Logo Stredniskoly.cz

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

www.hotelova-skola.cz
sekretariat (zavináč) hotelova-skola.cz
281 012 111 (Sekretariát)

Sídlo školy

Slavětínská 82
Praha 9 Klánovice, 19014
Hodnocení prezentace (Co je to?):
22,27 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Miloš Procházka
Zřizovatel:SČMSD Praha s.r.o.

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2954H01 – Cukrář
cukrář
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní30
Žáci se naučí zpracovávat základní suroviny a přísady pro výrobu cukrářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, restauračních moučníků, dohotovovat je a zdobit. Seznámí se s obsluhou a základní údržbou strojního cukrářského zařízení, vedení předepsané evidence, dodržování hygienických předpisů a norem při výrobě, balení a expedici. Praxi mají přímo na cukrářských úsecích prestižních hotelů Clarion a Marriot. A pokud se žákům u nás na škole zalíbí, tak mohou pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu a doplnit si maturitu v oboru Podnikání.

Uplatnění na pracovním trhu: výborné
Školné: zdarma
V rámci individuálního sociálního programu majitele školy skupiny COOP lze obdržet pomůcky a pracovní oblečení zdarma. (kontaktujte prosím ředitele školy)
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: zdarma
6551H01 – Kuchař - číšník
kuchař-číšník
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyDenní30
Obor je určen pro žáky připravující se na výkon povolání kuchař nebo číšník ve všech formách gastronomických provozů. Nejdůležitější je pro tento obor praktická výuka, proto jsme u nás oproti běžnému systému jiných škol navýšili počet hodin praktické výuky. Výuka probíhá v cyklech po 14ti dnech - teoretická ve škole 4 dny, praktická 6 dnů (1 den v gastronomickém studiu školy, 5 dní na pracovištích odborného výcviku).

Vedle praxe žáků na pečlivě vybraných pracovištích je stěžejním předmět Kulinářství, vyučovaný profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách.

Po ukončení oboru si mohou žáci nástavbovým studiem na naší škole doplnit maturitní zkoušku v oboru gastronomie nebo podnikání.

Specializace oboru: kuchař, číšník, kuchař-číšník
Uplatnění na pracovním trhu: výborné
Školné: zdarma
V rámci individuálního sociálního programu majitele školy skupiny COOP lze obdržet pomůcky a pracovní oblečení zdarma. (kontaktujte prosím ředitele školy)
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: zdarma
6551H01 – Kuchař - číšník
kuchař-číšník
Střední vzdělání s výučním listem2016–20173 rokyKombinované30
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšníkŠkolné: 11000
6542M01 – Hotelnictví
hotelnictví moderně
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDenní30
Obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelových služeb v cestovním ruchu. Absolventi mají možnost se uplatnit v obchodně-podnikatelských činnostech, v odborně-provozních činnostech nebo na pozici středního managementu ve všech formách podnikání. I v tomto maturitním oboru klademe velký důraz na praktickou výuku, proto jsme oproti běžnému systému jiných škol navýšili počet hodin praktické výuky.
V prvním a druhém ročníku je to jeden den v týdnu v gastronomickém studiu školy, odborných učebnách stolničení, sommelierství a výukové školní kavárně. Stěžejním je předmět Kulinářství, vyučovaný profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách.
Ve třetím a čtvrtém ročníku je to potom jeden den v týdnu. Praktická výuka probíhá střídavě na odborných pracovištích hotelového provozu nebo v počítačových učebnách při práci s hotelovými, restauračními, účetnickými a dalšími systémy, se kterými se absolventi mohou v budoucnu v tomto oboru setkat. Tyto programy mají díky našemu systému Učebna Online žáci k dispozici během celého studia i z domova.Žáci vykonávají také v průběhu školního roku souvislou odbornou praxi v délce 4 týdnů na odborných pracovištích hotelového provozu.

Dalším bonusem pro naše žáky je výuka cizích jazyků kvalifikovanými rodilými mluvčími pro anglický, španělský a ruský jazyk. Pro žáky učící se německý jazyk nabízíme výhodné umístění na pracovních stážích v německy mluvících zemích.V rámci individuálního sociálního programu majitele školy skupiny COOP lze studovat již od 0,- Kč. (kontaktujte prosím ředitele školy)
Všeobecné informace o oboru Hotelnictví
Školné: 18000
6542M01 – Hotelnictví
hotelnictví moderně
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyKombinované30
Všeobecné informace o oboru HotelnictvíŠkolné: 18000
6542M02 – Cestovní ruch
cestovní ruch a gastronomie
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDenní15
Obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v komplexu služeb cestovního ruchu. Absolventi mají možnost uplatnit se jako pracovníci cestovních agentur, turistických a informačních center, hotelových komplexů nebo v průvodcovské sféře. Učební plán obsahuje mimo předmětů všeobecně vzdělávacích a odborné praxe i předměty odborně zaměřené na zeměpis a služby cestovního ruchu, regionální gastronomii, dějiny kultury, informační a komunikační technologii, ekonomiku a podnikání, lázeňské a průvodcovské služby, fiktivní firmu, apod.

