Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola (VOŠUP a SUPŠ)

www.sups.cz
info (zavináč) sups.cz
222 728 255 (Zástupkyně ředitelky)
222 728 282 (Sekretariát)

Sídlo školy

Žižkovo náměstí 1
Praha 3, 13000
Hodnocení prezentace (Co je to?):
91,29 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Pavel Kovářík
Zřizovatel:Magistrát hlavního města Prahy
Kontaktní osoby:Mrázková Jitka (zástupce ředitele), 222 728 255

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

  • Automat na nápoje
  • Automat na občerstvení
  • Malý počet žáků ve třídách
  • Neomezený WiFi internet v budovách školy
  • Sportovní areál
  • Školní bufet
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
  • Zahraniční výlety a exkurze
  • Zajištění autoškoly

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Střední uměleckoprůmyslová škola nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Vyšší odborná um.prům. škola nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Obory střední školy: Design nábytku a interiéru, Tvorba nábytku a interiéru, Propagační grafika, Scénografie, Tvorba pro děti, Umělecké řezbářství, Užitá malba, Výstavní a prostorový design. Obory vyšší odborné školy: Design herních předmětů, Interiérová tvorba, Řezbářství a restaurování dřeva, Malba a přidružené techniky.

Stravování

Obědy zajišťuje školní jídelna nedaleké základní školy.

Ubytování

Ubytování zajištěno v internátu.

Vybavení

Knihovna, bufet, počítačové učebny s připojením k internetu pro žáky (a wifi síť), sportovní vyžití: plavecký bazén, zastřešené hřiště, bowlingová dráha.

Další informace

Škola zajišťuje pro studenty zahraniční stáže. Plenéry v Čechách i zahraničí. Den otevřených dveří se koná každoročně první středu v říjnu od 15.00 hod. Školu je možné též navštívit v průběhu výstav, viz přehled termínů na stránkách školy. Konzultace jsou možné po telefonické domluvě kdykoliv.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
8241N02 – Interiérová tvorbaVyšší odborné vzdělání2016–20173 rokyDenní10
Obor zahrnuje design nábytku, tvorbu interiéru a jeho prvků v širších souvislostech a organicky navazuje na středoškolské obory Konstrukce a tvorba nábytku a Nábytkářství. 3-leté studium, hlásit se mohou všichni uchazeči s maturitou.

Studenti získávají ucelené odborné dovednosti, znalosti a vědomosti pro správnou orientaci v oblasti designu a tvorby nábytku a interiéru pro samostatnou designérskou práci v oboru.

Absolventi mohou samostatně realizovat přípravu výroby, a zvládají technické a technologické úkoly. Orientují se v základech psychologie a sociologie tvorby interiéru.
Všeobecné informace o oboru Interiérová tvorba
Školné: 5000 Kč
8242N005 – Řezbářství a restaurování dřevaVyšší odborné vzdělání2016–20173 rokyDenní10
Obor je zaměřen také na činnost restaurátorskou a tvorbu replik na vysoce kvalitní úrovni. 3-leté studium, hlásit se mohou všichni uchazeči s maturitou. Po složení závěrečných zkoušek získávají absolventi diplom s příslušným titulem. Ke studiu je nutná základní znalost řezbářských řemeslných postupů. Obor je zaměřen na design dřevěných uměleckořemeslných artefaktů i praktickou řezbářskou činnost. Studium zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, sochařskou reprodukci, restaurování dřevěných předmětů, tvorbu replik a kopií.

Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií. Absolventi ovládají základní konzervátorské techniky, historické i současné materiály, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu.
Všeobecné informace o oboru Řezbářství a restaurování dřeva
Školné: 5000 Kč
8241N01 – Design herních předmětůVyšší odborné vzdělání2016–20173 rokyDenní10
Obor se nezabývá jen tvorbou hraček, ale také projektováním a realizací dětských interiérů, hřišť a herních objektů. 3-leté studium, hlásit se mohou všichni uchazeči s maturitou. Ke studiu je nutná odborně řemeslná dovednost a zručnost ke zvládnutí prací s různými typy materiálů. Studenti získávají ucelené odborné dovednosti, znalosti a vědomosti pro správnou orientaci v oblasti designu a tvorby hraček a herních objektů v širším kontextu, výtvarný a estetický názor na herní objekty, jejich funkci a využití.

