Logo Stredniskoly.cz

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

www.uzlabina.cz
www.facebook.com/uzlabina
info (zavináč) uzlabina.cz
274 016 225 (Zástupkyně ředitele)
274 016 220 (Sekretariát)
274 016 211 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

V Úžlabině 320
Praha 10, 10000
Hodnocení prezentace (Co je to?):
93,24 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PhDr. Romana Bukovská
Zřizovatel:MHMP
Kontaktní osoby:PhDr. Romana Bukovská (ředitelka školy), 274 016 213
Mgr. Radka Müllerová (zástupkyně ředitelky), 274 016 225
Ing. Lukáš Hons (statutární zástupce ředitelky), 274 016 230
Virtuální prohlídka:Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT v Praze

SPŠE V Úžlabině je fakultní školou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a fakultní školou Fakulty biomedicínské ČVUT v Praze.

Maturitní a imatrikulační ples školy 24. 2. 2017

Maturitní a imatrikulační ples školy se koná v pátek 24. února 2017 v Radiopaláci.

CISCO ACADEMY

V rámci programu CISCO Networking Academy nabízíme žákům možnost získat během studia certifikát CISCO IT Essentials, prokazující znalosti a dovednosti z oblasti hardwaru, operačních systémů, diagnostiky a řešení problémů s počítači a počítačovými periferiemi, a dále možnost získat certifikáty v rámci programu CCNA Exploration, orientovaného na návrh, budování a správu počítačových sítí.

ECDL

ECDL - European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

Naše škola patří mezi čtyři střední školy v ČR, která disponuje prestižní akreditací v rámci programu ECDL Advanced, který testuje profesionální znalosti a dovednosti.

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Testování ECDL probíhá v naší certifikované učebně a studenti mají možnost získat certifikát za bezkonkurenčních cenových podmínek.

MS IT Academy

Microsoft IT Academy pomáhá žákům rozvíjet znalosti a dovednosti zejména v oblasti technologií společnosti Microsoft. Nejúspěšnější žáci mohou v rámci studia získat certifikace MOS (Microsoft Office Specialist) a MTA (Microsoft Technology Associate). V rámci tohoto programu mají žáci i škola přístup k nejnovějšímu softwaru firmy Microsoft. Součástí akademie je i DreamSpark – program, díky němuž mají studenti možnost získat plné verze operačních systémů či nástrojů pro vývoj vlastních aplikací.

Microsoft DreamSpark (dříve MSDN AA)

Žáci, kteří studují na naší škole alespoň jeden předmět s výukou software zahrnutého do programu MSDN AA, získají zdarma licenci aktuální verze systému Windows a další software firmy Microsoft. Jedná se například o OS Windows, MS Visual Studio, MS SQL Server a další.

ZKOUŠKY Z VYHLÁŠKY 50/78 Sb.

Absolventi oboru elektrotechnika mohou po absolvování studia a po přezkoušení získat osvědčení pracovníka znalého podle vyhlášky č. 50/78 Sb.

Stravování

Vlastní kuchyně a jídelna, výběr ze dvou jídel, cena 1 oběda je 30 Kč, automaty na teplé a studenté nápoje, bagety a cukrovinky.

Ubytování

Domov mládeže nemáme, ubytování zprostředkováváme.
http://www.uzlabina.cz/o-skole_ubytovani.html

Vybavení

Přes 30 odborných učeben vybavených počítačovou, měřicí nebo audiovizuální technikou, dvěma interaktivními tabulemi. Tři multimediální učebny, z toho jedna s 30 počítačovými stanicemi. Nově vybudovaná odborná učebna pro fyziku a chemii. Odborné učebny pro praktické vyučování. Dvě nově rekonstruované odborné učebny pro výuku programování. Nová počítačová učebna pro výuku cizích jazyků. Velký sportovní areál s různými sportovišti včetně hřiště na kopanou, velká posilovna. Dále knihovna s počítači s přístupem na internet. Šatnové skříňky, WI-FI, přístup k síti internet je zdarma. Školní klub.

Další informace

Certifikáty:
a) ECDL testování probíhá v naší certifikované učebně a žáci školy mají možnost získat certifikát za bezkonkurenčních cenových podmínek
b) CISCO IT Essentials, kterým držitel prokazuje dosažení znalostí z hardwaru, softwaru a komunikačních dovedností
c) CISCO CCNA certifikáty orientované na návrh, budování a správu počítačových sítí
d) Certifikace MOS (Microsoft Office Specialist) a certifikace MTA (Microsoft Technology Associate)
e) Autodesk Academia Program
f) V rámci licence MICROSOFT DREAMSPARK možnost bezplatně používat na domácích počítačích některé programy firmy Microsoft
g) Absolventi školy obdrží tzv. Europass

Úžlabinská informatika - soutěž pro žáky 8. tříd

Pro žáky 8. tříd pražských základních škol každoročně připravujeme soutěž se zajímavými cenami. Soutěž se koná vždy na začátku června. Podrobnější informace budou včas vyvěšeny na www.uzlabina.cz

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2641M01 – Elektrotechnika
Aplikovaná elektronika
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Obor Elektrotechnika zajišťuje žákům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb.

Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů (paměťový osciloskop, logický analyzátor aj.). Na teoretické poznatky bezprostředně navazují praktická cvičení, kde si žáci vyzkoušejí i profesionální prostředky pro automatizované měření.

Od třetího ročníku si žáci volí zaměření:

Řídicí systémy
Žáci programují vybrané typy řídicích mikroprocesorů a navrhují jejich praktické využití. Řeší praktické úlohy z oblasti řízení a regulace na simulačních programech i v reálných aplikacích. Využívají datové sítě pro ovládání zařízení na dálku. Programují modely soustav řízených řídicími automaty.

Inteligentní budovy
Žáci se seznámí s metodami správy a komplexního řízení budov z oblasti průmyslu i občanské vybavenosti. Získají potřebné znalosti o technických a humánních systémech. Navrhují, programují a diagnostikují inteligentní elektroinstalace budov na výukových panelech podle firemních a mezinárodních standardů.

Lékařské přístroje
V tomto studijním zaměření se propojují znalosti z biologie, lékařství, teoretické fyziky, elektroniky a elektrotechniky. Žáci se seznámí s popisem biologických systémů a funkčními vlastnostmi jednotlivých orgánů, s metodami měření biologických signálů a jejich zpracováním, s radiodiagnostickými a radioterapeutickými metodami a přístrojovým vybavením (funkční diagnostika orgánů, principy rentgenového ozařování, Leksellův gama nůž…).

Výuka je rozšířena o diagnostické metody, které ve větší míře aplikují výpočetní techniku (např. u počítačové tomografie a nukleární magnetické rezonance). Během studia žáci pracují s moderními lékařskými přístroji. Pro žáky je připraven i kurz první pomoci. Škola úzce spolupracuje s příslušnými odbornými pracovišti lékařských zařízení a s odbornými pracovišti Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
Školné: ne
1820M01 – Informační technologie
Informační technologie
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní60
Ve společné části žáci získají pokročilé znalosti i dovednosti potřebné pro správu operačních systémů Windows a Linux včetně jejich serverových aplikací a orientují se v technologiích současných datových sítí. Praktická i teoretická výuka ve společné části je založena na obsahu kurzů CISCO IT Essentials a CCNA Exploration.

Profilová část studijního programu umožňuje žákům získat další specializaci v následujících oblastech:

Programování
Žáci programují konzolové, okenní i webové aplikace. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování.

Tvorba webových aplikací
Žáci vytvářejí moderní webové aplikace. Dbají na grafickou úpravu svých webových stránek. Rozumějí základním principům fungování webu. Jsou připraveni se i po absolvování studia dále vzdělávat ve vytváření webových aplikací.

Herní grafika
Žáci získají praktické dovednosti při práci s animačním a vizualizačním programem Autodesk 3ds MAX. Při své práci využívají grafické tablety.

Programování mikrořadičů
Žáci se naučí psát programy pro řízení a ovládání přípravků připojených k mikročipům (v C nebo C++). Získají přehled o vlastnostech mikročipů a jejich využití v praxi.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: ne
7842M01 – Technické lyceum
Technické lyceum
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Žáci získají širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou matematiky, fyziky a chemie. Mezi povinné odborné předměty patří technické kreslení, deskriptivní geometrie, CAD systémy, IKT a programování.

Žáci se naučí využívat výpočetní techniky jako efektivního nástroje pro svůj profesní a osobnostní rozvoj (kancelářské aplikace, prezentace aj.). Důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Už od 1. ročníku se vyučuje dvěma cizím jazykům, povinně angličtině a volitelně němčině nebo ruštině, a ve 4. ročníku dále odborné angličtině.

Profilová část studijního programu umožňuje žákům získat další specializaci v následujících oblastech:

Programování
Žáci programují konzolové, okenní i webové aplikace. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování.

Tvorba webových aplikací
Žáci vytvářejí moderní webové aplikace. Dbají na grafickou úpravu svých webových stránek. Rozumějí základním principům fungování webu. Jsou připraveni se i po absolvování studia dále vzdělávat ve vytváření webových aplikací.

Průmyslový design
Žáci se seznámí s historií a současnými trendy produktového designu, se základy kresby a pravidly designové tvorby. Tvoří jednoduché návrhy drobných technických spotřebních předmětů včetně jejich konstrukčních řešení s ohledem na volbu použitého materiálu, ergonomii, funkčnost a ekologii.

