovali:

I3A – Kozubík Vojtěch

I4A – Šachl Martin, Krčka Ondřej, Havránek Vít, Starý Adam

I2A – Mydlář Vojtěch

ST2 – Typlt Luboš

SZ2 – Podobský Jakub

OB2 – Kinčl Matěj

Soutěžíme v kategorii Fotografická škola roku

Soutěžíme v kategorii Fotografická škola roku
Jsou-li v naší škole nadšenci pro fotografování, můžou zkusit porovnat své vidění s dalšími školami, které soutěží s časopisem FotoVideo. To stálo na začátku našeho rozhodnutí přihlásit se do celoroční fotografické soutěže.
Každý měsíc odborná porota uděluje v jednom z vyhlášených témat vybraným fotografiím body. Po prvním kole je naše škola na 2. místě a Vojtěch Láska z I4A si připsal 60 bodů za své fotografie na téma Půvaby architektury a jejich detailů.
Před námi je ještě devět soutěžních témat a zájemci z řad studentů se mohou do soutěže připojit a posílit tak náš soutěžní tým.

Fotografie jsou k nahlédnutí na http://fotografroku.ifotovideo.cz/osobni-stranka/26563/?show...

ENGIE Services a.s. nabízí uplatnění absolventům oborů naší školy

ENGIE Services a.s.
ENGIE nabízí komplexní energetická řešení zahrnující projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, technické a facility služby a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.
Sídlo společnosti je v Praze, pobočka v Jičíně se zaměřuje na výrobu NN rozvaděčů a na projektování, dodávky a realizace elektroinstalací pro průmyslové provozy.
Pracovní uplatnění u nás najdou především:
Revizní technik elektro
Projektant elektro
Servisní technik
Elektromontér
Technolog
Zámečník
Vedoucí stavby
Lokality: Jičín, Praha, Vyškov

Strojní mechanici úspěšně zakončili kurz svařování

V prosinci 2016 završili úspěšně svoje několika měsíční úsilí žáci 2. a 3. ročníku oboru strojní mechanik. Složili úspěšně teoretickou a praktickou zkoušku, kterou zakončili základní kurz svařování.
15. 12. 2016 4 žáci 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik získali osvědčení o základní zkoušce svářeče dle ČSN 05 0705 svařování obalenou elektrodou (ZK 111 1.1).
21. 12. 2016 6 žáků 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik úspěšně složilo zkoušku základního kurzu svařování kyslíko-acetylénovým plamenem (ZK 311 1.1).
Zkoušky probíhaly za přítomnosti zkušebního komisaře ze zkušební organizace DOM-ZO 13 se sídlem v České Třebové.

Spolupráce firmy SWELL a VOŠ a SPŠ, Jičín

Není to ani rok od poslední návštěvy a úspěšná a dynamická firma SWELL z Hořic opět navštívila studenty Vyšší odborné školy v Jičíně. Tentokrát to bylo v adventním čase 12. prosince 2016. Není se čemu divit, protože tato vzájemná spolupráce trvá již mnoho let a nejeden pracovník této společnosti poznával základy strojírenství na naší škole. Vždyť i jeden ze zakladatelů, který stál u zrodu firmy SWELL 21. července 1993 Ing. Lubomír Drašar je naším absolventem. Je pravda, že vlastnické poměry se mění, ale dobré jméno, zajímavá a žádaná oblast podnikání a náklonnost k naší škole zůstává. Dobrou ukázkou jsou i časté půlroční praxe studentů třetího ročníku Vyšší odborné školy ve firmě SWELL, kde vznikají zajímavá témata absolventských prací a studenti získávají představu o svém možném budoucím uplatnění. Vždyť oblast automobilového průmyslu patří v současné době k stěžejním pilířům českého hospodářství. A protože dobrých technických pracovníků je na trhu práce nedostatek, dávají prozíravé firmy o sobě vědět již předstihu naším studentům. Tentokrát připravili zajímavou prezentaci pracovních výsledků a náplně práce v oblasti KONSTRUKCE A VÝPOČTY pro studenty prvého a druhého ročníku Vyšší odborné školy, která byla úspěšná a sklidila u posluchačů mimořádný zájem. Současně bylo slíbeno, že se v dohledné době můžeme těšit na další zajímavou návštěvu spojenou s prezentací dalších oblastí činnosti firmy SWELL. Novinkou je že od listopadu roku 2016 se společnost Altran Technologies Czech Republic, s.r.o. stala novým jediným akcionářem SWELL a můžeme se domnívat, že se změní i název vlastí firmy, Tato změna jak je patrné nemá a doufejme ani v budoucnu nebude mít vliv na úspěšnou spolupráci průmyslu firma SWELL a školství VOŠ a SPŠ, Jičín.
Ing. Miroslav Vavroušek

Kraj opět ocenil příkladnou spolupráci škol a zaměstnavatelů

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis byly koncem roku 2016 vyhlášeny výsledky již třetího ročníku oceňování spolupráce škol a firem. V kategorii "Škola firmě" byla za příkladnou spolupráci nominována firmou Seco GROUP Jičín naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín.

VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v Liberci

Koncem září 2016 se konal na Technické univerzitě Liberec „Kulatý stůl k problematice technického vzdělávání a jeho relevance k požadavkům průmyslu“. Při této akci byla podepsána Smlouva o partnerství TUL s VOŠ a SPŠ, Jičín a bylo předáno Osvědčení o propůjčení titulu Fakultní škola fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Stalo se tak na základě velmi dobré spolupráce obou škol. Absolventi naší školy patří na TUL mezi nejlepší.

Titul Fakultní škola je propůjčován významným středním školám, se kterými fakulta úzce spolupracuje. Tento titul nám umožňuje s fakultou spolupracovat v oblasti dalšího zkvalitňování výuky. Naši žáci mohou navštěvovat Fakultu mechatroniky nejen v rámci plánovaných exkurzí, ale mohou i využívat vybavení FM TUL k aktivitám, které směřují k zvyšování jejich odborných kompetencí.

