Logo Stredniskoly.cz

Církevní základní a střední škola Plzeň (CIŠ Plzeň)

www.csos.cz
www.cirkevni-skola.cz
porici (zavináč) csos.cz
cernikova (zavináč) csos.cz
dostalova (zavináč) csos.cz
371 594 492
731 410 937

Sídlo školy

Táborská 28
Plzeň, okres Plzeň-město, 32600
Hodnocení prezentace (Co je to?):
55,33 %
Typ školy: Církevní škola
Ředitel(ka): Mgr. Jana Černíková
Zřizovatel:Biskupství plzeňské
Kontaktní osoby:Mgr. Jana Černíková (ředitelka školy), 731 410 937
Ing. Dagmar Dostálová (zástupkyně ŘŠ, garant oboru Ekologie a životní prostředí), 734 320 664
Mgr. Jana Fenclová (garant oboru Sociální činnost a Pečovatelství), 733 706 400

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Změna názvu a sídla školy

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň (CIŠ Plzeň) navazuje na úspěšnou tradici Církevní střední odborné školy Spálené Poříčí. Z praktických důvodů se naše škola stěhuje do Plzně a v září 2016 zahájí svoji činnost ve výborně vybavené školní budově na Slovanech, ze které odchází Sportovní gymnázium Plzeň.
Změna sídla školy přinese našim žákům nové možnosti především v oblasti praktického vyučování, lepší vybavenost školy a lepší dopravní dostupnost. Současně dojde k založení přírodovědně orientované základní školy.

Dálkové studium oboru Ekologie a životní prostředí a oboru Sociální činnost.

CIŠ Plzeň nabízí dálkové studium pro zájemce, kteří jsou již v zaměstnání. Výuka probíhá v pátek a v sobotu.

Zaměření oboru Ekologie a životní prostředí

Obor Ekologie a životní prostředí nabízí možnost zaměření Zájmové a záchranné chovy

Uplatnění absolventa oboru Ekologie a životní prostředí

Absolvent oboru Ekologie a životní prostředí:
• je připraven pro studium na vyšších odborných a vysokých školách především pro studium na fakultách přírodovědeckých, biologických, zemědělských, lesnických, chemických, lékařských, veterinárních, pedagogických a dalších.
• uplatní se zejména jako pracovník státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, na stavebních úřadech a v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání.
• uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se revitalizacemi a rekultivacemi, péčí o městskou i krajinnou zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, dále se uplatní ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší.
• uplatní se v povoláních ekolog - pracovník ochrany přírody a krajiny, ekolog - pracovník malého průmyslového podniku i jako referent životního prostředí státní správy, hydrolog a meteorolog. Dále se uplatní jako pracovník ekologických center a ekologických organizací v nevládním sektoru.
• uplatní jako podnikový ekolog - zodpovídá za environmentální management podniku.

Uplatnění absolventa oboru Sociální činnost

Absolvent oboru Sociální činnost:
• se uplatní jako pracovník v sociálních službách při poskytování péče přímo v přirozeném sociálním prostředí svých klientů, tj. seniorů, osob se zdravotním a mentálním postižením (dětí i dospělých) a jejich rodinám
• dále se uplatní v zařízeních sociální péče (domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích apod.) jako pečovatel
• absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě ve věku do tří let v denním režimu.

Uplatnění absolventa oboru Pečovatelská činnost

Absolvent oboru Pečovatelské služby:
• absolvent oboru se uplatní jako osobní asistenti nebo pomocníci v domácnosti, při poskytování přímé obslužné péče klientům, tj. seniorům, osobám se zdravotním a mentálním postižením (dětem i dospělým) a jejich rodinám, dále při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.
• uplatnění najdou i v zařízeních sociální péče (domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích apod.) jako pečovatelé.

Stravování

Stravování žáků je zajištěno v jídelně 13. ZŠ Plzeň.

Ubytování

Ubytování žáků je zajištěno v těsné blízkosti školy na domově mládeže SPŠE Plzeň.
Cena měsíčního ubytování je 1 100 Kč.

Vybavení

Kmenové učebny, učebna IKT, chemická a fyzikální laboratoř, biologická laboratoř, školní Akvatera, učebna sociální činnosti, učebna terapií, knihovna, školní bufet, školní kuchyň.

Další informace

CIŠ Plzeň nabízí další výhody:
• individuální přístup k žákům
• rodinnou atmosféru školy na atraktivním místě
• moderní domov mládeže v podkroví zámku
• odborné exkurze a praxe
• finanční příspěvek na exkurze a praxe ve větších vzdálenostech
• odborné učebnice, atlasy a časopisy zdarma
• propracovaný systém týdenních praxí u potenciálních zaměstnavatelů
• zahraniční exkurze a praxe
• profilaci v oborech
• účast v mezinárodních projektech
• tvorbu vlastních výukových programů
• účast na přírodovědných olympiádách
• outdoorové zájezdy.

Projekty

CIŠ Plzeň se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), který má za cíl podporu technického a přírodovědného vzdělávání na základních i středních školách.
Naše škola bude v rámci tohoto projektu realizovat obnovu laboratoří biologie a Akvatery.
Cílem projektuje je modernizace odborného vzdělávání, laboratoře budou vybaveny novým laboratorním nábytkem, mikroskopovací a projektovou technikou a dále dojde k rozšíření chovů zvířat ve školní Akvateře. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky, zvýšení motivace žáků k přírodovědnému vzdělávání, získání nových teoretických dovedností a podpoře praktických dovedností žáků.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
Zájmové a záchranné chovy
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředíŠkolné: 0
1601M01 – Ekologie a životní prostředí
Zájmové a záchranné chovy
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředíŠkolné: 16 000,- Kč
7541M01 – Sociální činnost
Pečovatelství a osobní asistence
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
7541M01 – Sociální činnost
Osobní asistence
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDálkové25
Všeobecné informace o oboru Sociální činnostŠkolné: 16 000,- Kč
7541J01 – Pečovatelské služby
Pečovatelství a osobní asistence
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity2016–20172 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Pečovatelské služby

Fotogalerie

Sídlo školySídlo školyPředsálí aulyHistorická aula zámkuProstory školyProstory školyProstory školyProstory školyProstory školyProstory školyNádvoří zámkuUčebna IVTFlorbalZámecký parkZámecký parkGeoparkTerénní základnaOdloučené pracovištěEkocetrum zázemí praxí ekologieAkvateraEkologická olympiádaZáchranná stanice poraněných živočichůZáchranná stanice poraněných živočichůZáchranná stanice poraněných živočichůVoliéra pro poraněné vodní ptactvoKroužkováníSlovenskoSlovenskoSlovenskoSlovenskoMikroskopováníMěření pH vodyMěřením nivelačním přístrojemMěření GPSMěření průhlednosti vodyMěření v meteorologické budceMěření tmavosti kouřeUrčování půdního typů-půdní sondaMapování vegetace-fytocenologický snímekMapování vodního tokůUrčování bezobratlýchUrčování dřevinUrčování asimilační plochy stromuUrčování mechůSenioři MirošovCharita RokycanyPomocné tlapkyMuzikoterapieZooterapieHypoterapieSociální péčeDomov seniorů MirošovHudební výchovaDomov Harmonie MirošovDomov Harmonie MirošovČtení v lesnických mapáchPruhové značení přírodní památkyBiologická ochrana lesa-vyvěšování budekSázení balových stromůSázení prostokořenných stromůLesnické výsadbyOdstraňování náletu na orchidejové loucePosuzování vodní nádržeSečení orchidejové louky

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2016, Školy Online.