Logo Stredniskoly.cz

Dny otevřených dveří – Praha

Zobrazuji 97 termínů dnů otevřených dveří

Zpět na celou ČR

Obvody: Praha 1 (16), Praha 2 (3), Praha 3 (6), Praha 4 (14), Praha 5 (5), Praha 6 (2), Praha 7 (7), Praha 8 (2), Praha 9 (16), Praha 10 (26)
Mapa
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10
3. září 2015
13:00 – 16:00 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
7. září 2015
14:00 – 16:00 Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o.
8. září 2015
13:00 – 14:30 Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), Praha s.r.o.
10. září 2015
13:00 – 16:00 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
17. září 2015
13:00 – 16:00 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
23. září 2015
15:00 – 17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
24. září 2015
13:00 – 16:00 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
30. září 2015
16:30 – 18:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
6. října 2015
10:00 – 18:00 Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel
8. října 2015
15:00 – 17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
15:00 – 18:00 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola (VOŠUP a SUPŠ)
14. října 2015
14:00 – 17:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
14:00 – 18:00 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
15. října 2015
15:00 – 18:00 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola (VOŠUP a SUPŠ)
19. října 2015
09:00 – 17:00 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
21. října 2015
15:00 – 17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
24. října 2015
10:00 – 16:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
4. listopadu 2015
14:00 – 18:00 Masarykova střední škola chemická
14:30 – 17:30 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
16:00 – 19:00 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
5. listopadu 2015
08:00 – 18:00 Soukromá střední odborná škola START
15:00 – 17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
16:00 – 18:00 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.
10. listopadu 2015
14:00 – 18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
11. listopadu 2015
14:00 – 18:00 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
15:00 – 18:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
17:30 – 19:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
12. listopadu 2015
14:00 – 17:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
14:00 – 17:00 EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s.
13. listopadu 2015
14:00 – 17:00 EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s.
18. listopadu 2015
16:00 – 18:00 Střední průmyslová škola na Proseku
17:00 – 19:30 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
19. listopadu 2015
15:00 – 17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
24. listopadu 2015
17:30 – 19:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
30. listopadu 2015
15:00 – 18:00 Střední škola knižní kultury, o. p. s.
1. prosince 2015
13:00 – 18:00 Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
14:00 – 18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
14:30 – 17:30 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
17:00 – 19:00 Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní
2. prosince 2015
14:00 – 16:30 Střední odborné učiliště gastronomie
16:00 – 18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
16:00 – 18:00 Střední průmyslová škola na Proseku
3. prosince 2015
14:00 – 18:00 Masarykova střední škola chemická
16:00 – 18:00 Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, SOŠ, s.r.o.
16:30 – 18:00 Střední zdravotnická škola Praha 10
5. prosince 2015
09:00 – 15:00 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
10:00 – 14:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
10:00 – 16:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
7. prosince 2015
07:00 – 08:00 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
17:30 – 19:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
10. prosince 2015
14:00 – 18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
12. prosince 2015
10:00 – 13:00 Střední průmyslová škola na Proseku
10:00 – 14:30 Střední odborné učiliště gastronomie
10:00 – 16:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
14. prosince 2015
09:00 – 17:00 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
1. ledna 2016
07:00 – 08:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
6. ledna 2016
16:00 – 18:00 Střední průmyslová škola na Proseku
9. ledna 2016
14:00 – 18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
11. ledna 2016
15:00 – 18:00 Střední škola knižní kultury, o. p. s.
16:00 – 18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
12. ledna 2016
14:00 – 18:00 Masarykova střední škola chemická
13. ledna 2016
14:00 – 17:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
16:00 – 19:00 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
17:00 – 19:30 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
14. ledna 2016
14:30 – 17:30 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
15:00 – 18:00 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
16:00 – 18:00 Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, SOŠ, s.r.o.
17:30 – 19:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
15. ledna 2016
07:00 – 08:00 EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s.
16. ledna 2016
09:00 – 12:00 Střední zdravotnická škola Praha 10
10:00 – 14:30 Střední odborné učiliště gastronomie
18. ledna 2016
09:00 – 17:00 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
14:00 – 18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
20. ledna 2016
16:30 – 18:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
21. ledna 2016
17:00 – 19:00 Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní
23. ledna 2016
10:00 – 13:00 Střední průmyslová škola na Proseku
27. ledna 2016
08:00 – 18:00 Soukromá střední odborná škola START
14:00 – 16:30 Střední odborné učiliště gastronomie
3. února 2016
14:00 – 18:00 Střední škola elektrotechniky a strojírenství
4. února 2016
15:00 – 17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
15:00 – 18:00 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola (VOŠUP a SUPŠ)
8. února 2016
14:00 – 17:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
9. února 2016
16:00 – 18:00 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
17:30 – 19:00 Soukromá střední škola výpočetní techniky
10. února 2016
16:30 – 18:00 Střední zdravotnická škola Praha 10
16:30 – 18:00 Střední průmyslová škola sdělovací techniky
11. února 2016
13:00 – 18:00 Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
16:00 – 18:00 Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, SOŠ, s.r.o.
13. února 2016
10:00 – 14:30 Střední odborné učiliště gastronomie
17. února 2016
14:00 – 16:30 Střední odborné učiliště gastronomie
16:00 – 18:00 Střední průmyslová škola na Proseku
18. února 2016
15:00 – 18:00 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola (VOŠUP a SUPŠ)
23. února 2016
15:00 – 17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
2. března 2016
14:00 – 16:30 Střední odborné učiliště gastronomie
15. března 2016
15:00 – 17:00 MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.
14. dubna 2016
14:00 – 17:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
18. května 2016
14:00 – 17:00 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní

Termíny dnů otevřených dveří můžete vložit po registraci školy. Základní prezentace START je zdarma.

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2015, Školy Online.