Mechatronici vytvořili funkční model výtahu

Funkční model výtahu pro 3 patra byl vytvořen jako samostatná práce v předmětu číslicová technika, studentů třetího ročníku oboru Mechatronika.
Ke konstrukci výtahu byly využity součásti různých stavebnic, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů výtahu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.
Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost, jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládána.

Cisco ve školním roce 2015-16

Výuka, která má vazbu na vzdělávací program CNAP (Cisco Networking Academy Program), je realizována především u žáků studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. Výuka tomto školním roce pokračovala již zcela dle nových kurikulí verze 5, která respektují vývoj v oblasti IT od vzniku předchozí verze.

Lektoři:
IT Essentials – výuka probíhá v rámci předmětu Technické vybavení v 1. ročníku oboru IT – výuku zajišťoval lektor M. Bret
CCNA R&S Introduction to Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 2. ročníků. Výuku zajišťovala lektorka J. Špicarová.
CCNA R&S Routing and Switching Essentials - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 3. ročníků. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.
CCNA R&S Scaling Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 4. ročníků. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.
Začátkem března proběhlo školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti studentů v oblasti počítačových sítí. Na základě výsledků se do národního finále tříčlenných hlídek HS3 nominovali studenti Petr Hotovec, Jan odvárko a Ondřej Šimeček ze třídy I4A. To proběhlo v pátek 18. března v prostorách Smíchovské střední průmyslové školy v Praze. Naši zástupci tentokrát obsadili 11. místo.
V tomto školním roce byla poprvé organizována soutěž NAG-IoE (Internet of Everything). Je zaměřena na plnění nejrůznějších úkolů s využitím rozličných periferií řízených minipočítači typu Raspberry Pi či Arduino. K programování naši soutěžící použili jazyky Python a Java. Soutěž probíhala od prosince 2015 do března 2016, kdy se 19. března konalo finální kolo této týmové soutěže opět ve Smíchovské střední průmyslové škole v Praze. Náš trojčlenný tým tvořili studenti 3. ročníku studijního oboru elektrotechnika Ondřej Kolář, Martin Tejchman a Marek Štampoch. Umístili se na krásném pátém místě ze 35 soutěžících týmů.
V lednu jsme v naší Cisco akademii poprvé úspěšně certifikovali externího studenta z úvodního modulu CCNA R&S - Introduction to Networks. Tento externí zájemce o studium CCNA zároveň od února zahájil studium druhého modulu CCNA R&S - Routing and Switching Essentials.

Naše účast na akci StreTech 2016

Ve středu 8. června proběhlo opět setkání a prezentace prací středoškolských studentů v prostorách ČVUT. Pod záštitou rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. zde na celé šíři čtvrtého patra prezentovalo svou tvořivost více než 200 studentů. Také sortiment prací byl obrovský - od projektů spadajících do oblasti IoT na bázi jednodeskových počítačů Arduino a Raspberry přes funkční modely robotů, automobilů i letadel až po práce z oblasti ekologie či např. etikety odívání.
Naši školu velice úspěšně reprezentoval student Antonín Říha ze třídy I2B. Jeho práce zaměřená na tvorbu a využití neuronové sítě vyvolala zájem mnoha přítomných z akademické sféry včetně pedagogů z ČVUT. Na místě si mohli ověřit s využitím tabletu, jak ručně namodelovanou funkci vykresluje postupně zdokonalovaná neuronová síť. Pro její tvorbu je využit vysoký výkon současných grafických čipů v sestavách PC.

VODÁCKÝ KURZ - VLTAVA 2016 - 23. – 27. 5. a 30. 5. – 3. 6. 2016

I v letošním školním roce jsme pro studenty druhých ročníků naší školy uspořádali 2 turnusy vodáckého kurzu. Ten každoročně probíhal na řece Vltavě v úseku mezi Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi.
Letos se 1. turnusu zúčastnilo celkem 51 studentů tříd I2A, I2B a ET2. 2. turnusu se zúčastnilo 44 studentů tříd SC2A ,B a SM2A, B.
Oba týdny bylo velice proměnlivé počasí, deštivé s velkou vodou z nebe i ve Vltavě. Pěkného slunečného počasí jsme si ale také užili. Takže jsme mohli po dlouhé době opět zařadit noční sjetí Českého Krumlova na raftech.
Věříme, že se vodácký kurz všem zúčastněným studentům líbil a odnesou si do života cenné poznatky z pobytu v přírodě a zážitky z jízdy po řece.

Spojení teorie s praxí - zapojení studentů do řešení praktických úkolů přímo z praxe

