Logo Stredniskoly.cz

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

www.spsgocar.cz
www.facebook.com/spsgocar
www.youtube.com/spsgocar
sekretariat (zavináč) spsgocar.cz
261 217 206 (Ústředna)
261 212 572 (Kancelář školy)

Sídlo školy

Družstevní ochoz 1659/3
Praha 4, 14000
Hodnocení prezentace (Co je to?):
84,82 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Bc. Tomáš Langer
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Kontaktní osoby:Ing. Bc. Tomáš Langer (ředitel školy), 261 212 572
Mgr. Martina Zdražilová (zástupce ředitele), 244 016 225
Ing. Libuše Kapounová (zástupce ředitele), 244 016 226
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Projektové dny pro žáky základních škol

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol pořádáme projektové dny. Během návštěvy se účastník zapojí do života naší školy a seznámí se nejen s jejím prostředím, ale také s 4 letým studijním oborem Stavebnictví. Témata projektových dnů:
- Projektujeme ve 3D
- Chemie může být zábavná, poučná i tajemná
- Beton kolem nás
- Krok za krokem Gočárovkou
- Kreslení podle skutečnosti
- Digitální interiér
- Geocaching
Program začíná vždy v 10:00 hodin a trvá 2 až 3 hodiny. Projektového dne se může zúčastnit celá třída základní školy (v doprovodu svého učitele) nebo jednotliví mladí zájemci se svými rodiči. Bližší informace o termínech projektových dnů najdete na internetových stránkách školy.

Tradice a zkušenost

Ve výuce oboru má škola tradici trvající 179 let. Sídlo školy od roku 1945 do roku 1993 bylo v budově ve Zborovské ulici v Praze 5. V září 1993 se škola přestěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci. Od té doby nese čestné jméno po slavném a významném architektovi Josefu Gočárovi, který ve škole maturoval v roce 1902. SPŠ stavební Josefa Gočára je pojmem v odborném školství. Byla a je školou, která dává absolventům dobré odborné základy. Stavitelství je krásným technickým oborem, který tvůrčí činností zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí. Úkolem školy a snahou pedagogického sboru je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem. Snažíme se o komplexní přípravu našich studentů, aby dokázali řešit úkoly samostatně, zodpovědně, uměli využívat nejmodernější techniku, komunikovali alespoň v jednom světovém jazyce, aby se dokázali v životě prosadit a dobře uplatnit.

Profil absolventa

Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Studenti získají vědomosti, dovednosti a schopnosti, jež jim umožní najít uplatnění v povolání stavební technik v těchto oblastech:
- příprava staveb, příprava a realizace investic a engineering
- projektant se znalostí projektování v CAD systémech
- při provádění staveb, adaptací a rekonstrukcí budov jako mistr nebo stavbyvedoucí
- ve správních institucích jako referent státní správy a samosprávy
- ve stavebních laboratořích a zkušebnách
- v marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků
Po pěti letech praxe lze vykonat autorizační zkoušku, která opravňuje absolventa k samostatnému podnikání (projektová činnost a provádění staveb, jejich změn a odstraňování) nebo k výkonu řídící funkce ve stavebních firmách nebo v projektových organizacích. Stavební firmy projevují o absolventy trvalý zájem. Uplatnění absolventů je zatím bezproblémové.
Absolventi školy mají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole, především na fakultě stavební a na fakultě architektury ČVUT.

Vybavení

Škola je umístěna v klidném tichém prostředí s dobrými podmínkami pro výuku i využití volného času. Každá třída má vlastní kmenovou učebnu. Velmi dobré vybavení odborných učeben, mimořádně dobré zázemí pro sport (2 tělocvičny, posilovnu, horolezeckou stěnu, venkovní hřiště) vytváří žákům dobré prostředí ke studiu. Škola má pět učeben výpočetní techniky, odborné učebny a laboratoře, jejichž vybavení je pravidelně modernizováno. Internet mohou žáci využívat na školních počítačích i mimo výuku nebo na vlastním notebooku prostřednictvím bezdrátové sítě, která pokrývá areál školy. Adaptační kurz 1. ročníků, lyžařské kurzy a soustředěná odborná praxe 2. ročníků, rekreační pobyty studentů a zaměstnanců školy se realizují ve školní chatě v Krkonoších.