Absolventi jsou schopni samostatně realizovat design, výrobu i technické a technologické úkoly. Studium se nezabývá jen tvorbou hraček, ale také projektováním a realizací dětských interiérů, hřišť a herních objektů.
Všeobecné informace o oboru Design herních předmětů
Školné: 5000 Kč
8241N04 – Malba a přidružené technikyVyšší odborné vzdělání2016–20173 rokyDenní10
Studium je zaměřeno na oblast dekorativního umění a malby v interiéru i exteriéru, rekonstrukce, opravy, tvorbu replik a kopií malířských artefaktů. Obor je zaměřen také na činnost restaurátorskou a tvorbu kopií a replik na vysoce kvalitní úrovni. 3-leté studium, hlásit se mohou všichni uchazeči s maturitou. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií.

Absolventi ovládají základní konzervátorské techniky, historické i současné materiály, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu. Jsou také schopni samostatné tvůrčí činnosti v oboru.
Všeobecné informace o oboru Malba a přidružené techniky
Školné: 5000 Kč
3342M01 – Nábytkářská a dřevařská výroba
Tvorba nábytku a interiéru
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní20
Tvorba nábytku a interiéru má dlouholetou tradici na škole je vyučován již od jejího založení. Studium je zaměřeno na tvorbu nábytku a výrobní technologie, a to jak v oblasti soudobého designu, tak i výroby replik, soliterních nábytkových prvků a individuální zakázkové tvorby. Součástí studia je technické kreslení, nauka o strojích a výrobních zařízeních, praktická cvičení v dřevoobráběcích dílnách, nauka o materiálu, konstrukce, technologie, výtvarná příprava dějiny výtvarných řemesel a ekonomika. Absolventi se uplatňují v široké sféře povolání od projekce a konstrukce přes výrobu nábytku a zařizování interiérů, restaurování, až po činnost obchodní.
Všeobecné informace o oboru Nábytkářská a dřevařská výroba
8241M03 – Scénická a výstavní tvorba
Výstavní a prostorový design
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní10
Obor se zabývá problematikou realizace výstavních expozicí, designem výstavních a prodejních prostor a stánků, řešením reklamních poutačů a objektů v architektuře, vnějších plášťů, výkladních skříní, vstupů do obchodů a podrobnou tématikou. Zaměření studia se v mnohém shoduje s oborem Propagační grafika, je však více orientováno na řešení prostoru a trojrozměrných objektů. Absolventi se uplatňují nejčastěji jako pracovníci výstavních agentur a reklamních studií nebo v reklamních odděleních obchodních domů a prodejních řetězců.
Všeobecné informace o oboru Scénická a výstavní tvorba
8241M01 – Užitá malba
Užitá malba
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní10
Obor zahrnuje studium malířských technik, od akvarelu, tempery, kvaše, oleje a pastelu přes enkaustiku a malbu na skle a hedvábí až po techniky nástěnných maleb, sgrafito, fresco, štukolustro a další. žáci provádějí také repliky a kopie s dodržováním tradičních technologických postupů. Významnou součástí studia je figurální kresba a malba. Škála znalostí, dovedností, řemeslných i technologických poznatků, jež absolventi během studia získávají, jim umožňuje uplatnit se v široké škále tvůrčích činností, ať už ve vlastní tvorbě, nebo v podnicích a týmech zabývajících se interiérovou či exteriérovou architekturou, restaurováním, scénickou malbou a v mnoha dalších malířských odvětvích.
Všeobecné informace o oboru Užitá malba
8241M08 – Tvorba hraček a herních předmětů
Tvorba pro děti
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní10
Studium pojímá rozsáhlou oblast výtvarné tvorby zaměřenou na dětského konzumenta. Vedle navrhování a technologie výroby hraček, ponejvíce v klasických materiálech, se zabývá designem a tvorbou drobných interiérových doplňků. V návaznosti na charakter oboru jsou žákům zprostředkovány základní znalosti dětské psychologie. Studium sahá od výtvarných předmětů – kreslení, malování, modelování, přes navrhování a design, konstrukční kreslení a technologii až k praktickým cvičením a vlastním realizacím ve školních dílnách. Absolventi mohou nalézt uplatnění nejen v hračkářském průmyslu, ale v široké škále umělecké tvorby zaměřené do světa dětí.