Současný dynamický rozvoj průmyslu se zaváděním stále novějších moderních technologií klade vysoké nároky na technické pracovníky. To by se samozřejmě mělo odrazit na přípravě budoucích pracovníků. Odborné školství stojí tedy před nelehkým úkolem, jak zajistit u studentů nejen teoretické předpoklady, ale i návaznost na jejich budoucí uplatnění v praxi. Nezbývá než spolupracovat s firmami, pro které budoucí pracovníky připravuje. Jednou z nejprogresivnějších metod spolupráce je možnost zapojit studenty do řešení praktických úkolů přímo z praxe. Již nyní je možné pozorovat, že některé praktické dlouhodobé maturitní práce mají témata přímo z průmyslu. Ještě výraznější je tato symbióza u studentů vyšší odborné školy. Jejich pětiměsíční odborná praxe přímo evokuje, že téma diplomové práce bude na tuto praxi navazovat. Přesto že tato forma zadávání a zpracování praktických témat klade vyšší nároky na školu, je z přiloženého seznamu patrné, že se to na SPŠ a VOŠ v Jičíně daří.
Název práce absolventské práce – Firma
Technologie výroby hlavy válců – Škoda Auto a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
Technologie výroby dílců – Jinova s.r.o., Do žlábku 733, 514 01 Jilemnice
Konstrukce a technologie výroby hydraulických zámků – ARGO-HYTOS a.s., Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí
Technologie výroby části ohýbací formy –Nový Elton a.s., Náchodská 2104, Nové Město nad Metují
Modifikace prachovky brzdového posilovače – Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Hradecká 1092, 506 01 Jičín
Konstrukce svařence nádrže – Pent a.s., Janákova 2170, Hořice 50801
Konstrukce a technologie výroby upínacího přípravku –Brano a.s., Na Račanech 311, Jilemnice 514 01
Konstrukce svařovacího přípravku – HLS Czech Mladá Boleslav
Návrh a technologie výroby obráběcího přípravku – La Composite s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha 9
Konstrukce a technologie výroby forem – TSS, spol. s r. o., TŘEBECHOVICKÁ SLEVARNA A STROJÍRNA, Za tratí 496, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Konstrukce a technologie výroby svářecího přípravku – Ammann Czech Republic a.s., Náchodská 145, Nové Město nad Metují
Univerzální držák mobilního telefonu v osobním automobilu – Swell, spol. a.s., nám. Jiřího z Poděbrad 236, 508 01 Hořice
Konstrukce vstřikovací formy – LPM, s.r.o., M. Koněva 536, 506 01 Jičín
Konstrukce svařovacího přípravku – Seco GROUP a.s., Jungmannova 11, 506 01 Jičín
Optimalizace výroby dílce tělesa ovládání ventilu – ARGO-HYTOS a.s., Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí
Název individuální maturitní práce
Upínací přípravek – LPM, s.r.o., M. Koněva 536, 506 01 Jičín
Konstrukce a výroba speciální frézy – FREZITE s.r.o., Textilní 1278, 50601 Jičín

Druhé místo Antonína Říhy v krajském kole studentské odborné činnosti 2016

11. května 2016 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti.
Naši školu reprezentovali v tomto kole čtyři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „ Tvorba učebních pomůcek“ Vlastimil Laloušek (I4 A) s prací – „Učební pomůcka k výuce databázových systémů“. V oboru „Informatika“ Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, (I4A) s prací – „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“ a Antonín Říha, (I2B) s prací – „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozlišením ES – Hyper NEAT“. I v letošním ročníku byla v kategorii „Informatika“ značná konkurence. Všechny soutěžní práce měli velmi dobrou úroveň. O to víc nás těší velmi pěkné druhé místo Antonína Říhy a čtvrté místo Ondřeje Šimečka a Petra Hotovce. Práce Antonína Říhy byla porotou označena jako velmi kvalitní, a zařazena do licitačního řízení. To dává Antonínu Říhovi velké šance k postupu do celostátního kola.
Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru „Tvorba učebních pomůcek“. V tomto oboru obsadil Vlastimil Laloušek se svojí prací páté místo.

SOČ - do krajského kola postoupily všechny tři práce našich studentů

Ve středu 20. dubna 2016 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing.Kunc, hodnotila 4 práce z oboru „Informatika“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ a „Historie“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.
V oboru Informatika soutěžili Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, třída I4A, s prací „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“. Obsadili 2. místo a postoupili do krajského kola. První místo, rovněž s postupem do krajského kola, obsadil Antonín Říha, I2B, s prací „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozlišením ES – Hyper NEAT“. Jeho práce byla označena porotou za velmi hodnotnou.
V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ soutěžil Vlastimil Laloušek, I4B, s prací – Učební pomůcka k výuce databázových systémů a obsadil 1. místo. Komise doporučila jeho práci k postupu do krajského kola.

Šest žáků naší školy se zařadilo mezi úspěšné řešitele 24. ročníku Celostátní matematické soutěže

Celostátní matematická soutěž žáků středních odborných škol vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu školy, probíhá ve dvou kolech. Do celostátního kola matematické soutěže postoupili první dva žáci z každé kategorie školního kola. Celostátní kolo matematické soutěže se uskutečnilo 1. dubna 2016 v několika soutěžních střediscích. Naše škola se tradičně zúčastnila v nejbližším soutěžním středisku v Hradci Králové.
V početné konkurenci se mezi úspěšné řešitele zařadili žáci (umístění/počet účastníků):
Šanovec Antonín ST1 (78/305),
Burket Tomáš SC2A (34/271), Říha Antonín I2B (23/271),
Hejduk Marek SM3 (32/253), Kolář Ondřej EA3 (26/253),
Pavel Ladra SC4 (37/162).

Další návštěvy zástupců úspěšných firem na VOŠ a SPŠ, Jičín

Poslední dobou se stalo již tradicí, že si představitelé průmyslových podniků v širokém okolí podávají na průmyslové škole v Jičíně dveře. Z toho je patrné, že zájem o šikovné technické pracovníky je na trhu práce stále velmi vysoký. Konkrétně v pátek 15. dubna 2016 to byla návštěva ředitele a jednatele společnosti HOŘICKÉ STROJÍRNY spol. s r.o. pana Miloše Vance u maturantů oboru strojírenství a hned následující úterý 18. dubna to byli zástupci firmy VS steel s.r.o. se sídlem Třebohostická 1244/12, Praha 10, kteří mají provozovnu v nedalekém Březnu, Lhotky 48. Navštívili nás paní Markéta Kučerová - vedoucí závodu a pan Ladislav Zeman – technik. Ti měli zájem nejen o maturanty, ale i absolventy VOŠ. Z obou návštěv bylo znát, že naši úspěšní studenti se o práci nemusí bát. Škoda jen, že přes veškerou proklamovanou podporu odborného školství nemáme tolik absolventů, abychom mohli všem zájemcům vyhovět. Zbývá jen doufat, že si k nám najdou cestu i rodiče a hlavně jejich děti.