Praktická výuka probíhá v počítačových učebnách při práci s programy pro provoz cestovních kanceláří, účetnickými a dalšími systémy, se kterými se absolventi mohou v budoucnu v tomto oboru setkat. Tyto programy mají díky našemu systému Učebna Online žáci k dispozici během celého studia i z domova. Nejdůležitější částí praktické výuky v tomto oboru je vedení vlastní cestovní kanceláře, v rámci které žáci organizují a pořádají výlety, exkurze a zájezdy pro okolní klientelu.

Žáci vykonávají také v průběhu školního roku souvislou odbornou praxi v délce 4 týdnů na odborných pracovištích v cestovních kancelářích, agenturách nebo informačních centrech.

Dalším bonusem pro naše žáky je výuka cizích jazyků kvalifikovanými rodilými mluvčími pro anglický, španělský a ruský jazyk. Německý jazyk je vyučován na velmi vysoké úrovni českým učitelem.

Uplatnění na pracovním trhu: velmi dobré
Školné: 1.600 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)
V rámci individuálního sociálního programu majitele školy skupiny COOP lze studovat již od 0,- Kč. (kontaktujte prosím ředitele školy)
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruch
Školné: 16000
6542M02 – Cestovní ruch
cestovní ruch a gastronomie
Střední vzdělání s maturitou2015–20164 rokyKombinované15
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruchŠkolné: 16000
6541L01 – Gastronomie
gastronomie zdravě
Střední vzdělání s maturitou2016–20174 rokyDenní30
Obor je určen pro absolventy tříletých oborů kuchař, číšník nebo kuchař-číšník a navazuje na odborné a všeobecné znalosti žáka získané v průběhu předchozího odborného vzdělání. Absolventi se uplatní ve všech typech provozů především ve funkci provozních pracovníků v oblasti stravování a ubytování, ve středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti pohostinství, ubytovacích a dalších služeb.

Specializace oboru: řízení výroby, řízení odbytu.

Školné: 1.600 Kč/měsíc, 10 měsíců ve školním roce
V rámci individuálního sociálního programu majitele školy skupiny COOP lze studovat již od 0,- Kč. (kontaktujte prosím ředitele školy)
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 13000
6441L51 – Podnikání
podnikání ve službách
Nástavbové studium2016–20172 rokyDenní30
Obor je určen pro absolventy všech tříletých oborů a navazuje na všeobecné znalosti žáka získané v průběhu předchozího odborného vzdělání. Absolventi se uplatní ve všech typech provozů především ve funkci provozních pracovníků, ve středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé.

Specializace oboru: počítačové systémy, management firmy

Školné: 1.600 Kč/měsíc, 10 měsíců ve školním roce
V rámci individuálního sociálního programu majitele školy skupiny COOP lze studovat již od 0,- Kč. (kontaktujte prosím ředitele školy)
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 16000
6441L51 – Podnikání
podnikání ve službách
Nástavbové studium2016–20172 rokyKombinované30
Kombinovaná forma vzdělávání trvá dva roky (stejně jako denní) a je založena na střídání denní a distanční formy vzdělávání.

Denní forma je realizována dle rozvrhu v dvoudenních blocích o celkovém rozsahu 48 hod. za pololetí. Distanční forma vzdělávání se uskutečňuje prostřednictvím e-learningového systému Moodle, který umožňuje mimo jiné kontakt žáka se školou a jednotlivými vyučujícími daných předmětů, přístup k individuálním studijním plánům, k doporučené literatuře a studijním materiálům. Dále umožňuje zadávání, odevzdávání a vyhodnocování různých druhů úkolů a testů.

Do učebního plánu kombinované formy vzdělávání jsou zařazeny stejné předměty jako ve formě denní, jsou však navíc upraveny po obsahové a didaktické stránce s ohledem na specifika vzdělávání dospělých a jejich dosavadní profesní zkušenosti. Vzdělávání v kombinované formě se realizuje z velké části samostudiem podle individuálních studijních plánů s povinností absolvovat vyučovací hodiny stanovené rozvrhem za účelem vysvětlení a procvičení problematické látky v jednotlivých předmětech. Dále mají žáci možnost vedle konzultace e-learningovou formou využít i osobní, individuální konzultace s vyučujícími.

Praktická výuka je zabezpečena formou učební a odborné praxe. Jejím cílem je rozšířit profesní vědomosti a dovednosti získané v tříletém oboru vzdělání činnostmi v reálném provozu.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 16000
6541L51 – Gastronomie
gastronomie
Nástavbové studium2016–20172 rokyDenní30
Obor je určen pro absolventy všech tříletých oborů a navazuje na všeobecné znalosti žáka získané v průběhu předchozího odborného vzdělání. Absolventi se uplatní ve všech typech provozů především ve funkci provozních pracovníků, ve středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé.

Specializace oboru: počítačové systémy, management firmy

Školné: 1.600 Kč/měsíc, 10 měsíců ve školním roce
V rámci individuálního sociálního programu majitele školy skupiny COOP lze studovat již od 0,- Kč. (kontaktujte prosím ředitele školy)
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 16000

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.