Pracují s CAD systémy řady AutoCAD, AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor Profesional a dále Autodesk Alias Studio, nejpoužívanějším programem v oboru. Odborné pracoviště žáka tvoří 24" monitor, speciální tablet pro designéra a nejlepší softwarové vybavení pro produktivní konstrukční a designérské metody (Rapid Prototyping).
Všeobecné informace o oboru Technické lyceum
Školné: ne
1820M01 – Informační technologie
Správa operačních systémů a počítačových sítí
Střední vzdělání s maturitou2017–20182 rokyDálkové15
Dálkové zkrácené dvouleté studium v oboru Informační technologie je určeno uchazečům, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení, a podání přihlášky ke studiu. Žáci SŠ, kteří ještě nesložili maturitní zkoušku, předkládají kopii výročního (ročního) vysvědčení, maturitní vysvědčení doloží u zápisu do 1. ročníku.

Cílem školního vzdělávacího programu Správa operačních systémů a počítačových sítí je připravit žáka co nejlépe k pracovnímu uplatnění v IT profesích typu správce operačních systémů a počítačových sítí na úrovni administrátora a správce aplikačních programů a služeb na základní programátorské úrovni.

Obsah výuky v dálkovém studiu je v souladu s obecnou koncepcí oboru Informační technologie. Výuka je koncipována v souladu s náplní kurzů CISCO IT Essentials a CCNA R&S, vybraných kurzů MOS a MTA a v souladu s požadavky ECDL Core a Advanced. V průběhu studia mohou žáci složit certifikované zkoušky v rámci všech jmenovaných programů.

Forma výuky při dálkovém studiu
Výsledky vzdělávání a učivo odborných předmětů pro zkrácené dálkové studium odpovídá obsahově náplni
odborných předmětů společné části výuky denního čtyřletého studia v oboru Informační technologie. Vyučované předměty se týkají výhradně odborné přípravy a prohlubování znalostí odborné angličtiny
v oblasti IT.

Vzdělávání v rámci dálkového studia probíhá převážně formou samostudia a také formou povinných konzultací v délce 45 minut, ve kterých je realizována praktická část výuky a průběžné ověřování znalostí a dovedností žáků. Povinné konzultace probíhají zpravidla v pondělí od 12.25 do 17:45 hodin, v prvním ročníku v podobě 6hodinových bloků v průběhu celého školního roku (34 týdnů), ve druhém ročníku v podobě 7hodinových bloků (od 8:45 do 18:40 hodin) v průběhu školního roku (30 týdnů). Povinné konzultace jsou složeny z dvouhodinových až tříhodinových bloků výuky jednotlivých předmětů dle rozvrhu, který bude zveřejněn na začátku září.

Podklady pro samostudium získají žáci od vyučujících jednotlivých předmětů v elektronické podobě. Studium je po dvou letech zakončeno maturitní zkouškou pouze z odborných předmětů. Žák skládá dvě ústní maturitní zkoušky a jednu praktickou maturitní zkoušku.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: ne
Volná pracovní místa
Datum vloženíPlatnost doPopis
20.02.201731.08.2017Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 přijme kvalifikovaného učitele/učitelku předmětu anglický jazyk (výhodou aprobace v kombinaci s jiným předmětem – není podmínkou) na plný úvazek. Nástup: od 1. 9. 2017. Kontakt: hons@uzlabina.cz, tel. 274 016 230.
23.02.201631.08.2017Nabídka pracovních pozic pro učitele odborných předmětů

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 přijme od nového školního roku kvalifikované učitele/učitelky odborných předmětů:

Učitel/ka programování (C#)
• výuka programování na základní i středně pokročilé úrovni v C#, případně C++,
• znalost nástrojů a prostřední ASP.NET,
• v ideálním případě v kombinaci s další nabízenou oblastí.

Učitel/ka tvorby webu
• výuka tvorby dynamického webu na základní i středně pokročilé úrovni,
• znalost tvorby dynamického webu v PHP s využitím MySQL, JavaScript, AJAX, JSON, JQuery,
• v ideálním případě v kombinaci s další nabízenou oblastí.

Učitel/ka operačního systému Linux
• základy administrace operačního systému Linux,
• konfigurace a správa aplikačních serverů v Linuxu,
• v ideálním případě v kombinaci s další nabízenou oblastí.

Své profesní nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: hons@uzlabina.cz. Nabídky volných míst jsou určeny i pro absolventy.

Fotogalerie

Areál školyBudova školyPřístavba školyPřístavba školy v ziměFotbalové hrištěFotbalové hřištěSportovní den školyHrištěTělocvičnaPosilovnaPosilovnaŠkolní jídelnaŠkolní jídelnaKmenová učebnaKmenová učebnaOdborná učebna pro výuku programováníOdborná učebna s 30 počítači a SMART tabulíOdborná učebnaUčebna programováníUčebna grafiky a programováníUčebna cizích jazykůOtevření nové učebny cizích jazykůUčebna jazykůAudiovizuální učebna (SMART tabule)Budování odborné učebny elektrotechnických měřeníModernizovaná učebna elektrotechnických měřeníUčebna elektronikyUčebna fyziky a chemieUčebna praktického vyučováníPráce s 3D tiskárnouUčebna praktického vyučováníŠkolní klubSlavnostní předávání certifikátů ECDLSchola Pragensis 2013

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.