První testování znalostí úvodního kurzu IQRF - duben 2016

Výuku, testování a certifikaci žáků ze znalostí úvodního kurzu IQRF zajišťuje na naší škole VOŠ a SPŠ, Jičín certifikovaný lektor Ing. Vladimír Vik. První testování žáků proběhlo ve druhém dubnovém týdnu.
První žáci 4. ročníku oboru informační technologie získali certifikát ze základů technologie IQRF. S touto technologií se seznámili v průběhu cvičení z předmětu elektronické počítače. Získali základní dovednosti v oblasti správy bezdrátových transceiverů. Konkrétně jde o schopnost nahrání HW profilu do transceiveru a jeho konfiguraci, dále pak o sestavení sítě, odesílání a sběr dat, a to i pomocí příkazu FRC. Ten umožňuje oslovit všechny uzly sítě a do jedné zprávy posbírat odpovědi např. o teplotě v místě jednotlivých uzlů sítě. Žáci si v průběhu cvičení tyto praktické dovednosti zároveň i ověřili.

VOŠ a SPŠ, Jičín v Nizozemí

Ve dnech 3.-8. dubna 2016 se uskutečnil již tradiční zájezd úspěšných studentů VOŠ a SPŠ, Jičín do Nizozemí.
Program byl zajímavý a velmi bohatý. Noční přejezd přes Německo proběhl bez problémů. Cestou na Liberec jsme při průjezdu Lužicemi mohli zahlédnout nasvícený Budyšín a potom jsme se někteří probudili až v Nizozemí. První zastávka byla v romantické pevnosti na Německé hranici Bourtange, která evokovala vzpomínku na náš Josefov nebo Terezín. Další zastávkou byl Stadskanaal sympatické novější průmyslové městečko na typickém kanálu po těžbě rašeliny, kde jsme se vyškrábali na 47 m vysokou vodárenskou věž. Cestou jsme ještě nahlédli na motocyklový okruh v Assenu a pak již nás přivítalo město Groningen, které je centrem stejnojmenné nizozemské provincie, jež se stala na téměř týden naším domovem. Kromě nezbytných nákupů a prohlídky centra byla nejzajímavější návštěva starobylého odsvěceného kostela Aa-kerk(doslova dvouačkový kostel), který jsme měli možnost poznat doslova od sklepa po půdu. Komu to bylo, málo mohl jít ještě na nejvyšší věž v kostele svatého Martina, ale ten se opravoval, takže do maximální výšky 97 m pískovcové věže jsme se nedostali. Myslím si, že po všech těch výstupech, jsme se rádi ubytovali a někteří zahájili kulinářské slavnosti.
V úterý nás čekal celodenní výlet do města Emmen, který jsme díky nepřízni počasí strávili převážně v příjemném prostředí zdejší multimediální a atrakcemi nabyté nově otevřené zoologické zahradě WILDLANDS. Podle reakcí to byl pro většinu účastníků nezapomenutelný zážitek.
Středa byla cestovatelská. Po snídani jsme vyjeli na největší hráz Afsluitdijik, která rozděluje záliv Zuiderzee a výrazně chrání níže položené oblasti před severním mořem. Její délka je 32km a byla postavena ve třicátých letech minulého století. Po jejím přejetí jsme se dostali konečně do Holandska, konkrétně severního a pak jižního, což jsou dvě provincie z dvanácti v Nizozemí. Tam jsme navštívili velmi zajímavý skanzen Zaanse Schans, kde jsme zhlédli výrobu sýrů, dřeváků, čokolády a dalších folklorních činností typických pro tuto oblast. Zajímavá byla i architektura typických domečků a nezbytných větrných mlýnů. V závěru dne jsme se neopomněli v pevnostním městě Naardenu poklonit u hrobu našeho renesančního velikána Jana Amose.
Čtvrtek jsme zahájili prohlídkou průmyslové oblasti Eemshaven. Dominantou byl areál moderních větrných elektráren, které nahrazují tradiční větrné mlýny. Také rozsáhlá přístavní překladiště a průmyslové komplexy měly svůj půvab. Další návštěva patřila nedalekému romantickému přístavnímu městečku Delfzijl s opevněným větrným mlýnem. Poslední akcí byla návštěva a prohlídka mlýnu v městečku Haren. To byl opravdový mlýn na mouku, ale většina mlýnů dříve plnila funkci čerpání vody pomocí Archimedova šroubu. Odtud jsme zvládli cestu do našeho dočasného bydliště dokonce pěšky. To u zdejších obyvatel, kteří jezdí na kole snad i do postele, vyvolalo nefalšovaný údiv.
V pátek po rozloučení již cesta domů. Přes dopravní problémy nedaleko Hannoveru jsme se všichni v pořádku dostali ve večerních hodinách do Jičína.
Ing. Miroslav Vavroušek

Skvělý úspěch Jana Rulce a Antonína Říhy v Krajském kole Soutěže programování v Hradci Králové