Stravování

Stravování žáků je zabezpečeno vlastní jídelnou, která neztratila vynikající úroveň za celou dobu své činnosti. Připravuje kromě chutných polévek vděčným strávníkům denně tři jídla na výběr, z toho vždy také bohatý zeleninový talíř pro ty, kteří holdují zdravé výživě. Placení a výdej obědů se organizuje pomocí počítače a kreditní karty.
Nápoje, toasty, obložené bagety, hamburgery, hotdogy, chlebíčky, zákusky, cukrovinky a mražené pochoutky se prodávají v denním baru. Na chodbách jsou instalovány nápojové automaty.

Ubytování

V tomto školním roce u nás studuje 44% mimopražských žáků. Škola nemá vlastní internát, avšak žáci mají možnost využít široké nabídky internátů jiných škol. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3647M01 – Stavebnictví
Pozemní stavitelství
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní60
Pozemní stavitelství zahrnuje nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov a hal pro různé funkce (od bydlení, rekreace, kultury, sportu až po kavárnu nebo autoservis). Budova se nevyrábí jako auta na výrobním pásu, ale tvoří (staví) v osobitém prostředí města, vesnice nebo krajiny. Student je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou projektování a stavění, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov. Po studiu je absolvent obohacen o znalosti a cit pro stavebně konstrukční a architektonické řešení objektů. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým cítěním a prostorovou představivostí.
Všeobecné informace o oboru Stavebnictví
3647M01 – Stavebnictví
Stavitelství a architektura
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní60
Stavitelství a architektura jsou dvě profese, které nelze od sebe oddělovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla. Výuka pozemních staveb s přihlédnutím na práci architekta se nejvíce odráží v předmětech: kreslení a modelování, navrhování budov, architektura a kompozice, urbanismus a ochrana památek. Student je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou architektonicko stavebního řešení budov. Součástí ateliérové výuky je hledání optimální varianty architektonické studie, jejíž součástí je model. Následně student vypracuje projekt stavebního řešení. Místo inženýrských staveb obohacují výuku základy urbanismu a specifická problematika ochrany historických budov. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným nadáním. Studium podporuje přípravu ke studiu architektury na vysoké škole.
Všeobecné informace o oboru Stavebnictví
3647M01 – Stavebnictví
Architektura a interiérový design
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní60
Odborné zaměření Architektura a interiérový design se zaměřuje na komplexní návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept stavby a na získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb. Znalost materiálové základny, konstrukcí a jejich možností, typologie staveb, ergonomie a prostorovotvorných prostředků je základním předpokladem pro funkční a esteticky zdařilý návrh interiéru vycházející z celého komplexního řešení stavby. Student se seznámí s historickým vývojem interiérové tvorby, soudobými trendy při tvorbě interiéru, se základy kompozice, s významem barev a jejich vlivem na psychiku člověka, s prací s materiálem, možnostmi denního a umělého osvětlení, s postupem návrhu interiéru se zaměřením na bytový interiér. Zaměření rozšiřuje znalosti i v oblasti počítačové grafiky: Modelování interiéru, nábytku a svítidel, osvětlení interiéru, aplikace vlastních materiálů atd. Dosažené znalosti student zúročí v předmětu Ateliér interiéru, jehož výstupem je návrh bytového interiéru, kde se kromě vlastního návrhu seznámí s tvorbou podkladů pro truhláře, kuchyňská studia, tvorbou spárořezu. Zaměření je vhodné pro chlapce a dívky s technickým, estetickým a prostorovým cítěním, které oblast interiérové tvorby zajímá a chtěli by své odborné znalosti zúročit právě v tomto směru.
Všeobecné informace o oboru Stavebnictví

Fotogalerie

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.