Všeobecné informace o oboru Tvorba hraček a herních předmětů
8241M10 – Řezbářství
Řezbářství a produktový design
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní10
Tradice tohoto oboru sahá k samému založení školy. Studium zahrnuje figurální i ornamentální řezbu, základy uměleckého truhlářství, sochařskou produkci, zlacení a polychromii, plošné i plastické zdobné techniky, design užitkových předmětů, loutek a herních objektů, a v neposlední řadě restaurování dřevěných předmětů a tvorbu replik. Žáci se v praktických cvičeních učí pracovat tradičními i moderními postupy. Ve studiu je kladen důraz na figurální kresbu a modelování, stranou nezůstávají discipliny zdánlivě odtažité, jako jsou studium písma, práce s výpočetní technikou nebo fotografie. Absolventi se mohou uplatnit v rozsáhlé oblasti umělecké rukodělné práce se dřevem, v restaurátorských dílnách, i vlastní tvůrčí činnosti.
Všeobecné informace o oboru Řezbářství
8241M03 – Scénická a výstavní tvorba
Scénografie
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní10
Obor se zabývá problematikou scénické dekorace pro divadlo, film a televizi od výtvarného návrhu přes technické a konstrukční výkresy až po výrobu a stavbu na jevišti a organizaci jeho provozu. K vyučovacím předmětům shodným svou náplní s ostatními uměleckými obory školy se připravuje technologie scénických prvků, návrhové a konstrukční kreslení, nauka o scénických konstrukcích a provádění scénických návrhů v maketě při praktických cvičeních v dílně oboru. Absolventi se uplatňují v provozech divadel, filmových ateliérech a televizních studiích jako řídící pracovníci nebo asistenti scénických architektů i jako samostatní jevištní výtvarníci.
Všeobecné informace o oboru Scénická a výstavní tvorba
8241M05 – Grafický design
Propagační grafika
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní10
Záběr tohoto oboru sahá od obecného výtvarného a kreslířského vzdělání přes klasické grafické techniky – linoryt, suchou jehlu, lept, litografii, sítotisk a další – až po moderní práci propagačního grafika s využitím výpočetní techniky. Důraz je kladen na práci s písmem a typografii. Žáci se během studia seznámí se specifikou tvorby plakátu, obalové grafiky, ilustrace, grafickou úpravou knihy a časopisu, zpracováním firemního loga a jeho dalším grafickým využitím v propagačních materiálech až po velkoplošné reklamy nebo výtvarné pojednání motorových vozidel. Uplatnění nacházejí absolventi v rozsáhlé oblasti reklamního a marketingového průmyslu jako samostatní výtvarníci nebo zaměstnanci reklamních agentur a studií.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
8241M11 – Design interiéru
Design nábytku a ineriéru
Střední vzdělání s maturitou2014–20154 rokyDenní10
Studium zahrnuje přípravu na samostatnou konstrukční a designérskou činnost v oblasti tvorby nábytku a interiéru. Součástí studia jsou vedle návrhového kreslení, konstrukce, technologie a technického kreslení i praktická cvičení v dřevoobráběcích dílnách. K další náplni výuky patří tak jako u všech uměleckých oborů školy figurální kreslení, anatomie, písmo, dějiny výtvarné kultury, fotografie, práce s počítačem a ekonomika. Absolventi se uplatňují především v činnostech souvisejících s navrhováním a konstrukcí nábytku, projektováním interiérů, dále v poradenských službách, designérských ateliérech i obchodní sféře.
Všeobecné informace o oboru Design interiéru

Fotogalerie

dřevěná hračka z cyklu škůdci, obor Tvorba hraček a dekorativních předmětůučebna oboru z oboru Tvorba hraček a dekorativních předmětůz oboru Tvorba hraček a dekorativních předmětůvýzdoba stěn u oboru Užitá malbaobo Užitá malbaobo Užitá malbaobor Propagační grafikaobor Tvarování dřeva a řezbářstvíobor Tvarování dřeva a řezbářstvíobor Scénická technikaobor Scénická technikaobor Výstavnictvíobor Výstavnictvízastřešené hřiště s umělým povrchem

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2014, Školy Online.