Každoročně se naši nadaní studenti účastní soutěže Středoškolská odborná činnost, zkráceně SOČ. S kolegy jsme se v letošním školním roce rozhodli, že by nebylo špatné studenty přihlásit do soutěže programování, aby si vyzkoušeli i jiný typ soutěže, než je SOČka.
V letošním roce se konal již 30. ročník soutěže v programování, který se skládá ze školního, okresního, krajského a celostátního kola. Ve středu 9. 3. 2016 se na naší škole konalo školní kolo programátorské soutěže. V kategorii tvorba webu se soutěže zúčastnilo šest studentů, v druhé kategorii programovací jazyky se soutěže zúčastnili 4 studenti.
Krajské kolo soutěže v programování se uskutečnilo v sobotu 16. 4. 2016 v Hradci Králové. V kategorii tvorba webu startovali Michal Dolenský a Jan Rulc, v kategorii programovací jazyky startovali Antonín Říha a Vlastimil Laloušek.
V kategorii tvorba webu obsadil Jan Rulc fantastické druhé místo. Dlouho jsem měl obavy, že Honzovi nezbude čas na jednu úlohu, ale on jí měl již vyřešenou jako první a pracoval na dalších úlohách, které na sebe navazovaly. Jeho přístup k soutěži byl příkladný! Michal Dolenský skončil těsně na 5. místě. I on se velice snažil, ale prostředí asi trochu ovlivnilo Michalův výkon. I těsné 5 místo je velice slušné. V kategorii programovací jazyk se na fantastickém třetím místě umístil Antonín Říha. Antonín programoval s rozmyslem, s velkým zaujetím a jeho přístup byl také velice příkladný. Třetí místo je takovou třešničkou na dortu. Vlastimil Laloušek se snažil, ale na lepší umístění to bohužel nestačilo. Alespoň získal cenné zkušenosti.
Ve velké konkurenci škol jsou výše uvedená umístění našich studentů naprosto fantastická a všem klukům patří velký dík.
Mgr. Ondřej Kořínek

Seznámili jsme se s výrobou závitníků

Exkurze tříd SM3/SC3, V1, V2, OB1 do firmy Emuge-Franken v německém Laufu se uskutečnila 7. 4. 2016.
Po dlouhé vyčerpávající cestě, která začala v 5:25 ráno, jsme po desáté hodině konečně dorazili na místo. Nejdříve jsme si poslechli některé základní informace o firmě a její historii, dostali něco k uhašení žízně a pár dalších reklamních darů, aby studenti měli z čeho trhat papíry na písemné práce. Následně jsme se rozdělili do 3 skupin a začali procházet celým AREÁLEM FIRMY. Navštívili jsme všechny úseky výroby, od konstrukce až po finální kontrolu. Viděli jsme spoustu „Dreh - und Schleifmaschinen“, (brousící CNC stroje) a byl nám ukázán a vysvětlen celý postup výroby závitníků. Firma Emuge-Franken vyrábí až přes 100 000 různých druhů závitníků a kromě toho také frézy a upínací nástroje, jejichž výrobu zajišťuje pobočka firmy v Lomnici nad Popelkou, díky které se tato exkurze konala.
Dále jsme pokračovali návštěvou firemní jídelny, kde jsme dostali „Schnitzel und Kartoffelsalat“. Naši výpravu jsme završili prohlídkou historického centra města Laufu a poté nás čekala už jen dlouhá cesta domů.
Věříme, že exkurze byla užitečná, studenti se dozvěděli něco nového a tím získali širší rozhled v oboru strojírenství. „Auf Wiedersehen“!

Karolína Volná, Marek Hejduk SC3/SM3

Pracovní příležitosti ve firmě CONTINENTAL

Být žádaný na trhu práce a dostávat nabídky od zaměstnavatelů je nepochybně pozitivním a motivujícím stimulem pro vytváření vlastní profesní dráhy. Konkrétní nabídku pracovních příležitostí dostali studenti VOŠ a SPŠ, Jičín od firmy Continetal. Její 3 zástupci navštívili 29. 3. 2016 naši školu a ve své prezentaci poskytli studentům důležité a praktické informace o své firmě a jejím výrobním programu. Podnik se nachází na okraji Jičína a patří mezi největší zaměstnavatele v Královéhradeckém kraji. Nyní zaměstnává 1400 lidí a své kapacity letos v létě zvýší o dalších 400 pracovních míst. Pobočka v Jičíně se od roku 1995 zaměřuje hlavně na brzdové posilovače. Dále mezi své produkty zahrnula elektronické vakuové pumpy (EVP) a elektronické parkovací brzdy (EPB). V létě 2016, plánuje dostavit další výrobní halu, která se bude zaměřovat na lisování plastů a obrábění. Continental dodává své výrobky převážně pro automobilky Volkswagen a Škoda (29%) a Ford (14%).
Firma Continental spolupracuje s VOŠ a SPŠ,Jičín řadu let. Studentům nabízí možnost praxí, dlouhodobých brigád a absolventům konkrétní pracovní pozice, na kterých se velice dobře osvědčují. Právě tato dobrá zkušenost s „průmyslováky“ vysvětluje, proč má o ně firma trvalý zájem. Využijte toho!

Soutěž Internet of Everything - Netacad Praha 2016

Naše tříčlenné družstvo se 4 měsíce pohybovalo ve světě Internetu Všeho (Internet of Everything) v rámci soutěže NAG IoE. Celkem jsme absolvovali 4 distanční a 1 prezenční finálové kolo soutěže, při kterých jsme plnili nejrůznější úkoly s minipočítačem Raspberry Pi a platformou Arduino v programovacích jazycích Python a Java.

Blikalo se diodami, ovládalo se tlačítky i programem, vypisovala se data na LCD displej, řídil se krokový motor, data se přenášela pomocí Wi-Fi, měřila se teplota, zapojovali jsme čidla pohybu a světla... Neboli připojovali jsme zařízení do světa Internetu!

Co se nám podařilo? Ve vánočním kole jsme vytvořili na dálku ovládané vánoční ozdoby.

V dalším z kol jsme vytvořili webový portál s meteorologickými informacemi od školní meteostanice doplněné snímky z webkamery. Chcete vědět, jak bude? Navštivte pocasi.vos-sps-jicin.cz

Pomocí Wi-Fi jsme přenášeli data z dálkově ovládaného autíčka a další zajímavé věci.

A jak jsme dopadli? Náš tým BUG11 ve složení Ondřej Kolář, Martin Tejchman a Marek Štampoch obsadil ve finálovém kole vynikající 2. místo a celkově v soutěži potom 5. místo. Soutěžilo celkem 35 tříčlenných družtev.

Podívejte se na naše videa. K dispozici je našim studentům pro vyzkoušení kompletní sada senzorů, motorků a čidel včetně Raspberry Pi.

Soutěž probíhala od listopadu 2015, finále v Praze dne 19.3.2016

http://www.netacad-games.cz/ioe/ioe-bundle

Vapos, Siemens a technické školství

MM Průmyslové spektrum je strojírenský měsíčník přinášející aktuální technické informace z tuzemska i ze zahraničí. V prosincovém čísle tohoto měsíčníku se píše i o naší škole.
Budoucí cesta rozvoje středních škol je ve spolupráci s průmyslovými podniky. Vznik a vybavení moderních učeben je možné financovat z evropských strukturálních fondů. Na toto téma Ing. Klocová ze společnosti Siemens uvádí: „Ráda bych na tomto místě zmínila skutečnost, že pan Bernard vedle své firmy věnuje iniciativu i rozvoji technického školství a byl to právě on, kdo nám v roce 2004 na Střední průmyslovou školu v Jičíně ukázal cestu. Pan Bernard s jičínskou průmyslovkou již delší dobu spolupracuje a díky tomu sem směřují i naše aktivity. Vůbec možná poprvé v České republice jsme právě na zdejší průmyslovce instalovali výukový software všeobecně známý pod názvem SinuTrain včetně ovládacích klávesnic, který je určen pro 16 pracovních stanic. Zájem ze strany pedagogů školy o novou formu výuky nás velmi potěšil a díky nadšení těchto lidí se nebojím říci, že výuka CNC programování je v Jičíně skutečně dokonalá. Velký dík patří i vedení školy, které toto nadšení sdílí a věnuje se neúnavně shánění finančních prostředků k dalšímu zkvalitnění výuky. Tuto skutečnost dokládá fakt, že v nedávné době byl na škole instalován nový soustruh, který posunuje výuku CNC programování na ještě vyšší úroveň, protože si studenti přímo ve škole mohou prakticky vyzkoušet to, co si připravili na tréninkových stanicích SinuTrain. V současné době jednáme se školou o možnosti instalace dalšího vzdělávacího doplňku - opce Virtuální stroj. Pokud vše dopadne dobře, a já věřím, že určitě ano, budou si moci studenti přímo v učebně na PC vyzkoušet ‚reálné obrábění‘ na virtuálním stroji," říká paní Klocová.
Více najdete zde: http://www.vos-sps-jicin.cz/?main=siemens

Cenná spolupráce mezi VOŠ a SPŠ, Jičín a firmou LPM Jičín

V pořadí již osmé setkání v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji uspořádala Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Jičín ve spolupráci s firmou LPM s.r.o. Technické díly z plastů v sídle společnosti v Jičíně. Setkání se účastnili zástupci základních a středních škol.
Společnost zaměstnává přes 100 zaměstnanců a díky úzké spolupráci s Vyšší odbornou školou v Jičíně tvoří absolventi nemalé procento jejich zaměstnanců převážně v sekci vývoje a programování CNC strojů. Studenti vyšší odborné školy vykonávají ve firmě pětiměsíční praxi, s firmou spolupracují i při tvorbě absolventských prací.
Po vřelém přivítání a představení společnosti jednateli panem Ing. J. Benešem a M. Bajerem proběhla prohlídka závodu. Během exkurze se účastníci dozvěděli, že společnost plánuje modernizovat výrobní pracoviště a během příštího roku instalovat první robotická pracoviště. Prostor se zde bude otevírat pro technicky vzdělané absolventy s maturitním a vyšším vzděláním.
Na velký nástup robotizace reaguje i naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín, která do svých učebních plánů již v minulých letech zahrnula mechatroniku, robotiku, senzoriku a zároveň připravuje vytvoření robotického pracoviště přímo ve škole.
V moderované diskusi, se přítomní shodli, že důležitá je podpora již na úrovni základního vzdělávání formou praktických dílen a exkurzí ve výrobních závodech, aby se v dětech podpořil zájem o technické obory. Firmy dnes potřebují hlavně pracovníky kvalifikované a spolehlivé, k čemuž pomáhá správná volba oboru na střední škole a podpora v rodině.
Setkání se uskutečnilo 16. 3. 2016 v Jičíně.

Národní kolo soutěže NAG 2016

Národní kolo soutěže Networking Academy Games se tentokrát konalo v pátek 18. března 2016 v prostorách Smíchovské střední průmyslové školy v Praze. Zadání praktické části soutěže bylo postaveno na řešení úlohy ve vztahu k současnému trendu IoT. Soutěžící řešili sběr dat o spotřebě z elektroměrů v síti klientů za situace, kdy k získání těchto informací bylo zapotřebí vyřešit zhruba 9 problémů bránících přístupu k těmto uzlům sítě. Autor zadání po vyhodnocení řešení konstatoval, že úspěšnost řešení byla v nejlepších případech kolem šedesáti procent. Z výsledků je vidět, že studentům schází především zkušenosti z praxe, kde se budou potkávat s nejrozmanitějším sortimentem problémů.
Naše družstvo ve složení Petr Hotovec, Jan Odvárko a Ondřej Šimeček ze třídy I4A obsadilo tentokrát v konečném účtování 11. místo. Jde o horší výsledek než v předchozím ročníku. Jak ale podotkl pořadatel soutěže Martin Průša, v republice je přibližně 80 akademií, ale odvahu zúčastnit se národního kola soutěže mají necelé dvě desítky z nich. Proto je třeba poděkovat našim reprezentantům za čas věnovaný přípravě na soutěž. Věřím, že získané vědomosti a zkušenosti jim pomůžou v jejich dalším profesionálním rozvoji.

VOŠ a SPŠ, Jičín – druhá nejlepší odborná škola v Královéhradeckém kraji

V 5. ročníku programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence středních škol 2015" byla naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín, ohodnocena jako druhá nejlepší střední odborná škola v Královéhradeckém kraji. V celorepublikové konkurenci se řadíme na vynikající 8. místo mezi odbornými školami.

Střední školy jsou zde hodnoceny podle úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Na základě tohoto hodnocení získala naše škola téměř 80 000 Kč.

Kraj ocenil příkladnou spolupráci škol a zaměstnavatelů

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis byly 13. listopadu 2016 vyhlášeny výsledky druhého ročníku oceňování spolupráce škol a firem. Ke kategorii „Firma škole“ nově přibyla kategorie „Škola firmě“. Právě v této kategorii byla naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín nominována firmou DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad.

Zájem o absolventy a studenty VOŠ a SPŠ, Jičín na Regionálním veletrhu pracovních příležitostí

„Vy jste z průmyslovky? Tak to bychom Vás rádi zaměstnali. Potřebujeme obráběče, nástrojaře, technology, konstruktéry, elektrotechniky. Že ještě nemáte ukončeno vzdělání? Nevadí, přijmeme Vás jako brigádníky nebo u nás můžete absolvovat studijní či učební praxi. Přijeďte k nám na exkurzi, seznámíme Vás s naším závodem a jeho výrobním programem.“
Tato a podobná slova slyšeli studenti a žáci naší školy z úst zástupců firem a podniků na Regionálním veletrhu pracovních příležitostí, který se konal v pátek 4. září v jičínském Masarykově divadle. Volná pracovní místa zde nabízely jak společnosti z Jičína (Continental, SanSwiss, Hydra, SpofaDental), tak i firmy či menší podniky z regionu – např. Fonak Kbelnice, SQS Vláknová optika, Enika Nová Paka, Magna Antolin Libáň, Alucon Lázně Bělohrad, MPZ /Montáž-Projekce-Zpracování/ Dolní Bousov. Situace na trhu práce jasně ukazuje, že zájem o kvalifikované technické profese roste. V době nových technologií a výrobních postupů dobrých a šikovných techniků stále není dost. Proto neváhejte, využijte dané příležitosti a „Jděte do toho!“

IQRF Alliance

18. září 2015 se naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín stala členem IQRF Alliance. IQRF Alliance je volné sdružení právnických a fyzických osob, které mají zájem na vzájemné výhodné spolupráci v bolasti vývoje, výroby, podpory prodeje a prodeje zařízení s využitím technologie IQRF Data Controlled Transceivers. Aliance je sdružení bez právní subjektivity. Zakladatelem Aliance je společnost IQRF Alliance s.r.o., sídlo Jičín, Průmyslová 1275.
IQRF Smart School
IQRF Smart School je program IQRF Alliance zaměřený na podporu výuky, vzdělávání a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové komunikace, technologie IQRF a internetu věcí.
Cílem programu je napomoci školám zvýšit atraktivitu jejich studijních programů, prestiž školy a propojit výukové aktivity škol s reálnou praxí komerčních firem.
Druhým klíčovým cílem programu IQRF Smart School je pomoci studentům připravit se na reálnou praxi ve špičkových komerčních firmách a zvýšit tak jejich uplatnění a cenu na trhu práce.
Škola svým studentům prostřednictvím svých proškolených a certifikovaných lektorů zajistí certifikaci znalostí IQRF technologie pomocí připravených testů.

Vybavení

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
• škola disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni:
o učebna počítačových sítí s moderními routery a switchi pro výuku na samostatně fungující cvičné počítačové síti,
o učebna s virtualizovanými operačními systémy pro výuku správy serverů a stanic,
o učebna počítačové grafiky s moderní snímací technikou a softwarem pro úpravu fotografií a videí,
o učebny s programovým vybavením pro výuku CAD/CAM systémů a 3D tiskárnou,
o učebny s připojením k SQL pro výuku databázových systémů a programování,
o učebna CNC programování se simulátory obráběcích strojů se systémy Siemens a Heidenhain,
o učebna mechatroniky s vybavením pro výuku v oblasti pneumatických a elektropneumatických systémů, programování průmyslových automatů (PLC) a modelem výrobní linky osazeným reálnými prvky užívanými v průmyslové automatizaci,
o učebna mikroprocesorové techniky s mikroprocesory a prvky MCS-8051, PIC, Arduino a IQRF,
o laboratoře elektrotechnických měření a automatizace se sadami senzorů fyzikálních veličin, termovizní kamerou a stavebnicemi hydraulických systémů,
o dílny s obráběcími stroji včetně CNC frézky a CNC soustruhu
… dále škola
• je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program – žáci absolvující tento kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí, doložené mezinárodním certifikátem
• je členem IQRF Alliance – škola zajistí žáků certifikaci znalostí IQRF z oblasti bezdrátové komunikace ptostřednitcvím IQRF technologie
• umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy
• po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb. §5
• funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill
• zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (ABB, FESTO, Microrisc, MSV Brno), odborné a jazykové zahraniční stáže a exkurze (Anglie, Slovensko, Německo, Holandsko)
• se může chlubit žáky úspěšnými v řadě soutěží (SOČ, Matematická soutěž, CNC programování, KYBER ROBOT)
• organizuje pro studenty adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní a kulturní akce
• poskytuje žákům tříletých učebních oborů stipendia
• umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu, programování v jazyce JAVA, šachový kroužek, kroužek závodění na automobilovém simulátoru aj.
• umožňuje výhodně získat řidičský průkaz
• škola předává úspěšným absolventům Europassy
• škola disponuje vlastním domovem mládeže a jídelnou

Stravování

Škola má vlastní školní jídelnu v Denisově ulici 212. Školní kuchyň a jídelna byly v roce 2008 kompletně rekonsturovány.

Ubytování

Ubytování a celodenní stravování je zajištěno na domově mládeže v Denisově ulici 212.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1820M01 – Informační technologie
Informační technologie
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní90
Studijní obor připravuje žáky pro činnost v oblasti informačních technologií. Při studiu žáci získají především technické znalosti a dovednosti v oblasti programového vybavení, technického vybavení, aplikace osobních počítačů, počítačové komunikace, výměny a ochrany dat, programování, počítačových sítí, databázových systémů a ekonomických agend. Aktuálně do výuky zařazujeme programování mobilních aplikací. Absolventi se uplatní např. jako programátoři nebo správci počítačové sítě.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
2641M01 – Elektrotechnika
Automatizace a aplikovaná elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Absolventi oboru najdou uplatnění jako servisní a zkušební technici, opraváři, konstruktéři, diagnostici a projektanti prostředků automatizační techniky, dále se uplatní u firem, které se zabývají telekomunikační technikou, informačními technologiemi a slaboproudými zařízeními všeobecně. Jsou připravováni pro činnost v oblasti montáže, konstrukce a oživování elektronických zařízení a práce s přenosovou technikou kabelovou i bezdrátovou.
Ve 2. ročníku si žáci volí zaměření: slaboproudá elektrotechnika, automatizační technika nebo elektronické počítačové systémy.
Po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb. §5.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
2341M01 – Strojírenství
Mechatronika a programování CNC strojů
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní60
Studijní obor připravuje žáky pro činnost středních technických pracovníků ve strojírenské výrobě, dopravě a dalších odvětvích, včetně nevýrobní sféry.


Specializace: programování CNC strojů


K profilovým předmětům patří mechanika, kontrola a měření, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, počítačová grafika a programování CNC strojů. Studium probíhá s podporou počítačových programů pro oblast konstrukce (Pro/ENGINEER, SolidEDGE), pro oblast počítačových simulací technologických procesů (AlphaCAM – s automatickým programováním CNC strojů), součástí studia je i vlastní práce na CNC technice. Na trhu práce je o absolventy strojírenských oborů mimořádný zájem.


Specializace: mechatronika


Mechatronika je relativně mladý obor, vzniklý implementací stále dokonalejších prvků výpočetní techniky do původních pouze elektromechanických strojů, které tak získávají novou kvalitu. Tento studijní obor je určen pro přípravu středoškolských odborníků se znalostmi v oblasti informatiky, automatizace, diagnostiky, měřicích a řídicích procesů s optimálním využitím mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických prvků. Absolvent najde uplatnění v nejrůznějších oblastech, kde jsou využívány systémy vyšších generací automatizace.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
Školné: 0
2341N02 – Strojírenství s využitím CAD a CAMVyšší odborné vzdělání2017–20183 rokyDenní34
Studium oboru je zejména zaměřeno na praktické činnosti, proto studenti vykonávají pětiměsíční souvislou praxi v technických, výrobních a předvýrobních útvarech. Absolvent umí využívat CAD, CAM a CAE systémy v oblasti konstrukce a návrhu součásti, tvorby řídících programů pro obrábění. včetně optimalizace obráběcích procesů a orientovat se i v oblasti inženýrských výpočtů.

Absolventi najdou uplatnění na řídících a rozhodovacích místech ve strojírenských provozech. Uplatní se především v těchto profesích: samostatný strojírenský technik dispečer, konstruktér, kontrolor jakosti, manažer provozu, projektant, technický manažer provozu, technolog.
Studium je zakončeno absolutoriem, úspěšný absolvent získá titul Diplomovaný specialista DiS.
Školné je ve výši 3000 Kč ročně.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství s využitím CAD a CAM
Školné: 3000
2356H01 – Obráběč kovů
Obráběč kovů
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní15
Noví učni oboru obráběč kovů začnou od 1. září dostávat od Královéhradeckého kraje měsíčně 300 korun. Stipendium kraje se bude učňům během studia zvyšovat. Vedle měsíčních stipendií budou studenti dostávat za jedničku z odborného výcviku odměnu tisíc korun, za dvojku pět set korun.
Nejprve se žáci tohoto oboru naučí obsluhovat klasické obráběcí stroje (soustruhy, frézky, brusky apod.). Následně je výuka orientována na programování, seřizování, obsluhu a údržbu NC a CNC strojů. Úspěšní absolventi naleznou uplatnění v obrobnách, nástrojárnách a údržbářských dílnách strojírenských podniků.
Výuka SOU probíhá např. na pracovištích těchto firem: SECO GROUP a.s. Jičín, VAPOS s.r.o. Jičín, TM ELITEX s.r.o. Lomnice nad Popelkou, TRIGA – MF s.r.o. Lomnice nad Popelkou, EMUGE s.r.o. Lomnice nad Popelkou, DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad.
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní15
Noví učni oboru zámečník začnou od 1. září dostávat od Královéhradeckého kraje měsíčně 300 korun. Stipendium kraje se bude učňům během studia zvyšovat. Vedle měsíčních stipendií budou studenti dostávat za jedničku z odborného výcviku odměnu tisíc korun, za dvojku pět set korun.
Žáci se učí vyrábět strojní součásti ručně i na obráběcích strojích. Provádějí montážní a údržbářské činnosti. Najdou uplatnění v montážních a údržbářských provozech strojírenských podniků a v údržbářských profesích všech výrobních i nevýrobních organizací.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik

Fotogalerie

VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45VOŠ a SPŠ, Jičín, Denisova ul. 2012Sportovní areál školyManipulační pracovní staniceExkurze v České televiziPracoviště pro výuku pneumatikyElektrotechnická měřeníSoutěž solárních robotůMěření strojních součástíPráce v programu FluidSimUčebna ICTSvařování obalenou elektrodouZe stáže v LondýněVodácký kurzOdborná učebnaProgramovací stanice Heidenhain iTNC 530Učebna CNC programováníŠkolní jídelnaStavba solárních robotůDílnyCNC soustruh

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.